Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas autoceļu uzturētājs
Krustpils iela 4
PAR UZŅĒMUMU
Latvijas autoceļu uzturētājs ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu uz valsts autoceļiem. LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz autoceļiem, pašvaldību tranzīta ielām, kā arī veic būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu. Galvenie darbi - autoceļu uzturēšana ziemā (sniega attīrīšana, slīdamības samazināšana), asfalta segumu bedru remonts, grants autoceļu uzturēšana (greiderēšana, remonts), ceļmalu zāles un krūmu pļaušana, grāvju tīrīšana/ rakšana, dubultās virsmas apstrāde u.c.
NOZARE
Ceļu un maģistrāļu būvniecība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Būvdarbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: plānot, koordinēt, organizēt un vadīt darbinieku darbu, nodrošinot plānoto darbu izpildi, koordinēt autoceļu, ielu un citu būvju ikdienas uzturēšanu, periodisko uzturēšanu, remonta un būvniecības darbus. 

Ēnai būs iespēja iepazīsties ar struktūrvienības materiāltehniskajiem resursiem (tehnika, sāls angāri utml.), darbu organizēšanu, kontroli, uzskaiti, objektu apsekošanu. praktiski redzēt kā tiek organizēti ceļu uzturēšanas darbi, tiek risinātas nestandarta situācijas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Ventspils iela 105, Kuldīga

Ceļu meistars

Galvenie amata pienākumi - vadīt autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus, dot konkrētus darba uzdevumus iecirkņa darbiniekiem, sekot izpildīto darbu kvalitātei, veikt mērījumus darbu apjomu noteikšanai, dokumentēt tos darbu uzskaites žurnālos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mēmeles iela 3, Bauska

Kravas automobiļu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: pārvadā ar kravas automobili dažādas kravas (materiālus, piemēram, smilts, šķembas, u.c.); veic autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus, t.sk. kaisa ceļus ar pretslīdes materiāliem (ar automobiļiem, kas aprīkoti ar attiecīgām iekārtām), ziemas sezonā arī attīra autoceļus no sniega.

Ēna tiks iepazīstināta ar kravas automobiļa vadītāja darba specifiku, tehniku un veicamajiem darbiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Gāles iela 25, Sigulda

Mehāniķis

Galvenie amata pienākumi: vadīt un koordinēt politikas īstenošanu personāla attīstības un mācību procesa jautājumos; nodrošināt personāla pēctecības un attīstības pārrunu sistēmas ieviešanu, vadību un uzturēšanu; nodrošināt personāla profesionālo zināšanu iegūšanas, uzturēšanas un pilnveides pārraudzību un metodisko vadību; organizēt un koordinēt iekšējos ar personāla attīstību un piesaisti saistītos pasākumus, t.sk. jauno darbinieku diena, iekšējās ēnu dienas; organizēt dalību ārējo sadarbības partneru organizētos ar personāla attīstību un piesaisti saistītos pasākumos, piemēram, atvērto durvju dienas, ēnu dienas, karjeras dienas.

Iepazīšanās ar struktūrvienības būvtehniku, iekārtām, mehānismiem, transportu, to darbības principiem  un ar veicamajiem ceļu uzturēšanas darbiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Gāles iela 25, Sigulda

Kravas automobiļa vadītājs

Galvenie amata pienākumi: pārvadā ar kravas automobili dažādas kravas (materiālus, piemēram, smilts, šķembas, u.c.); veic autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus, t.sk. kaisa ceļus ar pretslīdes materiāliem (ar automobiļiem, kas aprīkoti ar attiecīgām iekārtām), ziemas sezonā arī attīra autoceļus no sniega.

Ēna tiks iepazīstināta ar kravas automobiļa vadītāja darba specifiku, tehniku un veicamajiem darbiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 25, Ogre

Mehāniķis

Galvenie amata pienākumi - uzturēt tehniskā kārtībā un organizēt autotransporta, mehānismu, tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus, veikt rezerves daļu, degvielas, smērvielu, materiālu sagādi un uzskaiti, izrakstīt tehniskās apkopes un riepu uzskaites kartes, veikt degvielas uzpildes kontrolmērījumus atbilstoši; veikt nepieciešamās darbības transportlīdzekļu un traktortehnikas reģistrācijai, pārreģistrācijai, norakstīšanai, noņemšanai no uzskaites; savlaicīgi sagatavot transportlīdzekļus un traktortehniku valsts tehniskajām apskatēm; organizēt autotransporta, mehānismu, tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus, veikt rezerves daļu, degvielas, smērvielu, materiālu sagādi un uzskaiti, izrakstīt tehniskās apkopes un riepu uzskaites kartes, veikt degvielas uzpildes kontrolmērījumus atbilstoši; novērtēt esošās tehnikas tehnisko stāvokli, tās ekonomisko lietderību, kontrolēt degvielas patēriņa normu pareizu pielietošanu autotransportam un mehānismiem.

Iepazīšanās ar struktūrvienības būvtehniku, iekārtām, mehānismiem, transportu, to darbības principiem  un ar veicamajiem ceļu uzturēšanas darbiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 25, Ogre

Nodaļas vadītājs

Galvenie amata pienākumi: Plānot, koordinēt un vadīt līgumsaistību izpildi līgumos noteiktajā termiņā un apjomā, aktīvi piedalīties jaunu autoceļu uzturēšanas un būvniecības līgumu piesaistē, apsekot autoceļus un būvobjektus ceļu rajona nodaļas veikto darbu kontrolei, izvēles kārtībā veikt kontroluzmērījumus izpildītajiem darbiem, plānot organizēt un kontrolēt ziemas dienesta darbu nodaļā.

Ēnai būs iespēja iepazīties ar: Zemgales reģiona Ogres nodaļas mērķiem, uzdevumiem; doties objektu un IU darbu apskatē.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza iela 25, Ogre

Mehāniķis

Galvenie amata pienākumi - uzturēt tehniskā kārtībā un organizēt autotransporta, mehānismu, tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus, veikt rezerves daļu, degvielas, smērvielu, materiālu sagādi un uzskaiti, izrakstīt tehniskās apkopes un riepu uzskaites kartes, veikt degvielas uzpildes kontrolmērījumus atbilstoši; veikt nepieciešamās darbības transportlīdzekļu un traktortehnikas reģistrācijai, pārreģistrācijai, norakstīšanai, noņemšanai no uzskaites; savlaicīgi sagatavot transportlīdzekļus un traktortehniku valsts tehniskajām apskatēm; organizēt autotransporta, mehānismu, tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus, veikt rezerves daļu, degvielas, smērvielu, materiālu sagādi un uzskaiti, izrakstīt tehniskās apkopes un riepu uzskaites kartes, veikt degvielas uzpildes kontrolmērījumus atbilstoši; novērtēt esošās tehnikas tehnisko stāvokli, tās ekonomisko lietderību, kontrolēt degvielas patēriņa normu pareizu pielietošanu autotransportam un mehānismiem.

Iepazīšanās ar struktūrvienības būvtehniku, iekārtām, mehānismiem, transportu, to darbības principiem  un ar veicamajiem ceļu uzturēšanas darbiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle

Brigadieris

Galvenie darba pienākumi: uzraudzīt un vadīt autoceļu ikdienas uzturēšanas brigādes darbu; organizēt un veikt autoceļu uzturēšanas un būvniecības darbu izpildi - autoceļu operatīvo kopšanu, ceļa nodalījuma joslas sakopšanu, ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu nomaiņu, signālstabiņu nomaiņu, metāla barjeru krāsošanu, bojāto barjeru nomaiņu, bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, ar šķembām un emulsiju, ar bitumaku, autobusu pieturvietu laukumu tīrīšanu, soliņu labošanu, nomaiņu un krāsošanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle

Nodaļas vadītājs

Galvenie amata pienākumi: Plānot, koordinēt un vadīt līgumsaistību izpildi līgumos noteiktajā termiņā un apjomā, aktīvi piedalīties jaunu autoceļu uzturēšanas un būvniecības līgumu piesaistē, apsekot autoceļus un būvobjektus ceļu rajona nodaļas veikto darbu kontrolei, izvēles kārtībā veikt kontroluzmērījumus izpildītajiem darbiem, plānot organizēt un kontrolēt ziemas dienesta darbu nodaļā.

Ēnai būs iespēja iepazīties ar: Zemgales reģiona Jelgavas nodaļas mērķiem, uzdevumiem; doties objektu un IU darbu apskatē.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Savienības iela 2, Jelgava

Brigadieris

Galvenie darba pienākumi: uzraudzīt un vadīt autoceļu ikdienas uzturēšanas brigādes darbu (precīzāk - PPP projekts, Ķekavas apvedceļš); organizēt un veikt autoceļu uzturēšanas un būvniecības darbu izpildi - autoceļu operatīvo kopšanu, ceļa nodalījuma joslas sakopšanu, ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu nomaiņu, signālstabiņu nomaiņu, metāla barjeru krāsošanu, bojāto barjeru nomaiņu, bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, ar šķembām un emulsiju, ar bitumaku, autobusu pieturvietu laukumu tīrīšanu, soliņu labošanu, nomaiņu un krāsošanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: "Neceri", Ķekavas pagasts

Mehāniķis

Galvenie amata pienākumi - uzturēt tehniskā kārtībā un organizēt autotransporta, mehānismu, tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus, veikt rezerves daļu, degvielas, smērvielu, materiālu sagādi un uzskaiti, izrakstīt tehniskās apkopes un riepu uzskaites kartes, veikt degvielas uzpildes kontrolmērījumus atbilstoši;; veikt nepieciešamās darbības transportlīdzekļu un traktortehnikas reģistrācijai, pārreģistrācijai, norakstīšanai, noņemšanai no uzskaites; savlaicīgi sagatavot transportlīdzekļus un traktortehniku valsts tehniskajām apskatēm; organizēt autotransporta, mehānismu, tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus, veikt rezerves daļu, degvielas, smērvielu, materiālu sagādi un uzskaiti, izrakstīt tehniskās apkopes un riepu uzskaites kartes, veikt degvielas uzpildes kontrolmērījumus atbilstoši; novērtēt esošās tehnikas tehnisko stāvokli, tās ekonomisko lietderību, kontrolēt degvielas patēriņa normu pareizu pielietošanu autotransportam un mehānismiem.

Iepazīšanās ar struktūrvienības būvtehniku, iekārtām, mehānismiem, transportu, to darbības principiem  un ar veicamajiem ceļu uzturēšanas darbiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Mazcenu aleja 45, Jaunmārupe

Būvdarbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: plānot, koordinēt, organizēt un vadīt darbinieku darbu, nodrošinot plānoto darbu izpildi, koordinēt autoceļu, ielu un citu būvju ikdienas uzturēšanu, periodisko uzturēšanu, remonta un būvniecības darbus. 

Ēnai būtu iespēja iepazīsties ar struktūrvienības materiāltehniskajiem resursiem (tehnika, sāls angāri utml.), darbu organizēšanu, kontroli, uzskaiti, objektu apsekošanu. Praktiski redzēt kā tiek organizēti ceļu uzturēšanas darbi, tiek risinātas nestandarta situācijas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Mazcenu aleja 45, Jaunmārupe

Kravas automobiļu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: pārvadā ar kravas automobili dažādas kravas (materiālus, piemēram, smilts, šķembas, u.c.); veic autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus, t.sk. kaisa ceļus ar pretslīdes materiāliem (ar automobiļiem, kas aprīkoti ar attiecīgām iekārtām), ziemas sezonā arī attīra autoceļus no sniega.

Ēna tiks iepazīstināta ar kravas automobiļa vadītāja darba specifiku, tehniku un veicamajiem darbiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Mazcenu aleja 45, Jaunmārupe

Kravas automobiļa vadītājs

Galvenie amata pienākumi: pārvadā ar kravas automobili dažādas kravas (materiālus, piemēram, smilts, šķembas, u.c.); veic autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus, t.sk. kaisa ceļus ar pretslīdes materiāliem (ar automobiļiem, kas aprīkoti ar attiecīgām iekārtām), ziemas sezonā arī attīra autoceļus no sniega.

Ēna tiks iepazīstināta ar kravas automobiļa vadītāja darba specifiku, tehniku un veicamajiem darbiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Bērzkalni, Garkalnes pag.

Būvdarbu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: plānot, koordinēt, organizēt un vadīt darbinieku darbu, nodrošinot plānoto darbu izpildi, koordinēt autoceļu, ielu un citu būvju ikdienas uzturēšanu, periodisko uzturēšanu, remonta un būvniecības darbus. 

Ēnai būs iespēja iepazīsties ar struktūrvienības materiāltehniskajiem resursiem (tehnika, sāls angāri utml.), darbu organizēšanu, kontroli, uzskaiti, objektu apsekošanu. praktiski redzēt kā tiek organizēti ceļu uzturēšanas darbi, tiek risinātas nestandarta situācijas.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzkalni, Garkalnes pag.

Mehāniķis

Galvenie amata pienākumi - uzturēt tehniskā kārtībā un organizēt autotransporta, mehānismu, tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus, veikt rezerves daļu, degvielas, smērvielu, materiālu sagādi un uzskaiti, izrakstīt tehniskās apkopes un riepu uzskaites kartes, veikt degvielas uzpildes kontrolmērījumus atbilstoši;; veikt nepieciešamās darbības transportlīdzekļu un traktortehnikas reģistrācijai, pārreģistrācijai, norakstīšanai, noņemšanai no uzskaites; savlaicīgi sagatavot transportlīdzekļus un traktortehniku valsts tehniskajām apskatēm; organizēt autotransporta, mehānismu, tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbus, veikt rezerves daļu, degvielas, smērvielu, materiālu sagādi un uzskaiti, izrakstīt tehniskās apkopes un riepu uzskaites kartes, veikt degvielas uzpildes kontrolmērījumus atbilstoši; novērtēt esošās tehnikas tehnisko stāvokli, tās ekonomisko lietderību, kontrolēt degvielas patēriņa normu pareizu pielietošanu autotransportam un mehānismiem.

Iepazīšanās ar struktūrvienības būvtehniku, iekārtām, mehānismiem, transportu, to darbības principiem  un ar veicamajiem ceļu uzturēšanas darbiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Bērzkalni, Garkalnes pag.

Personāla vadības daļas vadītājs

Galvenie amata pienākumi: izstrādāt Personāla politiku un uzraudzīt tās īstenošanu. Plānot, vadīt un koordinēt Personāla vadības daļas un tās darbinieku darbību. Plānot, vadīt, īstenot un uzraudzīt personāla vadības procesus. Izstrādāt Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus. Vadīt, koordinēt un kontrolēt personāla vadības dokumentus. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Krustpils iela 4

Komercprojektu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: koordinēt un vadīt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas līgumu izpildi, t.sk., dokumentācijas sagatavošana un aprite, nestandarta situāciju risināšana, komunikācija ar pasūtītāju; veikt ražošanas struktūrvienību ikdienas uzturēšanas darbu uzraudzību, sniegt priekšlikumus un ieteikums korektīvajām un preventīvajām darbībām; Sagatavot atbildes projektus uz personu iesniegumiem;  Pārstāvēt LAU LVS/STK15 un piedalīties attiecīgo darba grupu darbā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Krustpils iela 4,

Personāla attīstības vadītājs

Galvenie amata pienākumi: vadīt un koordinēt politikas īstenošanu personāla attīstības un mācību procesa jautājumos; nodrošināt personāla pēctecības un attīstības pārrunu sistēmas ieviešanu, vadību un uzturēšanu; nodrošināt personāla profesionālo zināšanu iegūšanas, uzturēšanas un pilnveides pārraudzību un metodisko vadību; organizēt un koordinēt iekšējos ar personāla attīstību un piesaisti saistītos pasākumus, t.sk. jauno darbinieku diena, iekšējās ēnu dienas; organizēt dalību ārējo sadarbības partneru organizētos ar personāla attīstību un piesaisti saistītos pasākumos, piemēram, atvērto durvju dienas, ēnu dienas, karjeras dienas.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Krustpils iela 4

Valdes priekšsēdētājs

Vada un pārstāv uzņēmumu, kā arī pārzina un vada uzņēmuma lietas. Pieņem lēmumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbību un nodrošina to izpildi.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Krustpils iela 4, Rīga

Komunikācijas procesu vadītājs

Galvenie amata pienākumi: sadarbība ar medijiem; informācijas sagatavošana par uzņēmuma aktualitātēm (preses relīzes, infografikas u.c.);  pasākumu organizēšana (preses konferences, darbinieku korporatīvie pasākumi, sociālie projekti u.c.);  uzņēmuma tēla veidošana;  publiskās informācijas apkopošana un analizēšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Krustpils iela 4, Rīga

Nekustamā īpašuma daļas vadītājs

Galvenie amata pienākumi: Nodrošināt uzņēmuma īpašumā vai nomā esošā nekustamā īpašuma pārvaldību un apsaimniekošanu atbilstoši noteiktiem lietošanas nosacījumiem; kontrolēt noslēgto līgumu par nekustamo īpašumu nomu, īri, pirkšanu, pārdošanu un apsaimniekošanu, saistību izpildi; organizēt reklāmas pasākumus un nekustamo īpašumu mākleru piesaisti jaunu nomnieku un nekustamo īpašumu pircēju piesaistei.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Krustpils iela 4, Rīga

Ekskursijas