Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Kr.Barona iela 1
PAR UZŅĒMUMU
JVLMA sākotne ir saistīta ar 1919.gada 20.augustā dibināto un 1920.gada 11.janvārī oficiāli atklāto Latvijas Konservatoriju. Latvijas Konservatorija savulaik dibināta ar Ministru kabineta lēmumu, ieceļot par Konservatorijas direktoru profesoru Jāzepu Vītolu. JVLMA īsteno profesionālās bakalaura, akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju programmas mūzikā un skatuves mākslā, pedagogu izglītībā un doktora studiju programmas mūzikas vēsturē un teorijā, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi.Akadēmijas mērķis ir nodrošināt studijas mūzikas, horeogrāfijas un izglītības zinātņu jomās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs, veikt pētījumus mākslas zinātnē, sekmēt māksliniecisko jaunradi, profesionālo mūziķu, horeogrāfu, nozares pedagogu un mākslas zinātnieku sagatavošanu. Akadēmija veicina arī tālākizglītību un tai ir tiesības patstāvīgi sadarboties ar ārvalstu izglītības iestādēm, mūzikas, mākslas un kultūras institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām. Akadēmijai ir atvasinātas publiskas personas juridiskais statuss, tā likumā noteiktā kārtībā ar Nr.3342301472 ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, tai ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas mazā valsts ģerboņa attēlu; sava atribūtika: karogs un emblēma. JVLMA atrodas Kultūras ministrijas pārraudzībā. Pildot savu pamatuzdevumu, Akadēmija balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības, tautiskuma un mūsdienīguma principiem:iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, tiek saglabāts un attīstīts nacionālās mūzikas un mākslas kultūras mantojums, piemērojot pirmā rektora profesora Jāzepa Vītola iedibinātos un mūsdienu mākslinieciskajā, kā arī pedagoģiskajā praksē radoši attīstītos principus.
NOZARE
Akadēmiskā augstākā izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Rektors

   Jāzepa Vitola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors profesors Guntars Prānis 2015. gadā ieguvis mākslas zinātņu doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu par promocijas darbu “Rīgas misāles dziedājumi viduslaiku Eiropas gregorisko tradīciju kontekstā”.

   Studējis seno mūziku Austrijā, Vācijā un Šveicē, īpaši pievēršoties viduslaiku mūzikai. Guntars Prānis ir daudzu publikāciju autors un pieprasīts lektors dažādos senās mūzikas kursos un konferencēs Latvijā un ārzemēs. Studējis pie nozīmīgākajiem gregoriskā korāla speciālistiem G.Joppiha, J.B.Gošla, A.Turko, F.Prasla. Starptautiskās Gregoriskā korāļa pētniecības asociācijas (AISCGre) biedrs.

   Guntars Prānis ir senās mūzikas ansambļa "Schola Cantorum Riga" dibinātājs un vadītājs, ar ko veic aktīvu koncertdarbību Latvijā un ārzemēs (Austrija, Vācija, Beļģija, Norvēģija, Somija, Polija, Igaunija u.c.), kā arī ir ieskaņoti neskaitāmi mūzikas ierakstu albumi (par CD "Rīgas mesa" saņemta Latvijas Ierakstu gada balva). Par spilgtu koncertdarbību 2016. gadā ansamblis nominēts Latvijas Lielajai Mūzikas balvai.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Stīgu instrumentu katedra, čella spēle, emerit. prof. Ellionora Testeļeca

13.02.2019. vadīs čella spēles stundas no 16.00 līdz 19.00 410. klasēEllionora Testeļeca, JVLMA profesore, beigusi Latvijas Valsts konservatoriju pie prof. Ē. Berzinska, vēlāk pie prof. M. Rostropovoča Sanktpēterburgas konservatorijas aspirantūru.E. Testeļeca, P. Čaikovska III starptautiskā konkursa laureāte, uzstājusies kā soliste ar simfoniskiem orķestriem sadarbībā ar slaveniem diriģentiem Valēriju Gergijevu, Māri Jansonu, Juriju Simonovu, Kirilu Kondrašinu, Leonīdu Vīgneru. E. Testeļecas repertuārā P. Čaikovska, A. Dvoržaka, R. Šūmaņa, J. Haidna, S. Prokofjeva, D. Šostakoviča, J. Ivanova, R. Kalsona koncerti ar orķestri. Ir ieraksti - P. Čaikovskis Variācijas par rokoko tēmu, Ļ. Pipkovs Koncerts-simfonija ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, diriģents L. Vīgners, R. Kalsons - Koncerts (LNSO, diriģents autors), J. Ivanovs - Koncerts (LNSO, dir. Olari Elts), D. Šostakovičs - Koncerts Nr. 2 (Maskavas filharmonijas orķestris, dir. K. Kondrašins).E. Testeļecas solokoncertu repertuārs ir ļoti plašs. Ierakstos ir R. Šūmanis - Pieci skaņdarbi tautiskā stilā, Sapņojums, L.van Bēthovens - Sonāte Nr. 2 Sol maž., P. Čaikovskis Pezzo capricciosoi, Noktirne, L. Bokerini - Sonāte La maž., S. Prokofjevs -Sonāte Do maž., Pie klavierēm Silvija Heine. Dm. Kabaļevskis - Sonāte, pie klavierēm Hermanis Brauns, A. Arutjuņans - Poēma, pie klavierēm autors. Sākot ar 2000. gadu E. Testeļeca K. Davidova starptautiskā čellistu konkursa patronese, mākslinieciskā vadītāja, žūrijas locekle, Rīgas M. Rostropovoča čello festivāla mākslinieciskā vadītāja.E. Testeļecas audzēkņi strādā kā koncertmeistari: Kristīne Blaumane Londonas simfoniskajā orķestrī, Agnese Rugēvica Bergenes simfoniskajā orķestrī, Diāna Ozoliņa LNSO, Inga Sunepa, Ivars Bezprozvanovs Latvijas Nacionālā operā, Marta Sudraba Kremerata Baltica. Daudzi E. Testeļecas audzēkņi spēlē kā solisti ar orķestriem, solokoncertos un kameransambļos, strādā kā čella pedagogi.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Stīgu instrumentu katedras vadītāja, docente Terēze Zīberte-Ijaba

Doce nte Terēze Zīberte-Ijaba 13.02.2019. no 14.00 līdz 18.00 klausīsies un vērtēs Stīgu instrumentu katedras 2. semestra studentu Tehnisko ieskaiti 122. klasē.

Terēze Zīberte-Ijaba muzikālo izglītību guvusi pie tādiem pedagogiem kā Andris Baumanis mācoties Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas koledžā. 2001.-2002. gadā studējusi Ķelnes Mūzikas augstskolā (Hochschule für Musik Köln) profesora Georga Petersa vijoles klasē. 2003. gadā absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) profesora Jura Švolkovska vijoles klasi, ieguvusi mākslas maģistra grādu. Profesionālo meistarību guvusi meistarkursos Vācijā, Norvēģijā un Anglijā pie tādiem pasniedzējiem kā Sergejs Azizjans, Tatjana Grindenko, Marija Egelhofa, Stefans Baratt-due, Leo Berlins u.c.. 

Guvusi godalgas vairākos solo un kamermūzikas konkursos, 2011. gadā saņēmusi Māras Doles radošo stipendiju. Aktīvi koncertē dažādos kameransambļu sastāvos Latvijā un pasaulē, ieguvusi arī JVLMA konkursa Labākais kameransamblis titulu. Bijusi Liepājas simfoniskajā orķestra (LSO), kā arī Skandināvijas un Baltijas valstu kamerorķestra koncertmeistare, strādājusi kamerorķestrī Rīgas kamermūziķi, kopš 2004. gada ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) I vijoļu grupas mūziķe. Uzstājusies kā soliste kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Liepājas simfonisko orķestri un kamerorķestri Sinfonia Concertante, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu orķestri.

2015. gadā iegūts mākslas zinātņu doktora grāds  vēsturiskās muzikoloģijas nozarē par pētījumu Simfoniskais orķestris kā mūzikas institūcija Rīgā no 1918. līdz 1940. gadam. Promocijas darba tēma ir aprobēta starptautiskās konferencēs, pētījuma rezultāti ir publicēti dažādos zinātniskajos izdevumos.

No 2012. gada ir JVLMA Stīgu instrumentu katedras vadītāja un docente. No 2007. gada ir "Inovatīvās konservatorijas" (ICON) biedre.

Vadījusi daudzu žūriju darbu konkursos un pasniegtas meistarklases Latvijā un citviet.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Dejas pedagoģijas klases docente Guna Ezermale

Guna Ezermale ir beigusi Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu, 10 gadus dejojusi Latvijas Nacionālās Operas baleta trupā, ieguvusi maģistra grādu horeogrāfijas specialitātē, ar jauno deju skolotāju sagatavošanu nodarbojas 9. gadu. Vēsturisko deju speciāliste ( ~ 20 gadus).

13.februārī paredzētas lekcijas / diskusijas dejas teorijā un vēsturē un lekcija / praktiska darbošanās dejas kompozīcijā. Norises vieta precizēsies (daļa notiks Imantas 7.līnijā)

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Muzikoloģijas katedras profesors Andris Vecumnieks

JVLMA 302.telpā plkst.10.45-... kompozīcijas katedras profesora Andra Vecumnieka vadītas kompozīcijas nodarbības.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Muzikoloģijas katedras profesors Andris Vecumnieks

JVLMA 406.telpā plkst.8.15-10.30 orķestra diriģēšanas katedras profesora Andra Vecumnieka vadītas diriģēšanas nodarbības.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Saksofona spēles lektors, Studiju daļas vadītājs Ainars Šablovskis

Šī gada Ēnu dienā plānojas intensīvs darbs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Studiju daļā (Kr.Barona iela 1, Rīga), organizējot uzņemšanas pasākumus - dalību izstādē "SKOLA 2019" un atvērto durvju dienu. Iespējams, notiks arī kāda saksofona spēlei vai pūšaminstrumentiem plašāk veltīta nodarbība (darbs vēl plānojas un tiek papildināts šeit).

 

Šai dienā plānotās aktivitātes:

- plkst.06:50~07:45 LNT televīzijā (plkst.07:35 Rīgas Saksofonu kvarteta dalība tiešraidē 900 sekundes (Saxophonia)).  Adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga;

- plkst.10:45~11:45 Saksofona spēle : nodarbība JVLMA 224.telpā;

- plkst.12:00~13:15 Inovācijas pūšaminstrumentu spēles metodikā : nodarbība JVLMA 224.telpā;

- plkst.13:30~17:00 administratīvais darbs Studiju daļā.