Vakances nosaukums
Uzņēmums

Vecākais probācijas speciālists

Darbs ar probācijas klientu, programmu vad;išana, konsultēšana resursu piesaiste. Klienta problēmu identificēšana, brīvprātīgo piesaiste, sadarbība ar institūcijām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Tūristu iela 3

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa amatpersona

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Saldus iecirknī dislocētās amatpersonas? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu, organizējot ekskursiju pa iecirkni un, kā katru gadu, apskatot, kā strādā gan Kārtības policijas nodaļas inspektori, gan Kriminālpolicijas nodaļas inspektori.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Saldus iecirkņa amatpersonu darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Jelgavas iela 9

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieks? Kādi ir viņa pienākumi?

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieks koordinē, vada un kontrolē kārtības policijas nodaļas darbību, kontrolē pimrstiesas izmeklēšanu kārtības policijas lietvedībā esošajos materiālos, organizē un kontrolē kārtības policijā saņemto iedzīvotāju sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu izskatīšanu noteiktajā kārtībā un termiņos, organizē pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības un izstrādā plānus sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanai masu pasākumu norises vietās.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas priekšnieka darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 9

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas inspektors (Saldū)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors? Kādi ir viņa pienākumi?

Ikdienas darbs lielākoties saistīts ar patrulēšanu pilsētas ielās auto ekipāžā. Galvenie pienākumi ikdienā ir sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, dažādu noziegumu vai administratīvo pārkāpumu novēršana, konstatēšana un nepieciešamības gadījumā – arī likumpārkāpēju aizturēšana. Satiksmes uzraudzības rotas inspektori apkalpo arī izsaukumus – ja kāds piezvana uz policiju, tad pa rāciju tiek nodota informācija, un inspektors brauc uz izsaukumā minēto adresi.

Ja tevi interesē spraiga un aktīva ikdiena, izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 9

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?       

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektoriem katram ir iedalīta sava teritorija un viņi strādā par tur reģistrētajiem notikumiem – noskaidro, notikušā apstākļus. Tāpat inspektori nodrošina sabiedrisko kārtību pasākumu laikā,  veic preventīvo darbu, lai novērstu likumpārkāpumus, strādā lietvedībās, kā arī sastāda protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu.   

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 9

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori ? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori nodarbojas ar nepilngadīgo lietu pārkāpumu izskatīšanu un lietvedību. Valsts policija lielu uzmanību velta preventīvajiem pasākumiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziedzības samazināšanu, to tiesisko izglītošanu, bērnu aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem un nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgavas iela 9

Vecākais probācijas speciālists

Darbas ar nosacīti notiesātajiem, kuri izcieš sodu sabiedrībā. Amata pienākumos ietilpst noteikt iemeslus, kāpēc tiek pārkāpts likums, meklēt resursus, lai mazinātu riskus. Konsultēt, noteikt pienākumus, kontrolēt, atbalstīt.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Tūristu ielā 3, Saldū

Valsts probācijas dienesta Saldus nodaļa Vecākais probācijas speciālists

Darbas ar nosacīti notisātajiem, kuri izcieš sodu sabiedrībā. Probācijas programmu vadīšana, likumpārkāpumu risku noskaidrošana un resursu piesiaste, kontrole, pienākumu noteikšana, apsekošana dzīvesvietā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Tūristu 3, Saldū

Administrators

Ārstniecības iestādes administrators ir persona, kura veic klientu apkalpošanas pienākumus, organizē elektroniskos pieteikumus, ienākošos un izejošos zvanus, strādā ar ārstniecības iestādes informācijas sistēmām, kā arī pārzin un spēj paskaidrot sniegto ārstniecības pakalpojumu būtību un to sniegšanas kārtību.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Slimnīcas iela 3

Lietotāju apkalpošanas nodaļas un informācijas resursu nodaļas speciālists

Jums būs iespēja iepazīties ar lietotāju apkalpošanas speciālistu darbu un informācijas resursu nodaļas darba specifiku, tādējādi uzzinot, kādām zināšanām un prasmēm jāpiemīt un kādi ikdienas pienākumi jāveic bibliotēkas darbiniekam.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Saldus, Tūristu iela 3, 3.st.

autoatslēdznieks, autoelektriķis, diagnostiķis, programmētājs

Darbs ir saistīts ar transportlīdzekļu elektriskajām  sistēmām, iekārtām u.tml. Vadības bloku diagnostiku, bojājumu noteikšanu,  novēršanu un pārprogrammēšanu. Papildus darbs ar dzinēju un ātrumkārbu vadības bloku programmatūras pārveidošanu, optimizāciju t.i. jaudas palielināšanu jeb čiptūningu. Darbs ar datoru un speciālām diagnostikas un čiptūninga programmatūrām. Kontakti +371 26448930, +371 29845050, e-mail: autolords777@gmail.com

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Kuldīgas iela 86

NVA Saldus filiāles vadītāja

NVA Saldus filiāles vadītāja ēnām piedāvās iepazīties ar Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un gūt padziļinātu ieskatu arī karjeras konsultantu darba ikdienā.

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles vadītājs vada un plāno filiāles darbu un sadarbību ar sociālajiem partneriem, pašvaldībām un darba devējiem. Filiāles vadītājs koordinē aktīvo nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem organizēšanu, iesaistās valsts un vietējo bezdarba mazināšanas programmu, kā arī starpvalstu projektu izstrādē un to īstenošanā

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Avotu iela 12, Saldus

Pārdevējs-konsultants

SIA "Stokker" pārdevēju-konsultantu darbs ir ļoti dinamisks. Ikdienā šajā amatā ir nepieciešams pielietot gan tehnisko domāšanu, gan tajā pašā laikā būt komunikablam, lai spētu izzināt klientu vajadzības un rast tām atbilstošākos risinājumus.

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 3

Adrese: Apvedceļš 6b

Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs

LAD ir 9 reģionālās pārvaldes, katrā no tām strādā aptuveni 50 speciālisti. Pārvaldes atrodas dažādās Latvijas vietās, lai klienti visu nepieciešamo palīdzību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā saņemtu visā Latvijā pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

Pārvaldes darbinieki ne tikai pieņem un izskata atbalsta pieteikumus, bet arī izmaksā dažādus atbalsta veidus, konsultē klientus un veic pārbaudes. Lai darbs pārvaldēs noritētu raiti un kvalitatīvi, pāvaldes vada zinoši un atbildīgi vadītāji, kas Jūs iepazīstinās ar savu darba ikdienu.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Viesnīcas iela 1, LV-3801

Saldus 2: NMP dienesta brigāžu darbs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar NMP dienesta darba specifiku, darba iespējām NMP dienestā. Lai gan izsaukumos līdzi nevarēs doties, bet ēnotājiem būs iespēja iekāpt operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, uzdot jautājumus NMP dienesta mediķiem par darba ikdienu un noskaidrot, kādu aprīkojumu izmanto mediķi, lai glābtu cilvēku dzīvības. Katram interesentam būs iespēja darboties ar manekenu, mācoties veikt atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

Ēnošanas vieta - NMP dienesta Kurzemes reģionālā centra Saldus brigāžu punkts, Saldus, Slimnīcas iela 3. (Tiks veidota viena grupa līdz 8 cilvēkiem) 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Saldus, Slimnīcas iela 3

Saldus 1: NMP dienesta brigāžu darbs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar NMP dienesta darba specifiku, darba iespējām NMP dienestā. Lai gan izsaukumos līdzi nevarēs doties, bet ēnotājiem būs iespēja iekāpt operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, uzdot jautājumus NMP dienesta mediķiem par darba ikdienu un noskaidrot, kādu aprīkojumu izmanto mediķi, lai glābtu cilvēku dzīvības. Katram interesentam būs iespēja darboties ar manekenu, mācoties veikt atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

Ēnošanas vieta - NMP dienesta Kurzemes reģionālā centra Saldus brigāžu punkts, Saldus, Slimnīcas iela 3. (Tiks veidota viena grupa līdz 8 cilvēkiem) 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Saldus, Slimnīcas iela 3

Novada domes priekšsēdētājs

Vēlies iepazīt Pašvaldības izpilddirektora profesiju Saldus novada pašvaldībā? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Piesakies, ja tev ir interese par politiku, lēmumu pieņemšanas procesu.Priekšroka tiks dota Saldus novada izglītības iestāžu skoēlēniem. 

Pieteikumā raksti, kādēļ iespēja ēnot šo profesiju, būtu jādod tieši tev!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Striķu iela 3

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Vēlies iepazīt novada domes priekšsēdētāja profesiju Saldus novada domē? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Piesakies, ja tev ir interese par politiku, lēmumu pieņemšanas procesu. Priekšroka tiks dota Saldus novada izglītības iestāžu skoēlēniem. 

Pieteikumā raksti, kādēļ iespēja ēnot šo profesiju, būtu jādod tieši tev!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Striķu iela 3

Sabiedrisko attiecību speciālists

Vēlies iepazīt Sabiedrisko attiecību speciālista profesiju Saldus novada pašvaldībā? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Piesakies, ja komunikācija un publicitāte ir tava stiprā puse. Raksti pieteikumā, kādēļ iespēja ēnot šo profesiju, būtu jādod tieši tev!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Striķu iela 3

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Vēlies iepazīt Pašvaldības izpilddirektora vietnieka profesiju Saldus novada pašvaldībā? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Piesakies, ja tev ir interese par politiku, lēmumu pieņemšanas procesu. Priekšroka tiks dota Saldus novada izglītības iestāžu skoēlēniem. 

Pieteikumā raksti, kādēļ iespēja ēnot šo profesiju, būtu jādod tieši tev!

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Striķu iela 3

TIKS centra direktors

Vēlies iepazīt direktora profesiju Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrā? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Striķu iela 3

Sporta darba organizators

Vēlies iepazīt sporta darba organizatora profesiju Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrā? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Striķu iela 2

Sabiedrisko un starptautisko attiecību speciāliste

Vēlies iepazīt sabiedrisko un starptautiskoattiecību speciālista profesiju Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrā? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Striķu iela 3

Tūrisma konsultants

Vēlies iepazītTūrisma konsultanta darbu? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Striķu iela 2

Pašvaldības policijas inspektors

Vēlies iepazīt Pašvaldības policijas inspektora profesiju Saldus pašvaldības Policijā? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Slimnīcas iela 3A

Sociālais darbinieks

Vēlies iepazīt sociālā darbinieka profesiju Saldus novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests"? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Slimnīcas iela 3 A

Psihologs

Vēlies iepazīt psihologa profesiju Saldus novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests"? Šī ir iespēja izzināt kādas prasmes un izglītība nepieciešama, kādi ir ikdienā risināmie jautājumi un kam jāpievērš uzmanība jau šodien, ja vēlies nākotnē strādāt šajā profesijā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Slimnīcas iela 3 A

Radiologa asistents

Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā, staru terapijā veselības aprūpes iestādēs. RA ir atbildīgs par savu profesionālo darbību un tās kvalitāti. RA sadarbojas ar radiologiem un citiem medicīnas nozaru speciālistiem iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Slimnīcas iela 3

Noliktavas pārzinis

Noliktavas pārziņa galvenais pienākums ir rūpēties par izejvielu pieejamību maizes un konditorejas cehiem, kā arī to precīza izsniegšana. Darbs ar izejvielu piegādātājiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Kuldīgas iela 88, Saldus, Saldus nov.

Konditors

Konditora darba pienākumos ietilpst smalkmaizīšu, plātsmaižu, kliņģeru un citu gardumu ražošana.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Kuldīgas iela 88, Saldus, Saldus nov.

Ražošanas vadītājs

Ražošanas vadītāja amata pienākumos ietpilst jaunu produktu izstrāde, maizes ceha darbības norises nodrošināšana, darbs ar izejvielu piegādātājiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Kuldīgas iela 88, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Tirdzniecības vadītājs

Tirdzniecības vadītāja amata pienākumos ietilpst ikdienas darbs ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, jaunu produktu virzīšana tirgū, kā arī tirgus izpēte.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Kuldīgas iela 88, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Maiznieks

Maiznieka amata pienākumos ietilpst gan mīklu mīcīšana, gan maizes ražošanas ceha darbības kontrolēšana.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Kuldīgas iela 88, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Pārdevējs konsultants garšvielu veikalā

Garšvielu, mērču, tēju, dāvanu tirdzniecība. Visas garšvielas no dažādām pasaules valstīm. Varēs iepazīt dažādu valstu garšvielas. Veikals tirgo dažādas garšvielas,no ļoti daudzām valstīm. Kā arī tirgo dažādas mērces, eļļas, etiķus un daudz ko citu. Tiek arī saiņotas dāvanas, gatavotas dāvanas - viss ļoti interesanti.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Striķu iela-9

Saldus daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir viņa pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Saldus daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Skrundas iela 28, Saldus