Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Cīravas pag., LV-3453
PAR UZŅĒMUMU
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Cīravas teritoriālā struktūrvienība sniedz iespēju iegūt profesionālo izglītību piecās mācību programmās: 1. „Autotransports” ar kvalifikāciju automehāniķis; 2. „Lauksaimniecības tehnika” ar kvalifikāciju lauksaimniecības tehnikas mehāniķis; 3. „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ar kvalifikāciju klientu apkalpošanas speciālists; 4. „Ēdināšanas pakalpojumi” ar kvalifikāciju pavārs un pavāra palīgs; 5. „Kokizstrādājumu izgatavošana” ar kvalifikāciju galdnieks. Izglītības iestāde darbojas jau no 1953. gada, kad no Ventspils rajona Stikliem uz Cīravas pili pārceļas Lauksaimniecības skola. Šeit strādā aktīvi un zinoši pedagogi, kuri mācību procesā izmanto labu materiālo bāzi. Skola aktīvi piedalās dažādos projektos, lai veicinātu savu attīstību un nodrošinātu jauniešiem konkurētspēju darba tirgū.
NOZARE
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Profesionālās izglītības skolotājs automehāniķiem

Iemācīt attieksmi pret veicamo darbu un darba vietas uzturēšanu kārtībā.

Iemācīt apieteis un praktiski pielietot dažādas diagnosticēšanas ierīces automobīļa tehniskā stāvokļa noteikšanai;

Iemācīt izvēlēties pareizu remonta veikšanas secību un tehnoloģiju;

Iemācīt drošus un tehniski pareizus apkopju un remontu darbu veikšanas paņēmienus;

 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Direktora vietnieks mācību darbā

Organizē sekmīgu mācību darbu skolā. Mācību stundu plānošana, ievade, maiņa. Darbs piemērots  cilvēkiem, kuriem patīk risināt krustvārdu mīklas un rēbusus. Tarifikāciju sagatavošana un citi darbi saistībā ar mācību procesa norisi.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Profesionālās izglītības skolotājs pavāriem

Māca dažādas ēdiena gatavošanas tehnoloģijas, kā pareizi un efektīvi strādāt ar aprīkojumu. Praktiska ēdienu gatavošana.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Lietvedis

Izglītojamo personu lietu kārtošana, ar mācību procesu saistīto dokumentu kārtošana, arhīva kārtošana un pārzināšana, ienākošās informācijas apstrāde un sadale.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Profesionālās izglītības skolotājs pavāriem

Māca dažādas ēdiena gatavošanas tehnoloģijas, kā pareizi un efektīvi strādāt ar aprīkojumu. Praktiska ēdienu gatavošana.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Teritoriālās struktūrvienības vadītājs

Iemācīt attieksmi pret veicamo darbu un darba vietas uzturēšanu kārtībā.

Iemācīt apieteis un praktiski pielietot dažādas diagnosticēšanas ierīces automobīļa tehniskā stāvokļa noteikšanai;

Iemācīt izvēlēties pareizu remonta veikšanas secību un tehnoloģiju;

Iemācīt drošus un tehniski pareizus apkopju un remontu darbu veikšanas paņēmienus;