Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"
Dunikas 17, Liepāja
PAR UZŅĒMUMU
"Mazulītī" darbojas 12 pirmsskolas vecuma bērnu grupas, kopumā ar 260 bērniem. Uzņem bērnus no 1,5 gada vecuma. Iestādē tiek realizēta divu valodu apmācība - latviešu un krievu.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotāju darbs ar bērniem. Organizēt katru dienu rotaļnodarbības un mācību gada laikā daudzveidīgus tematiskus pasākumus: jautrie brīži, sporta izpriecas, gadskārtu svētki u.c.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"

Medicīnas māsa

Sniedz medicīnisko palīdzību un bērnu novērošanu. Sekot izglītojamo ēdināšanas organizēšanai izglītības iestādē.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"

Mūzikas skolotājs

Organizēt un vadīt mūzikas rotaļnodarbības bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam, svētkus un tematiskos pasākumus.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Organizēt un nodrošināt pedagoģisko un mācību procesu, plānot un vadīt metodisko darbu izglītības iestādē.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"

Remontstrādnieks

Veikt nepieciešamos remontdarbus, mēbeļu labošanu un sīkā inventāra remontu. Kontrolēt un uzturēt kārtībā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"

Sekretārs

Kārtot, noformēt, saglabāt un uzturēt kārtībā iestādes dokumentāciju. Prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku. Kārtot un atbildēt par arhīvu un lietu nomenklatūru. Nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu savas kompetences ietvaros starp darbiniekiem un citām struktūrām un organizācijām.