Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas tiesībsargs
Baznīcas iela 25
PAR UZŅĒMUMU
Kas ir tiesībsargs? Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām. Ko dara tiesībsargs? Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu. Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas: * veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību; * sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu; * izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē; * atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu; * sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Neviena vakance netika atrasta!

Ekskursijas