Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde
Viļaka , Garnizona-19
PAR UZŅĒMUMU
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes struktūrvienības
NOZARE
Vispārējo valsts dienestu darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežkontroles un imigrācijas jautājumos)

Pārvaldes priekšnieka vietnieks kontrolē un uzrauga savu personālu, plāno un organizē viņam pakļauto darbību, kā arī pārstāv pārvaldi vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos un sniedz atbalstu pārvaldes priekšniekam ikdienas uzdevumu īstenošanā. Viņš pārzina visus saistošos normatīvos aktus un nodrošina to ievērošanu, veicot pārvaldes funkcijas. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Garnizona 19, Viļaka

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks

Pārvaldes priekšnieks pārrauga un vada visus procesus pārvaldē, kontrolē un uzrauga savu personālu, plāno un organizē pārvaldes darbību, kā arī pārstāv pārvaldi vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos. Viņš pārzina visus saistošos normatīvos aktus un nodrošina to ievērošanu, veicot pārvaldes funkcijas.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Garnizona 19, Viļaka

VRS Viļakas pārvaldes Šķilbēnu robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

Šis robežsargs pārzinā situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģē uz situācijas izmaiņām, organizē un kontrolē robežapsardzības nodaļas darbu, organizē un kontrolē dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Šķilbēnu robežapsardzības nodaļa

VRS Viļakas pārvaldes Kinoloģijas nodaļas inspektors (KINOLOGS)

 Šis robežsargs strādā kopā ar savu uzticamāko kolēģi- suni. Plāno un organizē kinologu un dienesta suņu apmācības, dienesta suņu testēšanu, koordinē dienesta suņu izmantošanu sadarbības plānu ietvaros, plāno un organizē veterinārās aprūpes pasākumus, plāno un veic nepieciešamos pasākumus dienesta suņu nodrošināšanai ar barību, inventāru un ekipējumu, kontrolē dienesta suņu izmantošanu robežkontrolē.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Viļaka, Garnizona-19

VRS Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

Šis robežsargs pārzinā situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģē uz situācijas izmaiņām, organizē un kontrolē robežapsardzības nodaļas darbu, organizē un kontrolē dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: c. Punduri

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta vecākais inspektors

Šis robežsargs veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā; veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Bērzpils iela 20

VRS Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļas vecākais inspektors

Šis robežsargs pārzinā situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģē uz situācijas izmaiņām, organizē un kontrolē robežapsardzības nodaļas darbu, organizē un kontrolē dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Pededzes pagasts, Zabolova

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Bērziņu robežapsardzības nodaļas vecākais inspektors

Šis robežsargs pārzinā situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģē uz situācijas izmaiņām, organizē un kontrolē robežapsardzības nodaļas darbu, organizē un kontrolē dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Liepnas pagasts

VRS Viļakas pārvaldes Bērziņu robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors

Šis robežsargs pārzina situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģē uz situācijas izmaiņām, organizē un kontrolē robežapsardzības nodaļas darbu, organizē un kontrolē dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Liepnas pagasts

VRS Viļakas pārvaldes Bērziņu robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

Šis robežsargs organizē un veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli noteiktajā atbildības teritorijā; organizē un veic Valsts robežsardzes darbību patvēruma pieprasīšanas procesā, pieņemot pieteikumus no patvēruma meklētājiem, veicot patvēruma meklētāju identifikāciju, intervēšanu un citas darbības patvēruma procedūras realizēšanai; organizē un veic riska analīzi migrācijas un patvēruma meklētāju jomā; organizē un veic preventīvos pasākumus nelegālās migrācijas ierobežošanai; savas kompetences ietvaros veic lietvedību administratīvajās lietās un izdod administratīvos aktus vai sagatavo to projektus.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Liepnas pagasts

VRS Viļakas pārvaldes Lavošnieku robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

Šis robežsargs plāno, organizē un vada savas struktūrvienības dienesta pienākumu izpildi (darbu) un atbild par struktūrvienībai noteikto uzdevumu izpildi; sniedz priekšlikumus, par tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu, kā arī par struktūrvienības amatpersonu (darbinieku) dienesta (darba) gaitu, profesionālo sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, apbalvošanu, disciplinārsodīšanu; saskaņā ar doto pilnvarojumu pārstāv Valsts robežsardzi un Pārvaldi citās valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās;  plāno un veic struktūrvienības amatpersonu profesionālās apmācības, plāno un rosina amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas paaugstināšanu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Vecumu pagasts

VRS Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta vecākais inspektors

Šie robežsargi veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā (iekšzemē, ne uz faktiskās valsts robežas); veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Avotu iela 8, Madona

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta galvenais inspektors

Šie robežsargi veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā (iekšzemē, ne uz faktiskās valsts robežas); veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Alūksne, Dzirnavu iela 5

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta vecākais inspektors

Šie robežsargi veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā (iekšzemē, ne uz faktiskās valsts robežas); veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas zonā ir liegta.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Gulbene, Gaitnieku iela 2a

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta galvenais inspektors

Šie robežsargi veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā (iekšzemē, ne uz faktiskās valsts robežas); veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Balvi, Bērzpils iela 20

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors

Šis robežsargs ir priekšnieka labā roka. Viņa uzdevums ir pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizē un kontrolē robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Galvenias inspektors kontrolē valsts robežas, valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas režīma ievērošanu;  veic valsts robežai piegulošās sauszemes teritorijas, ūdeņu un gaisa telpas novērošanu; veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu personu un transporta līdzekļu valsts robežas šķērsošanu ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā nelikumīgā veidā, kā arī veic Latvijas Republikas valsts robežas pārkāpēju atklāšanu, izsekošanu un aizturēšanu.  

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: C.Punduri

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Lavošnieku robežapsardzības nodaļas vecākais inspektors (robežuzraudzības tehnisko līdzekļu jomā)

Šie robežsargi veic valsts robežas uzraudzību, pierobežas joslas un pierobežas kontroli attiecīgajā robežuzraudzības iecirknī; veic uzstādīto robežzīmju un citu robežbūvju apsardzību, uzraudzību un apsekošanu, kā arī mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū novēršanu. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Balvu novads, Vecumu pagasts

Ekskursijas