Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs
Raiņa iela 50, dzivoklis 40, Kauguri Jūrmala
PAR UZŅĒMUMU
Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs ir atvērts ikvienam Jūrmalas jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Šeit jaunietim ir iespēja nākt un veidot savas iniciatīvas, izstrādāt un īstenot vietējus vai starptautiskus projektus, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, uzzināt par nodarbinātības iespējām brīvajā laikā, apmeklēt vai organizēt dažādus pasākumus, piedalīties sabiedriskās dzīves veidošanā, piedaloties lēmumu pieņemšanā pašvaldības, reģiona un valsts līmenī. Tāpat jauniešiem ir iespēja saņemt konsultācijas par sevi interesējošiem jautājumiem. Centra telpas tiek regulāri papildinātas ar interesantām spēlēm un tā apmeklētāji tiek nodarbināti dažādās aktivitātēs. Ikvienam jaunietim ir iespēja nākt un piepildīt šīs telpas ar savām idejām, priekšlikumiem, radošo garu un smaidu.
NOZARE
Citur neklasificēta izglītība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Jaunatnes darbinieks

Vēlies uzzināt, kāda ir Jaunatnes darbinieka dinamiskā ikdiena?

Pie mums tu uzzināsi, kā tas ir:• organizēt ikdienas aktivitātes un uzraudzīt kārtību Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā;• organizēt pasākumus, apmācību programmas un brīvā laika aktivitātes jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem;• piedalīties ar jaunatnes jomu saistītu lokāla, nacionāla un starptautiska mēroga projektu izstrādē un īstenošanā;• veicināt jauniešu personības attīstību, piedāvājot jauniešiem dažādas iespējas personības izaugsmes veicināšanai – konkursus, atrakcijas, nometnes, apmācības;• sadarboties ar citiem jauniešu centriem, pilsētas domes iestādēm, skolām un citām jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā iesaistītajām institūcijām Jūrmalā un ārpus tās.

Pie viena pastāstīsim arī par dažādām iespējām, kas tev, kā jaunietim, ir pieejamas Latvijā un Eiropā. :) 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 50 - 40

Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS

Vēlies uzzināt, kāda ir Jaunatnes darbinieka dinamiskā ikdiena?

Pie mums tu uzzināsi, kā tas ir:• organizēt ikdienas aktivitātes un uzraudzīt kārtību Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā;• organizēt pasākumus, apmācību programmas un brīvā laika aktivitātes jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem;• piedalīties ar jaunatnes jomu saistītu lokāla, nacionāla un starptautiska mēroga projektu izstrādē un īstenošanā;• veicināt jauniešu personības attīstību, piedāvājot jauniešiem dažādas iespējas personības izaugsmes veicināšanai – konkursus, atrakcijas, nometnes, apmācības;• sadarboties ar citiem jauniešu centriem, pilsētas domes iestādēm, skolām un citām jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā iesaistītajām institūcijām Jūrmalā un ārpus tās.

Pie viena pastāstīsim arī par dažādām iespējām, kas tev, kā jaunietim, ir pieejamas Latvijā un Eiropā. :)

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa iela 50 - 40

Ekskursijas