Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Ķiparu nams"
Upes iela 10a
PAR UZŅĒMUMU
PPII "Ķiparu nams" apmeklē piecdesmit 1,5-6 gadus veci bērni. Iestāde darbojās 4. mācību gadu. Pamatvirziens izglītības programmas nodrošināšanai ir Montessori pedagoģijas metode un Eko-skolu programma. Bērnudārzā notiek kanisterapija (nodarbības ar suņiem), angļu valodas nodarbības un ansamblis.
NOZARE
Pirmsskolas izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Vadītāja

Pirmsskolas vadītājs ir atbildīgs par pirmsskolas izglītības iestādes vadību un organizāciju, nodrošinot bērnu attīstību un labklājību. Ēnu dienā, iepazīstot pirmsskolas vadītāja darbu, var novērot šādas darbības:Vadīt kolektīvu un organizēt ikdienas darbu pirmsskolas iestādē, nodrošinot izglītības programmu atbilstoši noteiktajiem standartiem un prasībām.Sadarboties ar vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, lai veicinātu bērnu attīstību un mācību procesa efektivitāti.Uzraudzīt pirmsskolas resursu izmantošanu, veicinot drošu un stimulējošu vidi bērnu izaugsmei un attīstībai.Šie uzdevumi sniedz ieskatu par to, kā pirmsskolas vadītājs veido un rūpējas par pirmsskolas izglītības iestādes darbību, lai nodrošinātu bērnu labklājību un veicinātu viņu attīstību.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Upes iela 10a, Ikšķile

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas skolotājs ir speciālists, kas strādā ar mazajiem bērniem, veicinot viņu attīstību un mācību procesu. Ēnu dienā, iepazīstot pirmsskolas skolotāja darbu, var novērot šādas darbības:- Aktīvi iesaistīties bērnu izglītības procesā, veicinot to gan intelektuāli, gan emocionāli.- Izstrādāt un īstenot izglītības programmas, kas atbilst bērnu attīstības vajadzībām un interesēm.- Nodrošināt drošu un stimulējošu vidi bērnu izaugsmei un radošai attīstībai.Šie uzdevumi sniedz ieskatu par to, kā pirmsskolas skolotājs veido bērnu pirmsskolas izglītības pieredzi, radot labvēlīgu un atbalstošu vidi viņu attīstībai.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Upes iela 10a, Ikšķile

Psihologs

Izglītības psihologs ir speciālists, kas darbojas izglītības un skolu vidē, koncentrējoties uz mācību un audzināšanas procesa atbalstu. Viņa galvenie uzdevumi ietver emocionālo, kognitīvo un uzvedības problēmu risināšanu, saskarsmes grūtību mazināšanu un pozitīvas pašizaugsmes veicināšanu bērniem un jauniešiem. Ēnu dienā, iepazīstot izglītības psihologa darbu, var novērot šādas darbības:Konsultēšana un atbalsts izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un atbalsta personālam, balstoties uz psiholoģisko izpēti un novērojumiem mācību vidē.Veicot psiholoģisko izpēti (novērtēšanu) un sniedzot atzinumus par tās rezultātiem ar izglītojamā vecāku vai likumiskā pārstāvja atļauju.Izglītojamā problēmu risināšanas procesā sadarbos ar pedagogiem un citiem speciālistiem, veicot psiholoģisko izpēti un sniedzot nepieciešamo informāciju.Šie uzdevumi sniedz ieskatu par to, kā izglītības psihologs palīdz rast risinājumus dažādām problēmām skolās un veicina bērnu attīstību un labklājību.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Upes iela 10a, Ikšķile

Ekskursijas