Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Alojas novada dome
Jūras iela 13, Aloja, LV-4064
PAR UZŅĒMUMU
Alojas novadu veido Alojas pilsēta un pagasts, Staiceles pilsēta un pagasts, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts. Novada centrs – Alojas pilsēta.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Alojas novada dome

Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs

Iespēja iepazīt Braslavas pagasta pārvaldnieces Daces Šķepastes darbu. Kontaktinformācija: 26670718, dace.skepaste@aloja.lv

Pienākumi: pārvaldes darba organizēšana, pārvaldei nodoto pašvaldības objektu pārvaldīšana, apsekošana, iesniegumu izskatīšana, atskaišu sagatavošana.

Alojas novada dome

Pavārs kafejnīcā "Mieriņš"

Kafejnīca "Mieriņš" piedāvā kompleksās pusdienas, svētku vakariņas.  Dažādus izklaides pasākumus, naktsmītnes un  pirts pakalpojumus. Tiek piedāvāta banketu galdu klāšana  dažādām dzīves situācijām – kāzu galdi (līdz 50 personām), bēru mielasti (līdz 90 personām), jubilejas ballītes. Piedāvā arī izbraukuma tirdzniecību. Tālrunis: 26159180, 64031545, e-pasts: mierins@ltk.lv

Alojas novada dome

Viesmīlis kafejnīcā "Mieriņš"

Kafejnīca "Mieriņš" piedāvā kompleksās pusdienas, svētku vakariņas.  Dažādus izklaides pasākumus, naktsmītnes un  pirts pakalpojumus. Tiek piedāvāta banketu galdu klāšana  dažādām dzīves situācijām – kāzu galdi (līdz 50 personām), bēru mielasti (līdz 90 personām), jubilejas ballītes. Piedāvā arī izbraukuma tirdzniecību. Tālrunis: 26159180, 64031545, e-pasts: mierins@ltk.lv

Alojas novada dome

Uzņēmuma (kafejnīcas "Mieriņš") vadītājs

Kafejnīca "Mieriņš" piedāvā kompleksās pusdienas, svētku vakariņas.  Dažādus izklaides pasākumus, naktsmītnes un  pirts pakalpojumus. Tiek piedāvāta banketu galdu klāšana  dažādām dzīves situācijām – kāzu galdi (līdz 50 personām), bēru mielasti (līdz 90 personām), jubilejas ballītes. Piedāvā arī izbraukuma tirdzniecību. Tālrunis: 26159180, 64031545, e-pasts: mierins@ltk.lv

Alojas novada dome

Pavārs uzņēmumā SIA "Nina S"

Uzņēmums SIA "Nina S" piedāvā ēdināšanas pakalpojumus. Pēc pasūtījuma gatavo dažādus gaļas izstrādājumus, salātus. Tiek piedāvāta banketa galdu klāšana pēc klientu vēlmēm. Iespēja pasūtīt ēdienu līdznešanai. Tālrunis: 28303152. E-pasts: ninasabana@inbox.lv

Alojas novada dome

Viesmīlis uzņēmumā SIA "Nina S"

Uzņēmums SIA "Nina S" piedāvā ēdināšanas pakalpojumus. Pēc pasūtījuma gatavo dažādus gaļas izstrādājumus, salātus. Tiek piedāvāta banketa galdu klāšana pēc klientu vēlmēm. Iespēja pasūtīt ēdienu līdznešanai. Tālrunis: 28303152. E-pasts: ninasabana@inbox.lv

Alojas novada dome

Sociālais aprūpētājs rekreācijas centrā "Vīķi"

Rekreācijas centrs "Vīķi" - lgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas piedāvā  veciem ļaudīm, 2. grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar demences simptomātiku uz noteiktu vai nenoteiktu laiku sociālo aprūpi, uzraudzību, sociālo rehabilitāciju un medicīnisko aprūpi. Tālrunis: 64031091. E-pasts: rc.viki@aloja.lv

Alojas novada dome

Aprūpētājs rekreācijas centrā "Vīķi"

Rekreācijas centrs "Vīķi" - lgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas piedāvā  veciem ļaudīm, 2. grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar demences simptomātiku uz noteiktu vai nenoteiktu laiku sociālo aprūpi, uzraudzību, sociālo rehabilitāciju un medicīnisko aprūpi. Tālrunis: 64031091. E-pasts: rc.viki@aloja.lv

Alojas novada dome

Rekreācijas centra "Vīķi" vadītāja

Rekreācijas centrs "Vīķi" - lgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas piedāvā  veciem ļaudīm, 2. grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar demences simptomātiku uz noteiktu vai nenoteiktu laiku sociālo aprūpi, uzraudzību, sociālo rehabilitāciju un medicīnisko aprūpi. Tālrunis: 64031091. E-pasts: rc.viki@aloja.lv Iespēja iepazīt rekreācijas centra "Vīķi" vadītājas Iritas Neripas darbu. Tālrunis: 64031091. E-pasts: rc.viki@aloja.lv

Alojas novada dome

SIA "Aloja Agro" agronoms

Iespēja iepazīt SIA "Aloja Agro" agronoma profesiju.Kontaktinformācija: Tel.68304630, e-pasts: arvids.ozols@alojaagro.lv

Alojas novada dome

Elektriķis (arī vājstrāvas elektriķis) uzņēmumā SIA "Elkoms I"

Iespējams iepazīt elektriķa profesijas specifiku uzņēmumā SIA „Elkoms I”, kas piedāvā elektromontāžas, videonovērošanas, elektroinstalācijas un apsardzes pakalpojumus. Tālrunis: 26424838

Alojas novada dome

Vilzēnu bibliotēkas vadītāja

Iespēja iepazīt Vilzēnu bibliotēkas vadītājas Guntas Melecas darbu. Bibliotēkas vadītājA Vilzēnu bibliotēkā vada un plāno struktūrvienības darbu. Kontrolē bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo funkciju izpildi.  Apkalpo lasītājus. Vada projektu izstrādi struktūrvienībā un kontrolē to izpildi.

Kontaktinformācija: 26427669, 64031017, vilzenu.biblioteka@aloja.lv

 

Alojas novada dome

Komercdarbības speciālists Alojas novada domē

Iespēja iepazīt Alojas novada domes Komercdarbības speciālistes Sabīnes Stūres darbu:

1.        Uzņēmēju konsultatīvās padomes koordinēšana;

2.       Semināru, lekciju, pasākumu organizēšana;

3.       Darbs ar esošajiem un topošajiem novada uzņēmumiem;

4.       Publikāciju veidošana

Kontaktinformācija: 25749131 sabine.sture@aloja.lv

Alojas novada dome

Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs

Iespēja iepazīt Attīstības nodaļas vadītāja Mārītes Petruševicas darbu. Kontaktinformācija: t.29210787, marite.petrusevica@aloja.lv

Pienākumi:

1     Eiropas Savienības u.c. projektu sagatavošana, ieviešana, uzraudzība (kas nozīmē naudas (investīciju) piesaiste papildus pašvaldības budžetam;

2)      Pašvaldības mazo projektu (biedrības, jaunie uzņēmēji) konkursu rīkošana;

3)      Lielo būvniecības procesu koordinēšana;

4)      Dalība Uzņēmēju konsultatīvajā padomē;

 

5)      Pašvaldības izstrādāto attīstības plānu ieviešana un attīstības veicināšana.

Alojas novada dome

Alojas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Iespēja iepazīt Alojas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistes Liānas Lilenblates-Sipko darbu. Lūgums pieteikties jauniešiem no 15 gadu vecuma. Kontaktinformācija: 29339917, prese@aloja.lv

Pienākumi: pašvaldībā notiekošo aktivitāšu un notikumu pārzināšana, preses relīžu sagatavošana, mājas lapas www.aloja.lv uzturēšana, piedalīšanās pašvaldības rīkotajās sanāksmēs un pasākumos, pasākumu atspoguļošana, pašvaldības izdevuma "Alojas Novada Vēstis" sagatavošana. 

Alojas novada dome

Alojas novada domes priekšsēdētājs

Iespēja iepazīt Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas darbu. Kontaktinformācija: sekretāre t. 25749109, zanda.aderniece@aloja.lv

 

Alojas novada dome

Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Iespēja iepazīt Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Jurģa Rāceņa darbu. Kontaktinformācija: 25440780, jurgis.racenis@aloja.lv