Vakances nosaukums
Uzņēmums

Vecākais preču iepircējs

Atbildīgs par preču pasūtīšanu. Visa sartimenta veidošana un kontrolēšana. Preču aprites kontrolēšana. Atbildība par preču cenošanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rūpnīcu iela 5

Tehniskā departamenta direktors

Nepārtraukta ražošanas procesa un darbības nodrošināšana. Nodrošināt pašreizējo un turpmāko tehnisko attīstību un palielināt uzņēmuma konkurētspēju, mazināt izmaksas, ieviest progresīvas tehnoloģijas un tehnoloģiskus sasniegumus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rūpnīcu iela 5

Ražošanas departamenta direktora vietnieks

Ražošanas procesu analīze. Ražošanas procesu uzlabojumu un izmaiņu ieviešana, kas varētu šos procesus padarīt efektīvākus, finansiāli izdevīgākus. Ražošanas procesu pārraudzība un uzraudzība.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rūpnīcu iela 5

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Pašvaldības sociālā dienesta pienākums ir sniegt cilvēkam informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību, sniegt psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine

Direktors

Direktora "'Ēnām" piedāvāsim iespēju iepazīties ar muzeja darba kārtību un ieraudzīt “priekšmeta ceļu” no pieņemšanas brīža līdz ekspozīcijai (pieņemšana, pirmsapstrāde, ievadīšana Nacionālajā Krājuma Kopkatalogā, sociālie tīkli, darbs ar sabiedrību u.c.), kā arī iepazīstināsim ar muzeja direktora galvenajiem pienākumiem - iestādes darbības un attīstības stratēģisko plānošanu, sadarbību ar citām valsts un pašvaldības institūcijām. Dienas noslēgumā dosimies ekskursijā uz jau realizētajiem un vēl topošajiem projektiem - “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu”,  pazemes “Bumbu patvertni”  un jaunajām muzeja telpām Jelgavas ielā 9, kas savas durvis apmeklētājiem vērs tikai šī gada novembrī.

Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktora galvenie pienākumi:

sastādīt darba plānus un realizēt tos atbilstoši budžeta finansiālajām iespējām;

pārstāvēt Olaines Vēstures un mākslas muzeju valsts, pašvaldību u.c. institūcijās;

plānot remontdarbus, saskaņot tos ar pašvaldību;

organizēt muzeja darbu saskaņā ar nolikumu un likumdošanas normatīvajiem aktiem;

slēgt visa veida līgumus un veikt civiltiesiskus darījumus;

izsniegt pilnvaras, izdot rīkojumus, kas obligāti muzeja darbiniekiem, to darba veicināšanai;

noteikt kārtību, kādā notiek Muzeja krājuma uzskaite, saglabāšana, papildināšana un izmantošana;

atbildēt par finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu finanšu gada budžeta tāmes ietvaros;

nodrošināt muzeja mantas racionālu apsaimniekošanu u.c.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Zemgales iela 33

Digitālā mārketinga kosultants

Darbs iekļauj daudzveidīgus uzdevumus. Nekad nav garlaicīgi. 

Esmu pašnodarbinātā un manam darbam ir divas puses - darbs ar RSVP Design un darbs, lai būvētu savu trenera biznesu. 

RSVP Design - digitālais mārketings. Mājas lapas datu apstrāde, izmantojot wordpress, google analytics un citas platformas. Sociālo mēdiju atjaunināšana. Pasākumu plānošana. Asistēšana priekšniekam. Mājas lapas papildināšana. Sazināšanās ar klientiem. Atskaišu sagatavošana.

Treneris - mācību materiālu apgūšana. Sagatavošanās treniņam. Aktivitāšu vadīšana darba komandām. Darba plānošana. Sazināšanās ar potenciāliem klientiem. Produktu pārdošana

Un visam tam pa vidu ofisa zvans ar Skotijas kolēģiem.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Jaunolaine

Jaunatnes darbinieks

Iespēja ēnot Olaines Jauniešu centra "Popkorns" jaunatnes darbinieci. 

Jaunatnes darbiniece organizē pasākumus, veido plakātus, komunicē ar jauniešiem. 

Ja vēlies uzzināt vairāk par jaunatnes darbu un jauniešu centra darbību - droši piesakies! 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Veselības iela 7

Sabiedrisko attiecību speciālists

Iespēja iepazīt Sabiedrisko attiecību speciālista darbu Olaines novada pašvaldībā.

Nodrošina atvērtu komunikāciju starp pašvaldību un sabiedrību, sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus, dokumentē sabiedrisko dzīvi novadā, gatavo preses relīzes (ziņas medijiem), piedalās pašvaldības mājas lapas satura plānošanā, izstrādē un aktualizēšanā, piedalās pašvaldības vizuālā tēla izveidē, organizē uzņēmuma reprezentācijas materiālu izstrādi, veido pašvaldības avīzi.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33

Olaines ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Olaines daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas 14, Olaine

VPD Rīgas rajona TSV Olaines filiāles probācijas speciālists

Veic nosacīti notiesāto personu, nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzību, piespiedu darbu izpildes organizēšanu, programmu vadīšanu, izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Kūdras iela 27, Olaine

Pagasta pārvaldnieks

Pagasta vadīšana, attīstīšana, labklajības nodrošināšana, darba uzdevumu izpildes kontrolēšana. Visu nozaru pārzināšana. Darbs komandā. 

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: "Lazdas", Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti u.c.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads

Kultūras pasākumu organizators

Iespēja ēnot Jaunolaines kultūras nama pasākumu organizatori.

Kultūras pasākumu scenāriju rakstīšana, mākslinieku atrašana, darbu organizēšana un darbs ar amatieru mākslas kolektīviem Jaunolaines Kultūras namā

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine

Novada domes priekšsēdētājs

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu. Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa, priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads

Ceļu inženieris

Iespēja iepazīt Olaines novada pašvaldību, Attīstības nodaļu un ceļu inženiera darbu Olaines novada pašvaldībā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33

Novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa,  priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33

Novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

Olaines novada Domes darbu vada priekšsēdētājs Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece – Inta Purviņa, priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Zemgales iela 33