Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs
Mazā Nometņu iela 1, Kauguru parks, Jūrmala
PAR UZŅĒMUMU
Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs ir atvērts ikvienam Jūrmalas jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Šeit jaunietim ir iespēja nākt un veidot savas iniciatīvas, izstrādāt un īstenot vietējus vai starptautiskus projektus, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, uzzināt par nodarbinātības iespējām brīvajā laikā, apmeklēt vai organizēt dažādus pasākumus, piedalīties sabiedriskās dzīves veidošanā, piedaloties lēmumu pieņemšanā pašvaldības, reģiona un valsts līmenī. Tāpat jauniešiem ir iespēja saņemt konsultācijas par sevi interesējošiem jautājumiem. Centra telpas tiek regulāri papildinātas ar interesantām spēlēm un tā apmeklētāji tiek nodarbināti dažādās aktivitātēs. Ikvienam jaunietim ir iespēja nākt un piepildīt šīs telpas ar savām idejām, priekšlikumiem, radošo garu un smaidu.
NOZARE
Citur neklasificēta izglītība

Uzņēmuma vakances

Neviena vakance netika atrasta!

Ekskursijas