Cienījamie skolotāji!

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvia (JA Latvia) īsteno karjeras izglītības programmu Ēnu diena jau kopš 2001. gada. Šajā laikā Ēnu diena kļuvusi par atpazīstamu un spēcīgu zīmolu gan skolu vidē, gan potenciālo darba devēju vidū visā Latvijā. Par šīs programmas labajām sekmēm liecina mūsu 2013. gada aptaujas dati - tikai 6% no JA Latvia programmu absolventiem bija aktīvi darba meklētāji iepretim augstajam 28% jauniešu bezdarba līmenim valstī.

Šodien Ēnu diena kā praktiskās karjeras izglītības un profesionālās orientācijas programma ir nepieciešama mūsu jauniešiem vēl vairāk kā jelkad agrāk. Darba tirgus attīstības tendences paredz, ka jauniešiem ir jābūt ne tikai apveltītiem ar kādām specifiskām zināšanām, bet arī jāspēj analizēt liela apjoma informācija, jāspēj sarunāties vairākās svešavalodās un no viņiem tiek sagaidīts tas, ko sauc par emocionālo inteliģenci. Turklāt tehnoloģijas ienes ļoti būtiskas korekcijas arī pašu profesiju piedāvājumā, regulāri radot jaunas, vēl līdz šim nezināmas profesijas. Tas viss prasa, lai jauniešiem savlaicīgi būtu iespēja klātienē iepazīties ar profesionālo darba vidi un jau skolas laikā - gadu no gada - iepazīties ar sev interesējošo profesionālās darbības jomu.

Tikai sadarbojoties skolotājiem ar skolēniem un potenciālajiem darba devējiem, mēs varam palīdzēt jauniešiem atrast katram savu vietu dzīvē. JA Latvia no savas puses nodrošina jauniešu satikšanos ar saviem potenciālajiem darba devējiem vai gūt iedvesmu savam biznesam, izmantojot Latvijā lielāko tiešsaistes karjeras izglītības biržu skolu jauniešiem enudiena.lv.

Šajā platformā mēs piedāvājam savā veidā "slēgt darījumus" ar potenciālajiem Ēnu devējiem - uzņēmumu, organizāciju, iestāžu pārstāvjiem. Aicinām būt par atbalsta punktiem savās skolās un palīdzēt jauniešiem ar Ēnu dienas norisi un vakanču izvēli. Aicinām rūpīgi iepazīstieties ar informāciju, kas paredzēta skolēniem - Ēnotājiem, lai sniegtu viņiem noderīgu padomu. Lūgums palīdzēt saviem skolēniem nopietni sagatavoties Ēnu dienai un rosināt viņus dalīties ar saviem pieredzes stāstiem portāla sadaļā Pieredzes stāsti.

Mēs patiesi ceram, ka platforma enudiena.lv palīdzēs mums vēl vairāk tuvināties un apsolam, ka turpināsim strādāt, lai piedāvātu jums arvien jaunus, pedagoģiskajā darbā noderīgus risinājumus.

JA Latvia komanda vienmēr ar prieku jūs atbalstīs un atbildēs uz jūsu jautājumiem. 

Lai mums kopā izdodas!

Vizuālie materiāli

Ēnu diena 2019 oficiālie vizuālie materiāli, ko skolotāji, skolas var izvietot uz skolas informācijas stenda, ievietot savās mājaslapās, sociālo mediju profilos un lietot citām vajadzībām, aicinot skolēnus piedalīties Ēnu dienā!

Ēnu dienas plakāts.png HORIZONTĀLS | VERTIKĀLS | KVADRĀTS