Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Valsts ieņēmumu dienests
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
PAR UZŅĒMUMU
Saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas. VID galvenie uzdevumi ir: 1.Nodrošināt VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas. 2.Realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību. 3.Novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā. 4.Nodrošināt VID ierēdņu (darbinieku) apmācību, kā arī likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. 5.Likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un kontrolēt reģistrācijas dokumentu atbilstību likumu prasībām un faktiskajam stāvoklim. 6.Nodrošināt akcīzes preču apriti reglamentējošu normatīvo aktu izpildi.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Valsts ieņēmumu dienests

VID Ventspils kinologs

Lai arī izgudroti moderni detektori un sensori, ar kuru palīdzību var noteikt dažādu priekšmetu atrašanos transportlīdzekļos un ceļotāju bagāžā, tie ne vienmēr ir efektīvākie rīki muitas kontroles veikšanai. Tāpēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) muitas darbiniekiem palīgā nāk suņi, kas tiek apmācīti tabakas izstrādājumu, naudas un narkotisko vielu meklēšanā.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Liepājas vecākā muitas eksperte (kinologs)

 

Muitas kontrole ar darba suni Liepājas  MKP.

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

 

Valsts ieņēmumu dienests

VID Valmieras Nodrošinājuma pārvaldes Dokumentu pārvaldības daļas Otrās dokumentu reģistrācijas nodaļas vecākais lietvedis

Veikt saņemtās un nosūtāmās korespondences apstrādi. Sniegt konsultācijas par dokumentu iesniegšanas un noformēšanas prasībām un to apriti.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Liepājas vecākā muitas eksperte (Kinologs)

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas NP Informācijas sistēmu atbalsta daļas vadītāja

ISAD vadītāja amatā izpildē ietilpst daudz un dažādu pienākumu saistībā ar EDS administrēšanu un pārvaldīšanu, sākot no atbilžu sniegšanas nodokļu maksātājiem par potenciālajām problēmām EDS, līdz dalībai izmaiņu vadības padomju sēdēs, kur tiek diskutēts par plānotajām izmaiņām EDS. Dalība un prezentāciju vadīšanas dažādām mērķauditorijām, sākot no VID augstākās vadības, līdz dažādu uzņēmumu grāmatvežiem. ISAD vadītājam ir nepieciešamas labas zināšanas IT, līderības, juridiskās un personālvadības zināšanas, lai veiksmīgi un efektīvi 1vadītu un spētu 67122054administrēt tik svarīgu sistēmu kā EDS un paredzētu sabiedrībai un administrācijai nepieciešamās izmaiņas un jauninājumus, kuras būs nepieciešamas ieviest.

Papildus tam notiek darbs pie datu apmaiņas organizēšanas ar citām valsts pārvaldēm, kur tiek izvērtēti normatīvie akti un diskusijas notiek sanāksmēs ar pretējo sadarbības pusi.

Ēnu dienu dalībniekiem būs iespēja piedzīvot jaunu skatu uz VID darbu tā lielākās pārvaldes (NP) kontekstā, kā arī iepazīties ar nodaļas darbu un aizraujošo ikdienu.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes direktore

Pārvaldes darbības virzieni – stratēģiskā vadība, starptautiskās attiecības, sabiedriskās attiecības. Darba lauks un jomas gana plašas, daudzveidīgas un izaicinošas.

Ikdienas darbs – ļoti bieži neprognozējams, jo var rasties iepriekš neparedzami uzdevumi, pēkšņas tikšanās, organizējam diskusijas, “prāta vētras”.

Bet tieši tas rada to saistošo spriedzi un pievilcību un sajūtu, ka darba valsts iestādē arī var būt radošs un interesants.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas galvenā nodokļu inspektore

Nodokļu maksātāju apkalpošana klātienē- konsultācijas, deklarācijas, EDS, nodokļu grāmatiņas, jaunu nodokļu maksātāju reģistrācija, problēmsituāciju risināšana.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas galvenā nodokļu inspektore

Nodokļu maksātāju konsultācijas klātienē, padziļinātās  konsultācijas normatīvo aktu piemērošanas jautājumos un citos jautājumos.  Nodokļu maksātāju tiesības un pienākumi.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas galvenā nodokļu inspektore

 

 

PVN pārmaksu izvērtēšanas process, informācijas iegūšana no nodokļu maksātāja un dažādām datu bāzēm, tās izvērtēšana un pozitīva iznākuma gadījumā PVN pārmaksas apstiprināšana.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas Lidostas muitas kontroles punkta vadītāja vietnieks

 

 

Plāno, organizē un kontrolē muitas darbu lidostā  “Rīga” un Latvijas pastā.

Nodrošināt preču un citu priekšmetu muitas kontroli, to aplikšanu ar muitas nodokli un muitas nodevām, muitas nodokļa un muitas nodevu iekasēšanu un muitas kontroles veikšanu, kā arī valsts ekonomiskās robežas aizsardzību

Valsts ieņēmumu dienests

VID Šķirotavs (Rīgas) vecākais muitas uzraugs

muitas kravas deklarācijas, preču un transporta pavaddokumentu pārbaude un noformēšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

1.2. muitas procedūras piemērošanai papildus nepieciešamo dokumentu pieprasīšana;

1.3. preces koda atbilstības noteikšana un pārbaude;

1.4. preču muitas vērtības pārbaude;

1.5. muitas maksājumu aprēķina pārbaude;

1.6. muitas maksājuma samaksas dokumentu pārbaude;

1.7. galvojuma nodrošinājuma kontrole;

1.8. iesniegtā iespējamā muitas parāda aprēķina kontrole;

1.9. preču pārbaude;

1.10. muitas nodrošinājuma uzlikšana, noņemšana un to atbilstības pārbaude;

1.11. preču, personu, komerciālo transporta līdzekļu izlaišana no muitas kontroles zonas;

1.12. administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšana;

1.13. personu bagāžas kontrole;

1.14. informācijas sniegšana juridiskām un fiziskām personām par muitas formalitāšu kārtošanu;

1.15. apskates un citu speciālo aktu sastādīšana;

1.16. preču paraugu ņemšana;

1.17. kompetence lēmumu pieņemšanā var tikt mainīta, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestādes nolikumu, amatpersonas amata aprakstu, MKP tehnoloģisko shēmu vai darba vietas aprakstu.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Šķirotavas (Rīgas) vecākais muitas uzraugs

Muitas kravas deklarācijas, preču un transporta pavaddokumentu pārbaude un noformēšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

1.2. muitas procedūras piemērošanai papildus nepieciešamo dokumentu pieprasīšana;

1.3. preces koda atbilstības noteikšana un pārbaude;

1.4. preču muitas vērtības pārbaude;

1.5. muitas maksājumu aprēķina pārbaude;

1.6. muitas maksājuma samaksas dokumentu pārbaude;

1.7. galvojuma nodrošinājuma kontrole;

1.8. iesniegtā iespējamā muitas parāda aprēķina kontrole;

1.9. preču pārbaude;

1.10. muitas nodrošinājuma uzlikšana, noņemšana un to atbilstības pārbaude;

1.11. preču, personu, komerciālo transporta līdzekļu izlaišana no muitas kontroles zonas;

1.12. administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšana;

1.13. personu bagāžas kontrole;

1.14. informācijas sniegšana juridiskām un fiziskām personām par muitas formalitāšu kārtošanu;

1.15. apskates un citu speciālo aktu sastādīšana;

1.16. preču paraugu ņemšana;

1.17. kompetence lēmumu pieņemšanā var tikt mainīta, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestādes nolikumu, amatpersonas amata aprakstu, MKP tehnoloģisko shēmu vai darba vietas aprakstu.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Sabiedrisko attiecību speciālists

Interesanti par sarežģīto - tāds ir VID Sabiedrisko attiecību daļas darbs. "'Ēnām"būs iespēja ieskatīties, uzzināt un vienu dienu kļūt par sabiedrisko attiecību speciālistiem vienā no lielākājam valsts iestādēm.

Veikt VID iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanu, koordinēšanu un veicināšanu sabiedrisko attiecību jomā, īstenojot iekšējos un ārējos sabiedrisko attiecību projektus – informatīvās un/vai sociālās kampaņas, ar klietnu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu saistošas aktivitātes.

Veido infografikas un citus vizuālo materiālus. Uzturu un veidoju saturu VID sociālajiem tīkliem. Piedalos mājas lapas administrēšanā.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Sabiedrisko attiecību speciālists

Interesanti par sarežģīto - tāds ir VID Sabiedrisko attiecību daļas darbs. "'Ēnām"būs iespēja ieskatīties, uzzināt un vienu dienu kļūt par sabiedrisko attiecību speciālistiem vienā no lielākājam valsts iestādēm.

Veikt VID iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanu, koordinēšanu un veicināšanu sabiedrisko attiecību jomā, īstenojot iekšējos un ārējos sabiedrisko attiecību projektus – informatīvās un/vai sociālās kampaņas, ar klietnu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu saistošas aktivitātes.

 

Valsts ieņēmumu dienests

VID Jelgavas vecākais muitas uzraugs

Attālināta muitas deklarāciju apstrāde un noformēšana,  muitas kravu fiziskā kontrole:

*muitas kravas deklarācijas, preču un transporta pavaddokumentu pārbaude un noformēšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

*muitas procedūras piemērošanai papildus nepieciešamo dokumentu pieprasīšana;

*preces koda atbilstības noteikšana un pārbaude;

*preču muitas vērtības pārbaude;

*muitas maksājumu aprēķina pārbaude;

*muitas maksājuma samaksas dokumentu pārbaude;

*galvojuma nodrošinājuma kontrole;

*iesniegtā iespējamā muitas parāda aprēķina kontrole;

*preču pārbaude;

*muitas nodrošinājuma uzlikšana, noņemšana un to atbilstības pārbaude;

*preču, personu, komerciālo transporta līdzekļu izlaišana no muitas kontroles zonas;

*administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšana;

*personu bagāžas kontrole;

*informācijas sniegšana juridiskām un fiziskām personām par muitas formalitāšu kārtošanu;

a*pskates un citu speciālo aktu sastādīšana;

*kompetence lēmumu pieņemšanā var tikt mainīta, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestādes nolikumu, amatpersonas amata aprakstu, MKP tehnoloģisko shēmu vai darba vietas aprakstu.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Terehovas (Zilupes) Vecākā muitas eksperte (kinologs)

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Terehovas (Zilupes) vecākā muitas eksperte (kinologs)

"Ēna" varēs iepazīties ar kinologa, kurš ar narkotisko vielu meklēšanas darba suni meklē narkotiskās vielas, darbu.

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

 

 

Interesanti par sarežģīto - tāds ir VID Sabiedrisko attiecību daļas darbs, jo ik dienu ir jānodrošina, ka par sarežģītām lietām runājam tā, lai mūs sadzird un saprot ikviens Latvijas iedzīvotājs. “Ēnām” būs iespēja redzēt, kā norit darbs Sabiedrisko attiecību daļā – kampaņu un citu pasākumu plānošana, komunikācija ar medijiem un sadarbības partneriem, komunikācija  internetā -  sociālajos tīklos, mājaslapā u.c.  

Valsts ieņēmumu dienests

VID Liepājas vecākais muitas eksperts (kinologs)

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

 

 

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rīgas vecākais muitas eksperts (kinologs)

Vai tev patīk dzīvnieki? Kā tu izturies pret dzīvniekiem un vai tu spēj par viņiem rūpēties? Vai tev neapnīk katru dienu darīt vienu un to pašu, piemēram, ik dienas mazgāt traukus vai nokopt sava mājdzīvnieka atstātos gružus?

Strādājot par kinologu, nepieciešamas tādas rakstura īpašības kā pacietība, prasme organizēt savu laiku, spēja iesākto paveikt līdz galam, tādēļ svarīgi ir censties katru iesākto darbu nepamest pusdarītu. Uzņemoties rūpes par suni, lieliski iespējams pārliecināties par piemērotību profesionālam darbam ar dzīvniekiem. Pavaicā draugiem, ko viņi domā par tevi – vai tu spēj uzņemties rūpes par kādu un būt atbildīgs, jo šīs īpašības būs ļoti svarīgas kinologa profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības un mājsaimniecība.

Valsts ieņēmumu dienests

VID Rēzeknes muitas kontroles punkta maiņas vadītājs

Muitas kontroles punkta darba organizācija un uzraudzība.

MKP kompetence ir VID pamatdarbības un atbalsta funkcijas muitas politikas īstenošanas jomā, nodrošinot preču pirmsmuitošanas darbību un muitas režīmu piemērošanuun izpildes uzraudzību, ka arī organizējot un nodrošīnot muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu saistībā ar saistībā ar preču pārvietošanu!

Valsts ieņēmumu dienests

VID Silenes muitas kontroles punkta virsuzraugs

 

 

Muitas kontroles punkta darba organizācija un uzraudzība.

MKP kompetence ir VID pamatdarbības un atbalsta funkcijas muitas politikas īstenošanas jomā, nodrošinot preču pirmsmuitošanas darbību un muitas režīmu piemērošanuun izpildes uzraudzību, ka arī organizējot un nodrošīnot muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu saistībā ar saistībā ar preču pārvietošanu!

Valsts ieņēmumu dienests

VID Daugavpils vecākā muitas uzraudze

Muitas procedūru noformēšana un fiziskās kontroles veikšana dzelzceļa kravām.

Veikt preču pirmsmuitošanas darbību un muitas režīmu piemērošanu un izpildes uzraudzību, kā arī organizēt un nodrošināt muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu saistībā ar preču pārvietošanu.