Vakances nosaukums
Uzņēmums

Vides inženieris

Ikdienas pienākumi - notekūdeņu, ražošanas ūdeņu monitorings, attīrīšanas iekārtu uzturēšana, normatīvo aktu ievērošana A kategorijas atļaujām, uzskaišu vešana.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, "Stūri"

Kultūras pasākumu ORGANIZATORS

Kultūras pasākumu organizatore Pārgaujas novadā ir Solveiga Ruska, kuras ikdiena noteikti nav garlaicīga, jo nemitīgi tiek strādāts pie aizvien jauniem pasākumiem - tiek uzturēta komunikācija ar māksliniekiem, izpildītājiem, tiek gādāts viss nepieciešamais un uzraudzīts, lai svētki, pasākumi būtu izdevušies.

Vēlies pavadīt dienu kopā ar S. Rusku un redzēt, kas notiek Pārgaujas novada kultūras dzīves aizkulisēs? Piesakies par kultūras pasākumu organizatores ēnu!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Stalbes pagasta tautas nams, Stalbe, Pārgaujas novads, LV-4151

Kultūras pasākumu VADĪTĀJS

Kultūras pasākumu vadītāja Pārgaujas novadā ir Santa Kušķe, kuras ikdiena noteikti nav garlaicīga, jo nemitīgi tiek strādāts pie aizvien jauniem pasākumiem - tiek gatavoti scenāriji, gatavotas dekorācijas, kā arī strādāts ar amatiermākslas kolektīviem. 

Vēlies pavadīt dienu kopā ar S. Kušķi un redzēt, kas notiek Pārgaujas novada kultūras dzīves aizkulisēs? Piesakies par kultūras pasākumu vadītājas ēnu!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Stalbes tautas nams, Stalbe, Pārgaujas novads, LV-4151

Tūrisma ORGANIZATORS

Tūrisma organizatore Pārgaujas novadā ir Rudīte Vasile, kura ir arī Pārgaujas novada domes deputāte. R. Vasiles ikdiena nepaiet tikai kabinetā pie datora, bet gan dabā, dodoties uz tūrisma objektiem, dažādiem semināriem, kā arī plānojot arvien jaunus un aizraujošus tūrisma projektus un sadarbojoties ar novada uzņēmējiem.

Vēlies pavadīt dienu kopā ar tūrisma organizatori Rudīti Vasili, redzēt sev ierastās Pārgaujas novada vietas caur tūrisma perspektīvas prizmu?

Piesakies par ēnu Rudītei Vasilei!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Straupes pagasta pārvalde, Plācis, Pārgaujas novads, LV-4152

Sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu SPECIALISTS

Pārgaujas novada sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste ir Iluta Beķere. Sabierisko attiecību un jaunatnes lietu speciālists ir kā starpnieks starp pašvaldību un iedzīvotājiem. I.Beķeres ikdienas darbu sarakstā ir interviju veidošana, rakstu rakstīšana, pasākumu iemūžināšana fotogrāfijās, sociālo tīklu adminstrēšana, afišu veidošana, kā arī jaunatnes lietu plānošana, jauniešu pasākumu un projektu organizēšana.

Sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciālists ir starpnieks un sakaru uzturētājs starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Ja vēlies redzēt, kā paiet sabiedrisko attiecību speciālista ikdiena, piesakies!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: "Pagastmāja", Raiskums, Pārgaujas novads, LV-4146

Projektu VADĪTĀJS

Pārgaujas novada projektu vadītāja ir Eva Meijere, kuras pārziņā ir projektu pieteikumu rakstīšana, kā arī projektu procesu koordinēšana un uzraudzīšana. Arī E. Meijeres ikdiena bieži vien nav piesaistīta vienam kabinetam - viņa apmeklē dažādas sanāksmes, kā arī dodas uz projektu īstenošanas vietām.

Ja arī Tu vēlies redzēt projektu plānošanas un tapšanas neredzamo pusi Pārgaujas novadā, tad piesakies par ēnu Evai Meijerei!Tiekamies!

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 2

Adrese: "Pagastmāja", Raiskums, Pārgaujas novads, LV-4146

Datorsistēmu tehniķis

Datorsistēmu tehniķis jeb IT speciālists Pārgaujas novadā ir Aivis Skangalis. Viņa ikdiena ir dinamiska, jo pārziņā ir datortehnika visās trijās Pārgaujas novada pagastu pārvaldēs, kā arī bibliotēkās. Ja kādam darbiniekam rodas problēmas ar datoru, A. Skangalis vienmēr ir gatavs palīdzēt un problēmas novērst. Kolēģi atzīst, ka dažreiz pietiek vien ar IT speciālista klātbūtni, un problēma atrisinās. Viņš atbildīgs par to, lai datortehnikatehnika un programmatūras vienmēr būtu darba kārtībā.

Ja vēlies redzēt datorsistēmu tehniķa darba ikdienu, piesakies par ēnu Aivim Skangalim!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: "Pagastmāja", Raiskums, Pārgaujas novads, LV-4146

Pašvaldības policijas PRIEKŠNIEKS

Pārgaujas novadā pašvaldības policijas priekšnieks Didzis Baumanis ikdienā ir atbildīgs par sabiedrisko kārtību. Viņa darbs ir dinamisks, jo, lai gan dzīve Pārgaujas novadā ir diezgan mierīga, nereti nākas atrisināt kādu problēmsituāciju, kas saistīta, piemēram, ar atkritumu apsaimniekošanu vai sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu.

Ja vēlies redzēt, kā paiet pašvaldības policijas priekšnieka ikdiena, iespējams pavizināties policijas mašīnā, piesakies par ēnu Didzim Baumanim!Tiekamies!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: "Iktes", Stalbe, Pārgaujas novads, LV-4151

Vides aizsardzības INSPEKTORS

Vides aizsardzības inspektors Pārgaujas novadā ir Agris Ķesa. Viņa ikdiena bieži vien paiet gumijas zābakos, pie ūdeņiem vai kaut kur dabā. Pārgaujas novads, kā zināms, var lepoties ar savu skaisto dabu un tās resursiem, kas rūpīgi jāsargā. Tieši tāpēc novadā darbojas vides aizsardzības inspektors, kurš par to ir atbildīgs.

Ja arī Tu vēlies redzēt, ko ikdienā dara vides aizsardzības inspektors, iespējams tā pat kā viņš dienu pavadīt gumijas zābakos, tad piesakies par ēnu Agrim Ķesam.

Tiekamies!

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: "Pagastmāja", Raiskums, Pārgaujas novads, LV-4146

Raiskuma pagasta bibliotekāre

Pārgaujas novadā ir 3 bibliotēkas - piesakies par ēnu Raiskuma pagasta bibliotekārei Gitai Vilciņai un iepazīsti bibliotekāra profesiju un ikdienu.

G. Vilciņa ir sirsnīga, komunikabla un izpalīdzīga. Raiskuma pagasta lasītāji var būt priecīgi, ka viņiem ir tāda bibliotekāre kā Gita. Bibliotēka jau sen vairs nav vieta, kur tikai pieejamas grāmatas un prese, bet arī vieta, kur notiek pasākumi, kur iespējams satikties ar cilvēkiem.

Tiekamies bibliotēkā!

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 2

Adrese: "Pagastmāja", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146

Straupes pagasta bibliotekāre

Bibliotēka jau sen vairs nav tikai grāmatu maiņas punkts. Bibliotēka pilda arī kultūrvietas funkciju - tur notiek pasākumi, kā arī tā ir satikšanās vieta. 

Tā tas ir arī Straupes pagastā, kur vienmēr savus apmeklētājus sagaida laipnā un smaidīgā bibliotekāre Gunta Blaumane.

Piesakies par ēnu G.Blaumanei un iepazīsti bibliotēkas ikdienu, darba specifiku!

Tiekamies!

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 2

Adrese: Braslas iela 1, Straupe, Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152

Juriste

Pārgaujas novadā darbojas divas juristes Ilona Rozenštoka un Agnese Auziņa. Viņas gādā, lai viss noritētu likumiski pareizi. Jurista darbs nozīmē strādāt ar daudz dokumentiem, komunicēt ar cilvēkiem, debatēt un argumentēt!

Nāc un paskaties arī Tu!

Piesakies par ēnu Pārgaujas novada juristēm!

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 1

Adrese: "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151