Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas tiesībsargs
Baznīcas iela 25
PAR UZŅĒMUMU
Kas ir tiesībsargs? Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām. Ko dara tiesībsargs? Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu. Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas: * veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību; * sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu; * izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē; * atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu; * sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Latvijas Republikas tiesībsargs

Komunikācijas speciālists

Tiesībsarga birojā ir trīs juridiskās nodaļas, kurās strādā ar dažādiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem un nodaļa, kura strādā ar sabiedrības informēšanu, pasākumu organizēšanu, kampaņu rīkošanu, palīdzot tiesībsarga ikdienas darbu ieraudzīt arī sabiedrībai.

Piesakoties vakancei, būs iespēja noskaidrot, kas ir cilvēktiesības un laba pārvaldība, kādas ikdienišķas jomas tās skar, kā arī uzdot sev interešējošos jautājumus par sabiedrisko attiecību speciālista darba ikdienu, kas nereti ir ļoti dinamiska un informācijas pārbagāta.

Izstāstīsim, kā par tiesībsarga aktivitātēm informējam Latvijas un starptautisko sabiedrību, kā iestāde strādā ar medijiem.

Latvijas Republikas tiesībsargs

Jurists

Piesakoties vakancei, būs iespēja noskaidrot, kas ir cilvēktiesības un laba pārvaldība, kādas ikdienišķas jomas tās skar, kā arī uzdot sev interešējošos jautājumus par jurista darba ikdienu.

Tiesībsarga birojā ir trīs juridiskās nodaļas, kurās strādā ar dažādiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem:

1. Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa;

2. Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļa;

3. Bērnu tiesību nodaļa.

Izstāstīsim, kā par tiesībsarga aktivitātēm informējam Latvijas un starptautisko sabiedrību, kā iestāde strādā ar medijiem.