Vakances nosaukums
Uzņēmums

Bibliotekārs

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka ir Ilūkstes novada pašvaldības kultūras iestāde, kura veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu. Ilūkstes novada centrālā bibliotēkas sastāvā ietilpst 8 bibliotēkas jeb struktūrvienības: Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, Bebrenes pagasta bibliotēka, Pilskalnes pagasta bibliotēka , Šēderes pagasta bibliotēka, Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka, Dvietes pagasta bibliotēka, Eglaines pagasta bibliotēka un Subates pilsētas bibliotēka.

Sīkāk par bibliotēku pastāstīs bibliotēkas direktore Ināra un bibliotekāres Olga un Gaņa

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela-12

Bibliotekārs

Subates pilsētas bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un izklaides iestāde Subates pilsētas iedzīvotājiem un visiem interesentiem, tās pakalpojumus var izmantot  jebkurš bibliotēkas apmeklētājs neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma un sociālā stāvokļa.Sīkāk par bibliotekāra profesiju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Anita un bibliotekāre Aija

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Tirgus laukums- 20, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

Bibliotekārs

Šēderes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.Sīkāk par bibliotekāra profesju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Ruta

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolas ielā 2, Šēderē, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5474

Bibliotekārs

Pilskalnes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Pagasta bibliotēka ir universāla informācijas pakalpojumu sniegšanas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem. Sīkāk par bibliotekāra profesiju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Zita

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Parka iela 3, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

Bibliotekārs

Nāc iepazīties ar bibliotekāra profesiju uz Pašulienes bibliotēku . Tevi gaidīs jaukā bibliotēkas vadītāja Aurika

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Pašuliene 6, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5447

Bibliotekārs

 Dvietes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Pagasta bibliotēka ir universāla informācijas pakalpojumu sniegšanas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem. Sīkāk pr bibliotekāra profesiju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Venta

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

Bibliotekārs

Bebrenes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība.

     Pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko  izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.Sīkāk par bibliotekāra profesju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Emma

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Pagastmāja”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV- 5439

Bibliotekārs

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība , kas nodrošina bērnu, pusaudžu un jauniešu informācijas, kultūras, izglītības un izklaides vajadzības.Bibliotēka sniedz pakalpojumus Ilūkstes novada 1.-9. klašu skolēniem.Sīkāk par bibliotekāra profesju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Ingrīda un bibliotekāre Biruta

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste,

Bibliotekārs

Ja vēlies iepazīties ar bibliotekāar profesiju nāc uz Eglaines pagasta bibliotēku un iepazīsties ar nākamo profesiju. Sīkāk par bibliotekāra profesiju pastāstīs bibliotēkas vadītāja Ona

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Stendera iela 7, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV 5444

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ja tevi interesē šis amats, nāc un uzzini sev interesējošos jautājumus, uzzini kādi pienākumi un uzdevumi jāpilda.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīviba iela 7, Ilūkste

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi; dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem; sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Pedagogs karjeras konsultants

Ja tevi interesē šis amats, nāc un uzzini sev interesējošos jautājumus, uzzini kādi pienākumi un uzdevumi jāpilda.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Pirmsskolas mūzikas skololtāja

Ja mīli bērnus, mūziku un esi kustīga un atbildīga, pamēģini kā ir būt mūzikas skolotāja bērnudārzā! Līdzi jāpaņem maiņas apavi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Ilūkstes novads LV-5447

medicīnas māsa

Iepazīties ar ikdienas darbu. Pacientu pieņemšana ģimenes ārsta kabinetā. Profilaktiskā vakcinācija pēc kalendārā plāna. Darbs ar E-veselību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste

ķirurgs

Iepazīties ar ikdienas darbu. Brūču apstrāde, šūšana. Dažāda veida saišu satiepumu fiksācija, lūzumiem -  ģipša uzlikšana. Apdegumu kopšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste

Radiologa asistents

Iepazīties ar ikdienas darbu. Veic uzņēmumus pēc ārsta nosūtījuma (plaušu, zobu rentgenuzņēmumi, cilvēka skeleta rentgenuzņēmumi).

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste

Fizikālās terapijas māsa

Iepazīties ar ikdienas darbu. Veic  procedūras  pēc ārsta nosūtījuma (elektrofrēzes degunam un krūšu kurvim, inhalācijas, parafīna aplikācijas). 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste

Fizioterapeits

Iepazīties ar ikdienas darbu. Demonstrē un palīdz pacientiem izpildīt dažādus vingrojumus-muskuļu funkciju un līdzsvara atjaunošanai vai uzturēšanai, stājas un gaitas korekcijai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste

Procedūru kabineta māsa

Iepazīties ar ikdienas darbu. Veic venozās, muskulārās injekcijas, infūzijas. Asins analīžu ņemšana no vēnas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste

Sociālais dienests

Ja tevi interesē šis amats, nāc un uzzini sev interesējošos jautājumus, uzzini kādi pienākumi un uzdevumi jāpilda.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 7

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Ja tevi interesē šis amats, nāc un uzzini sev interesējošos jautājumus, uzzini kādi pienākumi un uzdevumi jāpilda.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 7

Nekustamo īpašumu speciālists

Ja tevi interesē šis amats, nāc un uzzini sev interesējošos jautājumus, uzzini kādi pienākumi un uzdevumi jāpilda.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 7

Izglītības nodaļas vadītāja

Ja tevi interesē šis amats, nāc un uzzini sev interesējošos jautājumus, uzzini kādi pienākumi un uzdevumi jāpilda.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 7

Ilūkstes novada pašvaldības Izpilddirektora p. i.

Pašvaldības izpilddirektors:

organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi; dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem; sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7

Ilūkstes novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs:

vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās; u.c.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 7

Attīstības plānotājs uzņemējdarbībā

Attīstības plānotājs uzņēmējdarbībā. Pašvaldības attīstības plānošanas procesa koordinēšana, organizēšana, vadīšana.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabiedrisko attiecību speciālists

sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus; gatavo preses relīzes (ziņas medijiem), kurā atspoguļo uzņēmuma aktualitātes un viedokli, un daudz ko citu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7

Dizaina speciāliste

Ja tevi interesē afišas izveide, poligrāfija,  vizualizācija, fotogrāfēšana tad piesakies dizaina speciālista amata "ēnošanai".

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 7

Jaunatnes lietu speciālists

Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni plānošana un īstenošana, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7

Izglītības darba speciālists

Izglītības metodiķis organizē mācību procesu izglītības iestādēs un nodrošina tā metodisko vadību.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Brīvības iela 7