Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
Helēnas iela 32
PAR UZŅĒMUMU
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” ir Alūksnes novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Iestādē darbojas 7 grupas bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. MISIJA - veicināt bērnu, vecāku un darbinieku sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai radot attīstošu rotaļu un mācību vidi, kas vērsta uz veselīgu dzīvesveidu – dzīvespriecīgu un laimīgu bērnu. VĪZIJA - Mūsdienīga, inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde, kur radošā un veselību veicinošā vidē veidojas bērna personība. PII “PIENENĪTE” MOTO – “Pienenīte” - otrās mājas, tur kur zināšanas krājās! IESTĀDES VĒRTĪBAS: CIEŅA (godīgums, savaldība, laipnība) ĢIMENE (līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte) DARBS (atbildība, mērķtiecība, centība) ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS JEB IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SPECIALIZĀCIJA Izglītības iestādes organizācijas kultūra atspoguļo iekļaujošu vidi un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem. Izglītības iestāde specializējas veselīga dzīvesveida popularizēšanā un ieviešanā ikdienas dzīvē. Svinam: Gadskārtu ieražu svētkus - Miķeļus, Mārtiņus, Ziemassvētkus, Teņa dienu, Sveču dienu, Meteņus, Lieldienas, Jāņus; Zinību dienu; Valsts svētkus; Mātes dienu. Rīkojam: Tematiskās izstādes sadarbībā ar bērnu vecākiem: Ekskursijas, Leļļu teātrus un koncertus, Sporta svētkus un veselības dienas. Piedalāmies: Novada rīkotajos pasākumos.
NOZARE
Pirmsskolas izglītība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Iespēja iepazīt pirmsskolas skolotājas ikdienu, pavadīt dienu darbojoties kopā ar skolotāju piedaloties nodarbībās.

#Ukraine

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Helēnas 32, Alūksne

Pirmsskolas izglītības LOGOPĒDS

Logopēda darbs pirmsskolas izglītības iestādē. Piedalīties ikdienas darba organizēšanā. Darbs ar bērniem.

#Ukraine

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Helēnas 32, Alūksne

Ekskursijas