Informācija

ĒNU DIENAS NORISE 2018

Jau otro gadu strādājam ar jauno sistēmu, ņemot vērā skolēnu, skolotāju, karjeras konsultantu un darba devēju ieteikumus.

Ēnu devēji reģistrējas, atjauno profilus un piesaka vakances: līdz 02.02.2018.

Ēnotāji reģistrējas un atjauno profilus: līdz 09.02.2018.

Ēnotāju pieteikšanās uz vakancēm:

 1. 15.01.-21.01.
 2. 25.01.-28.01.
 3. 01.02.-04.02.
 4. Nejaušais ēnotājs: 08.02.-11.02

Šogad Ēnotāju pieteikšanās notiks 3 kārtās. Pēc katras kārtas Ēnu devējiem tiek dotas 3 darba dienas laika, lai apstiprinātu vai noraidītu pieteikumus. Ja pieteikumam netiek mainīts statuss, uzsākot jauno pieteikšanās kārtu, pieteikums automātiski noraidās. 4. kārta ir Nejaušais Ēnotājs (skaidrojumu lūdzu skatīt zemāk).

Ēnu devēji apstiprina pieteikumus:

 1. 22.01.-24.01. (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties)
 2. 29.01.-31.01. (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties)
 3. 05.02.-07.02.  (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties)

 

Aicinām Ēnu devējus būt aktīviem visu pieteikšanās laiku un regulāri sekot līdzi pieteikumiem. Nepiemērotus pieteikumus aicinām noraidīt uzreiz, lai dotu jaunietim iespēju pieteikties uz citu vakanci. Katrs skolēns vienlaicīgi var pieteikties tikai uz 1 vakanci. Ja pieteikums tiek noraidīts, skolēnam ir iespēja pieteikties uz jaunu vakanci. 

1.posms - Sava profila informācijas aktualizēšana

Lūdzu pārbaudiet, vai visa informācija Jūsu Ēnu devēja profilā ir norādīta - Jūsu uzņēmuma/iestādes/organziācijas apraksts un logo, jo šo informāciju redzēs citi portāla lietotāji, kā arī kontaktpersona, lai Ēnu dienas organizatori - Junior Achievement Latvija - var ar Jums sazināties. 

2.posms - Vakanču pieteikšana

Jūsu profilā pie Manas vakances Jūs varat pievienot vakances neierobežotā daudzumā līdz 2.februārim. Pievienojot vakances, jāizvēlas piedāvātās vakances profesija pēc NACE Profesiju klasifikātora, kā arī jānorāda amats, īss tā apraksts (darba saturs, apstākļi, īpašas prasības, nosacījumi, ja tādi eksistē, ko Ēnotāji varēs redzēt un piedzīvot Ēnu dienā) un maksimālais vēlamais ēnu (skolēnu) skaits. Lai nodrošinātu ēnošanas kvalitāti, vienu speciālistu - vienu vakanci - var ēnot maksimums viens līdz četri jaunieši. To noteikuši Ēnu dienas organizatori un tas nav maināms. 

Ja pie Jums viesosies vairākas ēnas, iesakām izvēlētiess koordinatoru, kas būtu atbildīgs par Ēnu dienas pasākumu Jūsu uzņēmumā/organizācijā/iestādē. Tas atvieglos sagatavošanas darbu gan skolotājam un skolēniem, gan Jums.

3.posms - Ēnotāju apstiprināšana

Jau otro gadu strādājamar jaunajiem pieteikšanās noteikumiem. Ēnotāji vienlaicīgi var pieteikties uz 1 vakanci. Ja Ēnotājs saņem noraidījumu, tad viņam atveras iespēja pieteikties uz jaunu vakanci.

Pieteikšanās vakancēm norisināsies 3 kārtās, pēc kurām Ēnu devēji tiek aicināti apstiprināt pieteikumus.

Pieteikšanās norise:

 1. pieteikšanas kārta - Skolēni piesakās uz vakancēm 15.01.-21.01. Ēnu devējiem pieteikumi jāapstiprina vai jānoraida 22.-24.01. periodā
 2. pieteikšanās kārta - Skolēni piesakās uz vakancēm 25.01.-28.01. Ēnu devējiem pieteikumi jāapstiprina vai jānoraida 29.01-31.01. periodā
 3. pieteikšanās kārta - Skolēni piesakās uz vakancēm 01.02.-04.02. Ēnu devējiem pieteikumi jāapstiprina vai jānoraida 05.-07.02. periodā
 4. Nejaušais ēnotājs: 08.02.-11.02.

Skolēna piemērotību Ēnu dienas vakancei iespējams izvērtēt, balsoties uz iesniegto motivācijas vēstuli. 

4.posms - Nejaušais Ēnotājs – noslēdzošā iespēja gan Jums, gan Ēnotājam

Nejaušais Ēnotājs ir skolēns, kurš nav saņēmis apstiprinājumu sevis izvēlētajā vakancē, tāpēc mēs piedāvājam iespēju Ēnotājam izvēlēties starp tām Ēnu devēju vakancēm, kas palikušas brīvas pēc 7.februāra. Nejaušajam Ēnotājam ir tikai viena iespēja pieteikties uz kādu no vakancēm, tāpēc viņa izvēle būs mērķtiecīga. Nejaušais Ēnotājs no 8. līdz 11. februārim pieteiksies Jūsu brīvajai vakancei, sniedzot aprakstu par sevi un savām interesēm. Piesakoties Jūsu piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūs par Jūsu piedāvātās vakances Ēnotāju. 

Nejaušais Ēnotājs būs pieejams tikai tajās vakancēs, kurās Jūs būsiet ielicis ķeksīti, ka esat gatavs uzņemt Nejaušo Ēnotāju, un kas būs palikušas neaizpildītas pēc 7.februāra.

5.posms - Sazināšanās ar Ēnotājiem

Apstiprinot Ēnotāju uz Jūsu vakanci, aicinām uzreiz sniegt jaunietim informāciju par paredzētās Ēnu dienas norisi. Pēdējais datums, līdz kuram aicinām Jums sazināties ar Ēnotājiem, ir 13.februāris. Lūdzu norādiet Ēnošanas vietas precīzu adresi, tikšanās laiku un arī plānoto Ēnu dienas norisi. Pie katras no vakancēm Jums ir iespēja izdrukāt vai eksportēt uz MS Excel failu apstiprinātos Ēnotājus.

6.posms - Sagatavošanās Ēnu dienai

Aicinām Ēnu dienā sagatavot informāciju un izdales materiālus Jūsu Ēnotājiem par savu uzņēmumu/iestādi/organizāciju. Skolēniem tie lieti noderēs daloties pieredzē ar saviem klasesbiedriem un skolotājiem.

Jaunieši Ēnu dienā Jums lūgs aizpildīt Apliecinājuma zīmi - varat to sagatavot jau iepriekš (DOC dokuments).

7.posms - Ēnu diena

Ēnu diena 2018 norisinās 14. februārī.

Ēnu dienā skolēni apmeklē kādu noteiktu darba vietu un 4 – 6 stundas vēro un izzina ēnu devēja darbu un pienākumus. Dienu varat organizēt pēc savām iespējām un darba specifikas. Kvalitatīvas Ēnu dienas norisei iesakām vienam darbiniekam uzņemt vienu ēnu. Lielas skolēnu atsaucības gadījumā ēnu skaits varētu būt lielāks, taču tam nevajadzētu pārsniegt četrus skolēnus vienam darbiniekam.

Lai arī jaunāko klašu skolēni varētu gūt pieredzi Ēnu dienā, sākumskolas un pamatskolas tiek aicinātās personīgi uzrunāt vietējos uzņēmumus. Ja pie jums ir pieteikušies 1.-6. klašu skolēni, iesakām uzņemt grupu skolotāja pavadībā, dienas gaitā sadalot bērnus pa grupiņām pie interesējošo amatu ēnu devējiem.

8.posms - Izvērtēšana

Visi Ēnu devēji pēc Ēnu dienas tiks aicināti aizpildīt izvērtējuma anketu. Aptaujas datus izmantosim Ēnu dienas analīzei, kā arī Ēnu dienas programmas uzlabošanai nākotnē. Apkopotā veidā statistikas dati par Ēnu dienu tiks  izplatīti plašsaziņas līdzekļiem. Ik gadu priecājamies saņemt gan konstruktīvu kritiku par Ēnu dienas norisi, gan uzzināt konkrētus veiksmes stāstus par Ēnu dienas ietekmi uz jauniešu un Jūsu uzņēmuma dzīvi. Padalieties un iedvesmojiet arī Jūs!