Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Saules iela7
PAR UZŅĒMUMU
nodrošina un koordinē Daugavpils pilsētā vispārizglītojošo izglītības iestāžu darbību
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs

Koordinē, plāno un vada izglītības procesu un izglītības iestāžu darbību pilsētā. Organizē un kontrolē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei noteikto uzdevumu un funkciju izpildi.

Izglītības atbalsta nodaļas vadītājs

Vada un organizē izglītības atbalsta nodaļas darbu. Sadarbojas ar profesionālās izglītības iestādēm, koordinē pieaugušo izglītības darbu.

Personāla lietu pārzinis

Apkopo un seko informācijai par iestādes darbiniekiem. Nodarbojas ar jautājumiem par darbinieku pieņemšanu un atlaišanu no darba, kontrolē un plāno darbinieku atvaļinājumu laiku.

IT administrators

Uztur un administrē datortehniku, sistēmas programmatūru, lietojumprogrammas pārvaldē, konsultē padotības iestādes jautājumos saistītos ar IT.

Jurists

Sniedz juridiskas konsultācijas pārvaldības darbiniekiem, padotības iestāžu darbiniekiem. Sagatavo un pārbauda dažādus juridiskus dokumentus - līgumus u.c. Sagatavo atbildes uz vēstulēm un citiem sarakstes dokumentiem.

Grāmatvedības uzskaitvedis

Nodrošina analītisko uzskaiti par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem starp pašvaldībām. Veic uzturēšanas uzdevumu aprēķinus, slēdz dažādus līgumus.

Pedagogs karjeras konsultants

Attīsta karjeras izglītības sistēmu pašvaldībā. Organizē izglītojošus un informatīvus pasākumus un aktivitātes karjeras izglītības jomā. Konsultē izglītojamos un viņu vecākus jautājumos par izglītības iespējām un profesijas apguvi.