Cienījamie skolotāji!

 

Par Ēnu dienu

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvia (JA Latvia) īsteno karjeras izglītības programmu Ēnu diena jau kopš 2001. gada. Šajā laikā Ēnu diena kļuvusi par atpazīstamu un spēcīgu zīmolu gan skolu vidē, gan potenciālo darba devēju vidū visā Latvijā. Par šīs programmas labajām sekmēm liecina mūsu 2013. gada aptaujas dati - tikai 6% no JA Latvia programmu absolventiem bija aktīvi darba meklētāji iepretim augstajam 28% jauniešu bezdarba līmenim valstī.

Šodien Ēnu diena kā praktiskās karjeras izglītības un profesionālās orientācijas programma ir nepieciešama mūsu jauniešiem vēl vairāk kā jelkad agrāk. Darba tirgus attīstības tendences paredz, ka jauniešiem ir jābūt ne tikai apveltītiem ar kādām specifiskām zināšanām, bet arī jāspēj analizēt liela apjoma informācija, jāspēj sarunāties vairākās svešavalodās un no viņiem tiek sagaidīts tas, ko sauc par emocionālo inteliģenci. Turklāt tehnoloģijas ienes ļoti būtiskas korekcijas arī pašu profesiju piedāvājumā, regulāri radot jaunas, vēl līdz šim nezināmas profesijas. Tas viss prasa, lai jauniešiem savlaicīgi būtu iespēja klātienē iepazīties ar profesionālo darba vidi un jau skolas laikā - gadu no gada - iepazīties ar sev interesējošo profesionālās darbības jomu.

Tikai sadarbojoties skolotājiem ar skolēniem un potenciālajiem darba devējiem, mēs varam palīdzēt jauniešiem atrast katram savu vietu dzīvē. JA Latvia no savas puses nodrošina jauniešu satikšanos ar saviem potenciālajiem darba devējiem vai gūt iedvesmu savam biznesam, izmantojot Latvijā lielāko tiešsaistes karjeras izglītības biržu skolu jauniešiem enudiena.lv.

Šajā platformā mēs piedāvājam savā veidā "slēgt darījumus" ar potenciālajiem Ēnu devējiem - uzņēmumu, organizāciju, iestāžu pārstāvjiem. Aicinām būt par atbalsta punktiem savās skolās un palīdzēt jauniešiem ar Ēnu dienas norisi un vakanču izvēli. Aicinām rūpīgi iepazīstieties ar informāciju, kas paredzēta skolēniem - Ēnotājiem, lai sniegtu viņiem noderīgu padomu. Lūgums palīdzēt saviem skolēniem nopietni sagatavoties Ēnu dienai un rosināt viņus dalīties ar saviem pieredzes stāstiem portāla sadaļā Pieredzes stāsti.

Mēs patiesi ceram, ka platforma enudiena.lv palīdzēs mums vēl vairāk tuvināties un apsolam, ka turpināsim strādāt, lai piedāvātu jums arvien jaunus, pedagoģiskajā darbā noderīgus risinājumus.

JA Latvia komanda vienmēr ar prieku jūs atbalstīs un atbildēs uz jūsu jautājumiem. 

Lai mums kopā izdodas!

 

 

Skolēniem svarīgi un noderīgi dokumenti

Apliecinājuma zīme - šis dokuments skolēnam ir jāizdrukā, Ēnu dienā jāņem līdzi un dienas beigās jāaizpilda kopā ar savu Ēnu devēju. Tā apliecina dalību Ēnu dienā. To ir iespēja pēc tam pievienot savam CV, piesakoties darbā, apmaiņas mācību programmai vai studijām.

Paraugs intervijas jautājumiem palīdzēs neapjukt un satraukumā zināt, ko jautāt un par ko runāt ar Ēnu devēju. Iesakām to izlasīt pirms Ēnu dienas, papildināt ar saviem jautājumiem, lai skolēni būtu gatavi sarunai.

Skolēna Ēnu dienas atspoguļojuma lapa ir aizpildāma pēc Ēnu dienas, lai novērtētu ieguvumus un apkoptu iegūto informāciju. Jautājumi palīdzēs apkopot domas par Ēnu dienā piedzīvoto.

Datu apstrādes forma - līdz ar 2018.gada 25.maijā spēkā stājušos Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Ēnu devējiem, lai varētu Ēnu dienas laikā uzņemt foto, kā arī saņemt informāciju no ēnotājiem, ir nepieciešams skolēnu aizpildīts pieteikums dalībai Ēnu dienai. Tādēļ skolēniem saviem Ēnu devējiem ir iepriekš jāiesūta vai arī Ēnu dienas datumā līdzi jāņem vecāku aizpildīta datu apstrādes forma.

 

Ēnošana 1.- 7. klasē

Skolotājus un vecākus aicinām palīdzēt skolēniem izvērtēt viņu iespējas ēnot un kur to darīt. 1.-3. klašu skolēniem iesakām ēnot savus vecākus, radiniekus vai klasesbiedru vecākus, lai gūtu pirmo priekšstatu par to, kas ir profesija un amats, kā norisinās viņu darbadiena. 4.-7. klases skolēniem jau ir iespēja doties ēnot, izvēloties kādu no www.enudiena.lv pieejamajām vakancēm. Tā kā Ēnu devēji norāda arī ierobežojumus ēnotāja vecumam, tad, pirms sākt izskatīt lapā pieejamās vakances, tad aicinām tās apskatīt no skolēna, kurš ēnos, reģistrētā profila. Kādēļ šādi? Jo tad jums būs iespēja atzīmēt Rādīt tikai pieejamās, kas nozīmēs, ka tagad varēsiet izskatīt tikai tās vakances, uz ko skolēnam ir iespēja pieteikties. 

Esam sagatavojuši materiālu skolēniem, lai veiksmīgāk sagatavotos Ēnu dienai, kā arī lai kopumā tā būtu skolēniem pēc iespējas lietderīgāka. Šeit pieejams materiāls 1.-4.klašu skolēniem, šeit 5.-7.klašu skolēniem.

 

 

Par mācību ekskursijām

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvia (JA Latvia) īsteno karjeras izglītības programmu Ēnu diena jau kopš 2001. gada. Šajā laikā Ēnu diena kļuvusi par atpazīstamu un spēcīgu zīmolu gan skolu vidē, gan potenciālo darba devēju vidū visā Latvijā.

Februārī, ierastās ikgadējās Ēnu dienas laikā, kas šogad, 2021. gadā, atcelta pulcēšanās ierobežojumu dēļ, par darba tirgu, interesējošiem darba devējiem un profesijām skolēniem padziļināti ir iespēja uzzināt īpaši izveidotā mācību ekskursiju platformā. Tajā darba devēji aicināti skolām piedāvāt virtuālas mācību ekskursijas, bet pedagogi  -  pieteikt skolu klašu grupas attālinātai vizītei uzņēmumos un iestādēs.

Lai arī vairums jeb 60% vidusskolas vecuma jauniešu teic, ka savu profesiju ir jau izvēlējušies, ap 80% norāda, ka pieejamā informācija par to nav pietiekama, liecina izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” Latvijas skolēnu karjeras aptauja.

“Ekskursiju platforma ir aktivizēta ar mērķi veicināt skolu izglītības satura ciešāku sasaisti ar reālo dzīvi un skolēnu informētību par dažādu profesiju ikdienu arī ārpus Ēnu dienas. Šī brīža situācijā, kad Ēnu dienu diemžēl bija jāatceļ, šī ir izrādījusies vienīgā iespēja skolēniem gūt ieskatu sev interesējoša uzņēmuma vai iestādes darbības aizkulisēs. Platforma ir vērtīgs ieguvums arī darba devējiem, kas rūpējas par savu darba devēja tēlu un vēlas būt zināmi nākotnes speciālistiem jau šodien,“ saka “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.

Uzņēmumi, organizācijas, iestādes aicināti reģistrēties un piedāvāt virtuālas mācību ekskursijas skolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem portālā enudiena.lv sadaļā Ekskursijas.  Sākot ar marta mēnesi, skolu pārstāvji no ekskursiju vietām var izvēlēties sev vēlamo, piedāvājot darba devējam ekskursijas datumu un norādot mērķi.

Tikai sadarbojoties skolotājiem ar skolēniem un potenciālajiem darba devējiem, mēs varam palīdzēt jauniešiem atrast katram savu vietu dzīvē. JA Latvia no savas puses nodrošina jauniešu satikšanos ar saviem potenciālajiem darba devējiem vai gūt iedvesmu savam biznesam, izmantojot Latvijā lielāko tiešsaistes karjeras izglītības biržu skolu jauniešiem enudiena.lv.

Šajā platformā mēs piedāvājam savā veidā "slēgt darījumus" ar potenciālajiem Ēnu devējiem - uzņēmumu, organizāciju, iestāžu pārstāvjiem. Aicinām būt par atbalsta punktiem savās skolās un palīdzēt jauniešiem ar Ēnu dienas norisi un vakanču izvēli. Aicinām rūpīgi iepazīstieties ar informāciju, kas paredzēta skolēniem - Ēnotājiem, lai sniegtu viņiem noderīgu padomu. Lūgums palīdzēt saviem skolēniem nopietni sagatavoties Ēnu dienai un rosināt viņus dalīties ar saviem pieredzes stāstiem portāla sadaļā Pieredzes stāsti.

www.enudiena.lv sadaļā Ekskursijas iespējams uzņēmumiem, iestādēm piedāvāt mācību ekskursijas pamatizglītības, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības skolēniem un audzēkņiem un izglītības iestādēm pieteikties mācību ekskursijām. Ekskursiju norise ir visu mācību gadu, izņemot Ēnu dienu. Šo iespēju piedāvā jaunā JA Latvia karjeras izvēles programma Ekskursija uzņēmumā. Programmas mērķis ir attīstīt un pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes jau skolas laikā apzināt savas intereses, darba prioritātes un darba perspektīvas, apmeklējot un iepazīstot uzņēmumus, iestādes, kuri nākotnē varētu piedāvāt jauniešiem darba vietu un karjeras iespējas. Uzņēmumu ekskursijās dodas skolēnu grupa, kuru ekskursijai piesaka un pavada izglītības iestādes pārstāvis, norādot mācību ekskursiju mērķi un citus tehniskos jautājumus saistītus ar ekskursijas norisi. Ekskursiju platforma izveidota ar Eiropas Savienības fondu un Valsts izglītības attīstības aģentūras atbalstu.

 

MĀCĪBU EKSKURSIJU DIENAS NORISES IETEIKUMI SKOLOTĀJIEM

1. Ekskursiju sniedzēji reģistrējas, atjauno profilus un piesaka mācību ekskursijas.

2. Skolu pedagogi izvēlās mācību ekskursiju, kurā piesaka noteiktu skaitu skolēnu, atbilstoši piedāvātajai mācību ekskursijai.

3. Ekskursiju sniedzēji sazinās ar ekskursijas pieteicēju(skolas pedagogu) un apstiprina vai noraida pieteikumu.

 

Skolotājam ir iespēja pieteikt skolēnu grupu/klasi vienlaicīgi uz vairākām mācību  ekskursijām. 

Pirms tam iesakām iepazīties ar Mācību ekskursiju piedāvājumu, kas interesē un atbilst mērķim, kāpēc pieteikt klasi mācību ekskursijai.

Ja pieteikums uz interesējošo Mācību ekskursiju tiek apstiprināts, jāgaida tālāki norādījumi no Ekskursiju sniedzēja par ekskursijas norisi. Ja Ekskursiju sniedzējs nav sazinājies par Mācību ekskursijas dienas norisi, aicinām sazināties ar Ēnu dienas un Mācību ekskursiju platformas organizatoriem – Junior Achievement Latvia. Palīdzēsim atrisināt radušos situāciju.

Ja pieteikums tiek noraidīts, piesakieties uz jaunu mācību ekskursiju. Nav ierobežots skaits, cik daudz reizes var pieteikties uz kādu no pieejamajām mācību ekskursijām.

 

1.posms - sagatavošanās darbi Ēnu dienai

Iepazīsties ar Mācību ekskursiju piedāvājumu.

 

2.posms – pieteikšanās vēlamajai Mācību ekskursijai

Izglītības iestādes pedagogs/karjeras konsultants/administrācijas pārstāvis piesaka skolēnu grupu/klasi/kursu uz mācību ekskursiju, aizpildot anketu  www.enudiena.lv/ekskursijas.

Ja Ekskursijas sniedzējs apstiprina pieteikumu, tad apsveicam ar iegūto Mācību ekskursijas vietu! Ekskursijas sniedzējs sazināsies ar Jums par Mācību ekskursijas norisi,

Ja Ekskursijas sniedzējs neapstiprina, neuztraucies, Jums būs iespēja pieteikties citai Mācību ekskursijai.

 

Padomi motivācijas formulēšanai

Piesakoties Mācību ekskursijai, būs jāpamato, kāpēc skolēniem ir būtiski tiešsaistē vai klātienē iepazīsties ar konkrēto uzņēmumu.

Mērķis izzināt, mērķis padziļināt kāda mācību priekšmeta saturu ar konkrēta uzņēmuma pieredzi, lietderīgi izmantota iespēja, ja klātienē tiek apmeklēts kāds pasākums un mācību ekskursija ir papildinošais elements vai ir kāds cits mērķis izvēlēties mācību ekskursiju  - tas ir jādara zināms Ekskursiju sniedzējam. Piemēram, tā var būt vairāku skolēnu vēlme strādāt šajā uzņēmumā vai nozarē vai padziļināta interese par attiecīgo profesiju, nozari vai uzņēmumu.

Izglītības iestādes pārstāvis/pedagogs piesakot Mācību ekskursiju var norādīt, ka vēlās saņemt konkrētu informāciju ekskursijas saturā kādā no dotajiem virzieniem:

1. Darba pasaules iepazīšana (uzņēmumiem/iestādēm).

• Uzņēmuma / iestādes un nozares raksturojums;

• profesijas/amati uzņēmumā/iestādē;

• darba saturs, pienākumi;

• darba laiks, apstākļi, darba rīki, aprīkojums, darba vide, kultūra, darba vieta u.c.

2. Izglītības iespēju iepazīšana (izglītības iestādēm):

• Izglītības iestādes profils, tās vieta Latvijas izglītības sistēmā;

• piedāvātās izglītības programmas;

• izglītības vide, telpu aprīkojums, tehnoloģijas, laboratorijas, darbnīcas u.c.

 

Mācību ekskursiju sniedzēji var piedāvāt vairākas aktivitātes, kuras nodrošinātu, lai skolēni pēc ekskursijas vēlētos tuvāk uzzināt par iespējamo profesiju vai savā karjeras plānā ierakstītu tieši konkrēto uzņēmumu, kā savu nākotnes darba vietu vai tieši konkrētais  uzņēmums būtu tas, kurš paplašina skolēnu redzesloku saistībā ar reālo pasauli.

 

3.posms – Ekskursijas apstiprināšana

Pieteikšanās mācību ekskursijām notiek visu mācību gadu, izņemot to nedēļu, kad norisināsies Ēnu diena.

• Komunikācijas un saziņas laikā notiek vienošanās starp skolu un uzņēmumu. 

• Skolas ekskursiju drīkst atteikt ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms ekskursijas norises dienas

 

4.posms – Sazināšanās ar Ekskursiju sniedzēju – uzņēmuma/iestādes pārstāvi

Ja Ekskursiju sniedzējs  ir apstiprinājis Jūsu pieteikumu uz  Mācību ekskursiju, aicinām atbildēt uz Ekskursiju sniedzēja jautājumiem, ja tādi radušies, kā arī sniegt papildus informāciju, ja tāda ir nepieciešama.

Ja Mācību ekskursiju notiek tiešsaistē, tad aicinām noskaidrot, kāds ir Jūsu tehniskais nodrošinājums, ko uzņēmums plāno izmantot Mācību ekskursijai un apzināt,  kas nepieciešams ekskursijas dalībniekiem - konkrēto laiku un pieslēgšanās (zoom, MS Team u.c.) adresi.

 

5.posms - Sagatavošanās Mācību ekskursijai

Pirms Mācību ekskursijas dienas aicinām skolotājiem sagatavot un izsūtīt informāciju par uzņēmumu/iestādi/organizāciju skolēniem, kuri piedalīsies Mācību ekskursijā. Skolēniem tie lieti noderēs, daloties pieredzē ar saviem klasesbiedriem un uzdodot jautājumus uzņēmumu/iestāžu pārstāvjiem.

Klātienes pasākumā Mācību ekskursijas, līdz ar 2018.gada 25.maijā spēkā stājušos Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Ekskursiju piedāvātājam, lai varētu ekskursijas  dienas laikā uzņemt foto, kā arī saņemt informāciju no skolēniem, ir nepieciešams skolēnu aizpildīts pieteikums dalībai Mācību ekskursiju  dienai. Tādēļ aicinām Ekskursijas sniedzējus sazināties ar apstiprināto ekskursijas dalībnieku pārstāvi - pedagogu un lūgt viņu - aicināt iesūtīt vecāku aizpildītu DATU APSTRĀDES FORMU, šis dokuments pieejams šeit.

 

6.posms – Mācību ekskursiju diena

Mācību ekskursiju dienā skolēnu grupa apmeklē klātienē vai tiešsaistē kādu noteiktu uzņēmumu/iestādi un 40 minūtes (tiešsaistē ieteicamais ekskursijas garums) vai 1-3 stundas izzina mācību Ekskursiju sniedzēju darbu un pienākumus.

Lai arī jaunāko klašu skolēni varētu gūt pieredzi Mācību ekskursiju dienā, sākumskolas un pamatskolas pedagogi tiek aicināti klātienes ekskursijās doties uz  vietējiem uzņēmumiem.

 

7.posms - Izvērtēšana

Visi Mācību ekskursiju sniedzēji un dalībnieki pēc ekskursiju dienas tiks aicināti aizpildīt izvērtējuma anketu. Aptaujas datus izmantosim ekskursiju dienas analīzei, kā arī Mācību ekskursiju dienas programmas uzlabošanai nākotnē.

Aicinām Mācību ekskursiju dalībniekus arī iesūtīt mums savus pieredzes stāstus par dalību ekskursiju dienā, lai varam tos publicēt www.enudienas.lv lapā sadaļā Pieredze.

 

Dokumenti

Mācību ekskursiju Nolikums.