Vakances

Profesija
Uzņēmums
Pieteikumi

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un siltumapgādes daļas vadītājs

Uzņēmums galvenokārt pakalpojumus sniedz Kandavas novadā. Pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve un ūdens piegāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās, asenizācijas pakalpojumi, namu apsaimniekošana un apkures pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām. Papildus pakalpojumi ir remonta darbi, pļaušanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumi un citi pakalpojumi uzņēmuma iespēju un kompetences robežās.

Minimālais vecums: 16

Adrese: "Robežkalni", Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV-3120

Komunālās saimniecības daļas vadītājs

Uzņēmums galvenokārt pakalpojumus sniedz Kandavas novadā. Pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve un ūdens piegāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās, asenizācijas pakalpojumi, namu apsaimniekošana un apkures pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām. Papildus pakalpojumi ir remonta darbi, pļaušanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumi un citi pakalpojumi uzņēmuma iespēju un kompetences robežās.

Minimālais vecums: 15

Adrese: "Robežkalni", Kandavas pagasts, Kandavas novads, Latvija, LV-3120

Jauniešu centra "Nagla" VADĪTĀJA

Ikdienas darbs jauniešu centrā "Nagla"; pasākumu un aktivitāšu plānošana un organizēšana; darbs ar jauniešiem, kolēģiem, pašvaldības iestādēm un sadarbības patneriem; vietēja un starptautiska mēroga projektu koordinēšana; jaunatnes politikas koordinācija pašvadlībā; budžeta un finanšu lietu organizēšana; iestādes - jauniešu centa pārraudzība.

Minimālais vecums: 13

Adrese: Zīļu iela 2, Kandava

Jaunatnes darbinieks

Ikdienas darbs jauniešu centrā "Nagla"; darbs ar jauniešiem; dažādu aktivitāšu organizēšana un koordinēšana; staptautisku jauniešu projektu koordinēšana; radošā mākslas pulciņa vadīšana.

Minimālais vecums: 13

Adrese: Zīļu iela 2, Kandava

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" valdes loceklis

Uzņēmums galvenokārt pakalpojumus sniedz Kandavas novadā. Pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve un ūdens piegāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās, asenizācijas pakalpojumi, namu apsaimniekošana un apkures pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām. Papildus pakalpojumi ir remonta darbi, pļaušanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumi un citi pakalpojumi uzņēmuma iespēju un kompetences robežās.

Minimālais vecums: 15

Kandavas novada Sociālā dienesta autobusa šoferis

Veikt pārvadāšanu atbilstoši apstiprinātam grafikam. Būs iespēja doties līdzi autobusa vadītājam atbilstoši pārvadājumu grafikam.

Minimālais vecums: 15

Adrese: Jelgavas iela 4a, Kandava

Kandavas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists

 

 

Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību speciālista galvenie uzdevumi ir: Ievietot un atjaunot informāciju Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv; rūpēties par mājas lapas tehnisko attīstību; vākt un apkopot rakstiski informāciju par dažādiem publiskiem pasākumiem Kandavas novadā, kā arī veikt fotofiksāciju; gatavot nepieciešamos materiālus novada informatīvajam izdevumam “Kandavas novada Vēstnesis”; piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā; organizēt prezentācijas, preses konferences, īpašus pasākumus (atklāšanas ceremonijas, gadadienas, apbalvošanas u.c.)

Minimālais vecums: 16

Adrese: Dārza iela 6, Kandava

Kandavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Organizē Dzimtsarakstu nodaļas darbu. Noformē vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas. Noformē civilstāvokļa reģistru labojumu, anulēšanas un atjaunošanas lietas. Sniedz pārskatus. Organizē un vada laulību, dzimšanas, sudraba un zelta kāzu svinīgās ceremonijas.

Minimālais vecums: 15

Adrese: Dārza iela 6, Kandava

Kandavas novada Sociālā dienesta direktors

„Kandavas novada Sociālais dienests” organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Kandavas novada iedzīvotājiem. Dienesta mērķis ir veikt pašvaldības kompetencē esošo sociālo darbu, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus, izmaksāt sociālos pabalstus Kandavas novada iedzīvotājiem. Dienesta uzdevumi:

-veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;-sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;-novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;-noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;-sniegt sociālo palīdzību;-veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;-informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;-sniegt ambulatoro un medicīnisko aprūpi.

Minimālais vecums: 16

Adrese: Jelgavas iela 4a, Kandava

Kandavas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Kandavas ugunsdzēsēju glābēju. 

Minimālais vecums: nav

Adrese: Kandavas nov., Kandavas pilsēta, Tirgus laukums 7, LV-3120