Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Sadales tīkls
Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1160
PAR UZŅĒMUMU
AS "Sadales tīkls" mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi klientiem Latvijā, kā arī ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīkla attīstību. Esam viens no labākajiem sadales sistēmas operatoriem Eiropā pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un tehniskās kompetences jomās. Nodrošinām elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam elektroenerģijas lietotāju objektu, ar savu pakalpojumu aptverot 99% no valsts teritorijas. Veicam elektrotīkla rekonstrukciju un modernizāciju, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī jaunu pieslēgumu izveidi, kur nepieciešams. Darbs AS "Sadales tīkls" – tā ir atbildība, stabilitāte, izaugsmes iespējas, aizraujoši pienākumi un lielisks kolektīvs!
NOZARE
Elektroenerģijas sadale

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Sadales tīkls

Dispečervadības centra vadītājs

Dispečervadības funkcijas Ziemeļaustrumu Dispečervadības centra vadītājs ir atbildīgs par elektroenerģijas lietotāju nodrošināšanu ar drošu un kvalitatīvu elektroapgādi. Dispečervadības centra galvenais uzdevums ir attālināti uzraudzīt elektroapgādes tīklu, koordinēt elektromontieru brigāžu darbu elektroapgādes traucējumu novēršanai, uzturēt optimālu darba režīmu elektrotīklā. Galvenais dispečervadības darba instruments ir modernas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Sadales tīkls

Meistars (enerģētika)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Sadales tīkls

Vecākais uzskaites iekārtu inženieris

Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Viedo skaitītāju monitoringa daļas vecākais uzskaites iekārtu inženieris organizē un veic metodisko vadību darbam ar viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem. Izstrādā risinājumus viedo skaitītāju uzstādīšanai, koordinē viedo elektroenerģijas skaitītāju datu nolasīšanas problēmu novēršanu, izveido un uztur dažādās sistēmās integrētus IT risinājumus viedajiem skaitītājiem, sniedz konsultācijas par viedo skaitītāju ekspluatāciju.

Sadales tīkls

Meistars (energoobjektu būvuzraudzībā)

Tīkla pārvaldības funkcijas Dienvidu tehniskās daļas Tukuma tīklu nodaļas meistars (būvuzraudzībā) nodrošina AS “Sadales tīkls” intereses būvdarbu veikšanas procesā. Uzrauga būvdarbu izpildi saskaņā ar izstrādāto projektu vai shēmu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu. Kontrolē energoobjektu celtniecības gaitu, apsekojot katru objektu – jaunbūvējamu gaisvadu elektrolīniju vai ieguldāmo kabeļtrases kabeli u.c. – dabā.

Sadales tīkls

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

Tīkla attīstības funkcijas Ziemeļu daļas elektroietaišu ekspluatācijas inženieris (TN) nodrošina elektrotīkla atjaunošanas un jauno pieslēgumu pieteikumu tehnisko noteikumu izstrādi. Tāpat izstrādā perspektīvās elektrolīnijas attīstības shēmas, apakšstaciju pārbūves vai izbūves tehniskos noteikumus un plānotos uzturēšanas darbus, kā arī izstrādā lielāko Latvijas pilsētu 6-20 kV elektrotīkla pārbūves tehniskos noteikumus vai plānoto uzturēšanas darbu risinājumus, aprēķina to iespējamās izmaksas. Izveido arī elektrolīniju trašu tīrīšanas darbu plānus lielāko Latvijas pilsētu teritorijās un aprēķina to izmaksas. Sastāda zemes vienību detālplānojuma nosacījumus.

Sadales tīkls

Kabeļu trašu uzraugs

Tīkla pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Būvniecības nodaļas trašu uzraugs nodrošina kabeļu trašu uzraudzību: veic iepriekš plānotas kabeļu trašu apskates dabā, apskates rezultātus ievadot informācijas sistēmās, kā arī apkalpo avārijas izsaukumus 24h diennaktī, saskaņā ar dežūru grafiku. Kabeļu trašu uzrauga pienākumos ir gan aizsargjoslu pārkāpumu un kabeļu trasēs izraisīto bojājumu fiksēšana, gan plānoto un avārijas rakšanas darbu atļauju noformēšana un rakšanas darbu uzraudzīšana.

Sadales tīkls

Elektroinženiere (T)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rietumu tehniskās daļas elektroinženiere ir atbildīga par elektrotīklu trašu tīrīšanas un uzturēšanas procesa koordinēšanu un kontrolēšanu, kā arī par pārziņā esošo elektroiekārtu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, atbilstošu  normatīvajai dokumentācijai un klientu prasībām.

Sadales tīkls

Meistars (energoobjektu būvuzraudzībā)

Tīkla pārvaldības funkcijas Rietumu tehniskās daļas Ventspils tīklu nodaļas meistars (būvuzraudzībā) nodrošina AS “Sadales tīkls” intereses būvdarbu veikšanas procesā. Uzrauga būvdarbu izpildi saskaņā ar izstrādāto projektu vai shēmu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu. Kontrolē energoobjektu celtniecības gaitu, apsekojot katru objektu – jaunbūvējamu gaisvadu elektrolīniju vai ieguldāmo kabeļtrases kabeli u.c. – dabā.

Sadales tīkls

Elektroinženieris (TN)

Tīkla attīstības funkcijas elektroinženieris (TN) ir atbildīgs par 110 kV apakšstaciju pārbūvju plānošanu un tehnisko noteikumu izstrādi, jaunu pieslēgumu ar jaudu virs 1 MW tehnisko risinājumu izstrādi un pieslēguma maksas aprēķinu. Konsultē klientus par pieslēguma tehniskajiem risinājumiem un pieslēguma maksas aprēķinu. Veic perspektīvo 6-20 kV elektrotīkla shēmu izstrādi un izskatīšanu.

Sadales tīkls

Meistars (enerģētikā)

"Meistars ir baigais nazis, kas bīda lietiņas savā iecirknī, lai mums visiem būtu laba elektrība," norāda ēnu devējs. Raksturojot meistara darba pienākumus detalizētāk, Personāla daļa atzīst, ka AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Rēzeknes tīklu nodaļas meistars (E) kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Sadales tīkls

Meistars (enerģētika)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.