Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
PAR UZŅĒMUMU
Ārlietu Ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ārlietu nozarē. Ministrijas funkcijas: 1) izstrādāt valsts ārpolitiku; 2) ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un valdības deklarācijas ārpolitikas sadaļas uzdevumiem īstenot vienotu valsts ārpolitiku, - veikt Valsts protokola funkcijas, - veikt konsulārās funkcijas valstī un ārvalstīs, - sagatavot un izsniegt stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licences, - sagatavot un izsniegt kvotu atļaujas Krievijas Federācijas izcelsmes skujkoku apaļkoku ievešanai, importa licences tērauda produktu ievešanai, uzraudzības dokumentus tekstilpreču ievešanai un iepriekšējās atļaujas tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādei, - veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
NOZARE
Ārlietas
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Pastāvīgo pārstāvju komitejas II daļas sagatavošanas nodaļa ( COREPER II)

Latvijas viedokļa sagatavošana un pārstāvēšana ES dalībvalstu vēstnieku sanāksmēs Briselē. Latvijas viedokļa sagatavošana un pārstāvēšana Eiropadomes sanāksmēs Briselē.  Jomas: ES daudzgadu budžets, ES tieslietu politika, ES migrācijas jautājumi, Ekonomikas jautājumi.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Padomnieks

Analizē ārpolitikas procesus un izvērtē to ietekmi uz Latvijas iespējām īstenot valsts ārpolitikas stratēģiskos mērķus. Īsteno ministrijas komptencē esošo Latvijas diasporas poltiku.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Valsts protokols

Ārvalstu un Latvijas augstu amatpersonu vizīšu nodrošināšana, etiķete. Protokols atbild par starptautisko dokumentu par diplomātiskajām un konsulārajām attiecībām atbilstošu prasību ievērošanu un nodrošināšanu attiecībā uz Latvijas Republikā akreditētajām ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un to darbiniekiem.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Tuvo Austrumu un Āfrikas valstu nodaļas Pirmais sekretārs

 

Sekot līdzi politiskās nodaļas ikdienas darbam par situāciju Tuvo Austrumu, Ļīča un Āfrikas reģionos: ziņu apkopošana par valstīs notiekošo, sarunu materiālu gatavošana, diplomātiskā sarakste.

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Konsulārā amatpersona

„Konsulārajā departamentā „ēnas” iepazīsies ar konsulārās palīdzības sniegšanu Latvijas valstspiederīgajiem, kas ārvalstīs nonākuši ārkārtas situācijā; konsulārā dienesta iesaisti vēlēšanu procesā rīkošanā ārvalstīs; diplomātisko un dienesta pasu izsniegšanas procesu, dokumentu legalizācijas procesu; ārvalstu ceļošanas dokumentu atzīšanas procedūru.” (Ja būs iesniegts vīzas pieteikums, tiks parādīta vīzu izsniegšanas procedūra)

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Latvijas Institūta direktore

Latvijas Institūts (LI) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas Ārlietu ministra pārraudzībā. LI darbības mērķis ir Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti. LI direktores galvenie darba uzdevumi: 1) koordinēt Latvijas tēla popularizēšanu ārzemēs; 2) sniegt priekšlikumus Latvijas tēla zīmolvedības jautājumos; 3) konsultēt Ārlietu ministriju LI darbības jautājumos; 4) pārstāvēt LI Latvijas Ārējā tēla koordinācijas politikas padomē; 5) vadīt informatīvu materiālu par Latviju izstrādi; 6) pārvaldīt LI finansiālos, materiālos un personālresursus.

Ēnotājus uzņems Latvijas institūta direktore Aiva Rozenberga un kopā ar pārējiem institūta darbiniekiem iepazīstinās  ar ikdienas darbu Latvijas atpazīstamības veidošanā. 

 

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko dokumentu nodaļa

Skolēnam būs iespēja : iepazīties ar Ārlietu ministrijas un pārstāvniecību dokumentiem un to apriti;

iepazīties ar Ārlietu ministrijas un pārstāvniecību dokumentu arhīvisko sakārtošanu pastāvīgai glabāšanai;

iepazīties ar dokumentu glabātavām, arī ar starptautisko līgumu dokumentu glabātavu, kurā glabājas Latvijas Republikas noslēgto divpusējo un daudzpusējo starptautisko līgumu oriģināli vai apliecinātas kopijas;

tā kā viens no darba veidiem ir publikāciju un izstāžu sagatavošana par ārlietu resora un diplomātijas vēsturi, piedāvāsim iepazīties ar arhīva jau sagatavotajiem izdevumiem un izstādēm.

Kopā praktiski paveiksim kādu no arhīva darba veidiem

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Vēstnieks, Komunikācijas direkcijas vadītajs

Komunikācijas direkcija sastāv no divām grupām – Komunikācijas  un Projektu  grupas. Komunikācijas  grupa informē sabiedrību par aktualitātēm Latvijas ārpolitikā, atbild uz iedzīvotāju jautājumiem, akreditē ārzemju žurnālistus, sadarbojas ar medijiem un uztur Ārlietu ministrijas sociālos tīklus. Projektu grupa pilda Ārlietu ministrijas PR funkciju – organizē pasākumus, sadarbojas ar Eiropas Savienības Informācijas Punktiem, informē sabiedrību par Eiropas Savienības jautājumiem (www.es.gov.lv) un konsultē vēstniecības publiskās diplomātijas jautājumos.Komunikācijas direkcijas vadītāja ēnai būs unikāla iespēja ieskatīties abu grupu ikdienā, kā arī izprast Ārlietu ministrijas funkcijas.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Vēstnieks-Plānošanas grupas vadītājs

Ēnai būs iespēja iepazīties ar Vēstnieka - Plānošanas grupas vadītāja ikdienas darbu. Plānošanas grupa analizē ārpolitikas procesus un izvērtē to ietekmi uz Latvijas iespējām īstenot valsts ārpolitikas stratēģiskos mērķus, kā arī īsteno ministrijas kompetencē esošo Latvijas diasporas politiku.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Parlamentārā sekretāre

 

Parlamentārā sekretāre

Nodrošina Ārlietu ministrijas komunikāciju ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv ārlietu ministru Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmēs attīstības sadarbības jautājumos. Ēna varēs piedalīties parlamentārās sekretāres dienaskārtības pasākumos, tai skaitā apmeklēt Ārlietu komisijas sēdi Saeimā.