Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas autoceļu uzturētājs
Krustpils iela 4
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas autoceļu uzturētājs ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu uz valsts autoceļiem. LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 092 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem. Galvenie darbi - autoceļu uzturēšana ziemā (sniega attīrīšana, slīdamības samazināšana), asfalta segumu bedru remonts, grants autoceļu uzturēšana (greiderēšana, remonts), ceļmalu zāles un krūmu pļaušana, grāvju tīrīšana/ rakšana, dubultās virsmas apstrāde u.c.
NOZARE
Ceļu un maģistrāļu būvniecība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latvijas autoceļu uzturētājs

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs

Informācijas tehnoloģiju daļas darbības plānošana, vadīšana, organizēšana un koordinēšana, uzņēmuma informācijas sistēmu un tehnoloģiju attīstības pārraudzīšana, atbilstoši biznesa prasībām, informācijas tehnoloģiju attīstības stratēģijas izstrāde un vadība, tehniskā atbalsta informācijas sistēmu nepārtrauktai darbībai nodrošināšana.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Nekustamā īpašuma pārvaldnieks

Galvenie amata pienākumi: Nodrošināt uzņēmuma īpašumā vai nomā esošā nekustamā īpašuma pārvaldību un apsaimniekošanu atbilstoši noteiktiem lietošanas nosacījumiem; kontrolēt noslēgto līgumu par nekustamo īpašumu nomu, īri, pirkšanu, pārdošanu un apsaimniekošanu, saistību izpildi; organizēt reklāmas pasākumus un nekustamo īpašumu mākleru piesaisti jaunu nomnieku un nekustamo īpašumu pircēju piesaistei.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Iecirkņa būvdarbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: plānot, koordinēt, organizēt un vadīt iecirkņa darbinieku darbu, nodrošinot plānoto darbu izpildi, koordinēt autoceļu, ielu un citu būvju ikdienas uzturēšanu, periodisko uzturēšanu, remonta un būvniecības darbus.

Ēnai būtu iespēja iepazīsties ar iecirkņa materiāltehniskajiem resursiem (tehnika, sāls angāri utml.), darbu organizēšanu, kontroli, uzskaiti, objektu apsekošanu.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Iecirkņa būvdarbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: plānot, koordinēt, organizēt un vadīt iecirkņa darbinieku darbu, nodrošinot plānoto darbu izpildi, koordinēt autoceļu, ielu un citu būvju ikdienas uzturēšanu, periodisko uzturēšanu, remonta un būvniecības darbus.

Ēnai būtu iespēja iepazīsties ar iecirkņa materiāltehniskajiem resursiem (tehnika, sāls angāri utml.), darbu organizēšanu, kontroli, uzskaiti, objektu apsekošanu.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Iecirkņa būvdarbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: plānot, koordinēt, organizēt un vadīt iecirkņa darbinieku darbu, nodrošinot plānoto darbu izpildi, koordinēt autoceļu, ielu un citu būvju ikdienas uzturēšanu, periodisko uzturēšanu, remonta un būvniecības darbus.

Ēnai būtu iespēja iepazīsties ar iecirkņa materiāltehniskajiem resursiem (tehnika, sāls angāri utml.), darbu organizēšanu, kontroli, uzskaiti, objektu apsekošanu.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Nodaļas vadītājs

Galvenie amata pienākumi: Plānot, koordinēt un vadīt līgumsaistību izpildi līgumos noteiktajā termiņā un apjomā, aktīvi piedalīties jaunu autoceļu uzturēšanas un būvniecības līgumu piesaistē, apsekot autoceļus un būvobjektus ceļu rajona nodaļas veikto darbu kontrolei, izvēles kārtībā veikt kontroluzmērījumus izpildītajiem darbiem, plānot organizēt un kontrolēt ziemas dienesta darbu nodaļā.

Ēnai būs iespēja iepazīties ar: VAS "LAU" Valmieras ceļu rajona darba specifiku, mērķiem, uzdevumiem; doties objektu un IU darbu apskatē.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Ceļu rajona direktora vietnieks

Galvenie amata pienākumi: Plānot, vadīt un kontrolēt ceļu rajona ražošanas procesu, koordinēt ziemas dienesta darbu, kontrolēt veikto darbu reģistrēšanas noteikumu ievērošanu, apsekot autoceļus un būvobjektus, veikt Valmieras nodaļas veikto darbu kontroli, izvēles kārtībā veikt kontroluzmērījumus izpildītajiem darbiem un pārbaudīt izpildīto darbu apjomu izsekojamību. 

Latvijas autoceļu uzturētājs

Ceļu rajona direktors

Galvenie amata pienākumi: Plānot, vadīt un kontrolēt ceļu rajona ražošanas procesu, vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (līgumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm), kontrolēt ceļu rajona izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu, plānot darbinieku piesaistīšanu, pieņemt darbā darbiniekus, noteikt darbiniekiem konkrētus uzdevumus un vadīt tos.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Būvdarbu vadītājs (Ziemas dienesta dežurants)

Galvenie amata pienākumi: ziemas dienesta informatīvā un operatīvā dežuranta pienākumi - sekot laika apstākļiem uz autoceļiem, apkopot iegūto informāciju par braukšanas apstākļiem no ziemas dienesta darbu izpildītājiem, autoostām, pašvaldībām, policijas, nodrošināt autoceļu uzturēšanu ziemā atbilstoši valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tehnisko specifikāciju prasībām un normām, organizē ziemas dienestā iesaistīto darbinieku darbu un kontrolēt darbu izpildes gaitu, veikt izpildīto darbu uzskaiti.

Ēnai būs iespēja iepazīties ar VAS LAU Talsu ceļu rajona Ziemas dienesta dežurantu darbu un uzdevumiem.

 

Latvijas autoceļu uzturētājs

Būvdarbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: plānot, koordinēt, organizēt un tieši vadīt iecirkņa darbu, nodrošinot plānoto darbu izpildi, koordinēt autoceļu, ielu un citu būvju ikdienas uzturēšanu, periodisko uzturēšanu, remonta un būvniecības darbus; plānot un dot konkrētus uzdevumus iecirkņa darbiniekiem, kontrolēt to izpildi un racionālu darba laika izmantošanu.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Būvdarbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: Iepazīstināt ar būvdarbu vadītāja pienākumiem, praktiski parādīt kā tiek organizēti ceļu uzturēšanas darbi, tiek risinātas nestandarta situācijas.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Iecirkņa būvdarbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: plānot, koordinēt, organizēt un vadīt iecirkņa darbinieku darbu, nodrošinot plānoto darbu izpildi, koordinēt autoceļu, ielu un citu būvju ikdienas uzturēšanu, periodisko uzturēšanu, remonta un būvniecības darbus.

Ēnai būtu iespēja iepazīties ar iecirkņa materiāltehniskajiem resursiem (tehnika, sāls angāri utml.), darbu organizēšanu, kontroli, uzskaiti, objektu apsekošanu. 

 

Latvijas autoceļu uzturētājs

Iecirkņa būvdarbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: plānot, koordinēt, organizēt un vadīt iecirkņa darbinieku darbu, nodrošinot plānoto darbu izpildi, koordinēt autoceļu, ielu un citu būvju ikdienas uzturēšanu, periodisko uzturēšanu, remonta un būvniecības darbus.

Ēnai būtu iespēja iepazīsties ar iecirkņa materiāltehniskajiem resursiem (tehnika, sāls angāri utml.), darbu organizēšanu, kontroli, uzskaiti, objektu apsekošanu. 

Latvijas autoceļu uzturētājs

Iecirkņa brigadieris (Ziemas dienesta dežurants)

Galvenie amata pienākumi: ziemas dienesta informatīvā un operatīvā dežuranta pienākumi - sekot laika apstākļiem uz autoceļiem, apkopot iegūto informāciju par braukšanas apstākļiem no ziemas dienesta darbu izpildītājiem, autoostām, pašvaldībām, policijas, nodrošināt autoceļu uzturēšanu ziemā atbilstoši valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tehnisko specifikāciju prasībām un normām, organizē ziemas dienestā iesaistīto darbinieku darbu un kontrolēt darbu izpildes gaitu, veikt izpildīto darbu uzskaiti.

Ēnai būs iespēja iepazīties ar VAS LAU Rīgas ceļu rajona Ziemas dienesta dežurantu darbu un uzdevumiem.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Iecirkņa brigadieris (Ziemas dienesta dežurants)

Galvenie amata pienākumi: ziemas dienesta informatīvā un operatīvā dežuranta pienākumi - sekot laika apstākļiem uz autoceļiem, apkopot iegūto informāciju par braukšanas apstākļiem no ziemas dienesta darbu izpildītājiem, autoostām, pašvaldībām, policijas, nodrošināt autoceļu uzturēšanu ziemā atbilstoši valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas tehnisko specifikāciju prasībām un normām, organizē ziemas dienestā iesaistīto darbinieku darbu un kontrolēt darbu izpildes gaitu, veikt izpildīto darbu uzskaiti.

Ēnai būs iespēja iepazīties ar VAS LAU Rīgas ceļu rajona Ziemas dienesta dežurantu darbu un uzdevumiem.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Ceļu rajona direktora vietnieks

Galvenie amata pienākumi: Plānot, vadīt un kontrolēt ceļu rajona ražošanas procesu, koordinēt ziemas dienesta darbu, kontrolēt veikto darbu reģistrēšanas noteikumu ievērošanu, apsekot autoceļus un būvobjektus, veikt Rīgas nodaļas veikto darbu kontroli, izvēles kārtībā veikt kontroluzmērījumus izpildītajiem darbiem un pārbaudīt izpildīto darbu apjomu izsekojamību. 

Ēnai būs iespēja iepazīties ar: VAS "LAU" Rīgas ceļu rajona darba specifiku, mērķiem, uzdevumiem; doties objektu un IU darbu apskatē; Iepazīties ar IT sistēmām.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Darbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi - plānot, organizēt, vadīt ceļu rajona iecirkņa darbinieku darbu, uzraudzīt veikto darbu izpildi, noformēt darbu uzskaites dokumentus.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Autoatslēdznieks

Galvenie amata pienākumi - remontēt ceļu būves tehniku (autogreiderus, traktorus, kravas automobiļus u.c.), veikt automobiļu un mehānismu tehniskās apkopes.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Ceļu meistars

Latvijas autoceļu uzturētājs

Korporatīvās pārvaldes un komercdarbības nodrošinājuma daļas vadītājs

Daļas darbības plānošana, vadīšana, organizēšana un koordinēšana, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.  juridisko atzinumu par citu struktūrvienību izstrādātajiem līgumu projektiem, iekšējiem normatīvajiem aktiem, rīkojumiem, vēstulēm un citu dokumentu projektiem sniegšana.

 

 

Latvijas autoceļu uzturētājs

Autoceļu uzturēšanas uzraudzības daļas vadītājs

Galvenie amata pienākumi: veikt ražošanas struktūrvienību ikdienas uzturēšanas darbu uzraudzību, analizēt rezultātus, sniegt priekšlikumus korektīvām darbībām, uzraudzīt atklāto trūkumu novēršanas procesu; sagatavot ikdienas uzturēšanas darbu uzraudzības plānu un pārskatus par tā izpildi; izstrādāt un pilnveidot valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas uzraudzības politiku; plānot, vadīt, organizēt un koordinēt klientu atbalsta dienesta darbību.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Valdes priekšsēdētājs

Vada un pārstāv uzņēmumu, kā arī pārzina un vada uzņēmuma lietas. Pieņem lēmumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbību un nodrošina to izpildi.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Personāla mācību speciālists

Galvenie pienākumi: plānot un organizēt darbinieku attīstību un apmācību kursos un semināros, kā arī organizēt darbinieku dalību konferencēs, izstādēs, nodrošinot komandējumu procesu; analizēt un veikt mācību vajadzību izvērtēšanu; apkopot un analizēt veikto apmācību novērtējumus; sniegt konsultācijas un ieteikumus par profesionālās un vispārējās apmācības iespējām, un tālāku kvalifikācijas paaugstināšanu.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Komunikācijas speciālists

Galvenie pienākumi:  sadarbība ar medijiem; informācijas sagatavošana par uzņēmuma aktualitātēm (preses relīzes, infografikas u.c.);  pasākumu organizēšana (preses konferences, darbinieku korporatīvie pasākumi, sociālie projekti u.c.);  uzņēmuma tēla veidošana;  publiskās informācijas apkopošana un analizēšana.

Latvijas autoceļu uzturētājs

Mehānikas inženieris

Automašīnu un mehānismu uzskaite un efektivitātes analizēšana, tehnikas uzraudzība un kontrole tiešsaistes (online) GPS sistēmā, dažādu dokumentu sagatavošana, apstiprināšana un to izpilde.