Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde
Viļaka , Garnizona-19
PAR UZŅĒMUMU
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes struktūrvienības
NOZARE
Vispārējo valsts dienestu darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Lavošnieku robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors

veic valsts robežas uzraudzību, pierobežas joslas un pierobežas kontroli attiecīgajā robežuzraudzības iecirknī; veic uzstādīto robežzīmju un citu robežbūvju apsardzību, uzraudzību un apsekošanu, kā arī mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū novēršanu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Balvu novads, Vecumu pagasts

VRS Viļakas pārvaldes Lavošnieku robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

plāno, organizē un vada savas struktūrvienības dienesta pienākumu izpildi (darbu) un atbild par struktūrvienībai noteikto uzdevumu izpildi; sniedz priekšlikumus, par tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu, kā arī par struktūrvienības amatpersonu (darbinieku) dienesta (darba) gaitu, profesionālo sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, apbalvošanu, disciplinārsodīšanu; saskaņā ar doto pilnvarojumu pārstāv Valsts robežsardzi un Pārvaldi citās valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās;  plāno un veic struktūrvienības amatpersonu profesionālās apmācības, plāno un rosina amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas paaugstināšanu

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Viļakas novads, Vecumu pagasts

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors

pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizē un kontrolē robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 kontrolē valsts robežas, valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas režīma ievērošanu;  veic valsts robežai piegulošās sauszemes teritorijas, ūdeņu un gaisa telpas novērošanu; veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu personu un transporta līdzekļu valsts robežas šķērsošanu ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā nelikumīgā veidā, kā arī veic Latvijas Republikas valsts robežas pārkāpēju atklāšanu, izsekošanu un aizturēšanu.  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: C.Punduri

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Bērziņu robežapsardzības nodaļas vecākais inspektors

pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizēt un kontrolēt robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Liepnas pagasts

VRS Viļakas pārvaldes Bērziņu robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors

pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizēt un kontrolēt robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Liepnas pagasts

VRS Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizēt un kontrolēt robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: c. Punduri

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta galvenais inspektors

 veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā; veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Balvi, Bērzpils iela 20

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta vecākais inspektors

 veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā;  veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Gulbene, Gaitnieku iela 2a

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta galvenais inspektors

veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā; veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Alūksne, Dzirnavu iela 5

VRS Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta vecākais inspektors

veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā; veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi; izdod izbraukšanas rīkojumus

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Avotu iela 8, Madona

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta vecākais inspektors

veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā; veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Bērzpils iela 20

VRS Viļakas pārvaldes Kinoloģijas nodaļas inspektors (KINOLOGS)

plāno un organizē Pārvaldes inspektoru (kinologu) un dienesta suņu apmācības; plāno un organizē dienesta suņu testēšanu; koordinē dienesta suņu izmantošanu sadarbības plānu ietvaros; plāno un organizē veterinārās aprūpes pasākumus Pārvaldē, kā arī plāno un veic nepieciešamos pasākumus dienesta suņu nodrošināšanai ar barību, inventāru un ekipējumu; kontrolē dienesta suņu izmantošanu robežkontrolē atbilstoši Valsts robežsardzes normatīvajiem aktiem.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Viļaka, Garnizona-19

VRS Viļakas pārvaldes Vientuļu II kat.robežkontroles punkta priekšnieks

veic robežšķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaudi; nepieļauj personu un transportlīdzekļu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, kā arī savas kompetences ietvaros nepieļauj nelikumīgu priekšmetu un vielu pārvietošanu pāri valsts robežai; nodrošina noteiktajā teritorijā Latvijas Republikas valsts robežas, valsts robežas joslas un robežšķērsošanas vietas režīma ievērošanas kontroli; patstāvīgi vai kopā ar Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm nepieļauj nelikumīgu ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu ievešanu Latvijas Republikā vai izvešanu no tās bez attiecīgas atļaujas;

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Vecumu pagasts "Vientuļi"

VRS Viļakas pārvaldes Šķilbēnu robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors

pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizēt un kontrolēt robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Šķilbēnu robežapsardzības nodaļa

VRS Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļas vecākais inspektors

pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizēt un kontrolēt robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Pededzes pagasts, Zabolova

Ekskursijas