Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas Prokuratūra
Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV- 1801
PAR UZŅĒMUMU
Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar 1994.gada 19.maija “Prokuratūras likumu” prokuratūra ir vienota, centralizēta triju pakāpju iestāžu sistēmas tiesu varas institūcija, ko vada ģenerālprokurors un kuras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā. Informācija par praktisko "Ēnu dienas" norisi prokuratūrā - Prokurora darba ikdiena ir noslogota un visu dienu ēnot vienu prokuroru nav iespējams (sanāksmes, kurās ēnotājam nav iespējas piedalīties, darbs ar konfidenciālu informāciju saturošām lietām, utt.), tomēr "Ēnu dienu" plānojam pēc iespējas daudzveidīgāku un interesantāku. Praktiski tas nozīmē to, ka ēnotājs dienas pirmajā pusē iepazīstas ar vairāku prokuroru darba specifiku, tiek nodrošināta tikšanās ar ģenerālprokuroru, kā arī iespēja doties prokuroram līdzi uz tiesu. Tādējādi tiek iegūta izpratne par prokuratūras darbu kopumā un gūta interesanta pieredze.
NOZARE
Tieslietu iestāžu darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings

Prokurors

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros.

Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

"Ēnu dienas" ietvaros skolēniem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar prokurora darba ikdienu, iespējams, tikties ar ģenerālprokuroru, kā arī uzzināt daudzus interesantus faktus par prokuratūru un tās izveides vēsturi.

Aicinām pieteikties vidusskolas vecuma ''ēnotājus".

Prokurors

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros.

Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

"Ēnu dienas" ietvaros skolēniem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar prokurora darba ikdienu, iespējams, tikties ar ģenerālprokuroru, kā arī uzzināt daudzus interesantus faktus par prokuratūru un tās izveides vēsturi.

Aicinām pieteikties vidusskolas vecuma ''ēnotājus".

Prokurors

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros.

Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

"Ēnu dienas" ietvaros skolēniem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar prokurora darba ikdienu, iespējams, tikties ar ģenerālprokuroru, kā arī uzzināt daudzus interesantus faktus par prokuratūru un tās izveides vēsturi.

Aicinām pieteikties vidusskolas vecuma ''ēnotājus".