Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Āzenes iela 12/1
PAR UZŅĒMUMU
RTU VASSI ir viens no RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes trīs institūtiem, kas nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar materiālās, tehniskās un zinātniskās bāzes nodrošināšanu Latvijas zinātnes attīstībai enerģētikas un vides zinātnes jomās. RTU VASSI ir 5 moderni aprīkotas laboratorijas: kurināmā izpētes un testēšanas laboratorija (akreditēta laboratorija), biosistēmu laboratorija, degšanas procesu izpētes laboratorija, ēku energoefektivitātes laboratorija un saules energosistēmu laboratorija. VASSI komandu veido 58 darbinieki ar vidējo vecumu 37 gadi. VASSI komandā darbojas 5 profesori un 4 asociēti profesori, 15 vadošie pētnieki, 23 pētnieki, 7 docenti, 7 lektori, 9 asistenti, laboranti un tehniķi. Ja vēlies iepazīties ar pētnieka ikdienu, un uz vienu dienu iejusties zinātnieka lomā, tad šis aicinājums ir tieši Tev! Būs praktiska darbošanās, ekskursijas un citas interesantas lietas.
NOZARE
Zinātne

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

pētnieks

Tev ir iespēja uzzināt pētnieka profesijas ikdienu. Ja Tevi interesē vide un bioekonomika, resursu ilgtspējīga izmantošana, iespējas studēt RTU, attīstot tehnisko domāšanu, bet saglabājot radošumu, piesakies. Runāsim par zinātnisko vidi un tās iespējām, iesim uz laboratorijām, būs iespēja arī praktiski darboties.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

pētnieks, lab.vadītājs

Savu un citu laboratorijas darbinieku pienākumu plānošana, eksperimentu plāna sastādīšana un veikšana ar siltuma akumulāciju un datu logēšanu.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

pētnieks

1. Īsa iepazīšanās ar Kurināmā testēšanas laboratoriju;2. Praktiskie piemēri - parauga dažādās stadijas, iespēja uztaisīt granulas no dažādiem materiāliem, patestēt silica gelu, aplūkot krāsni pie 800 grādiem; 3. Dažādo lab. paraudziņu iepazīšana - daudzveidība, cieto daļiņu filtri un testu nepieciešamība, video par laboratorijas metodēm;4. Īsa iepazīšanās ar darbiem pie datora.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

vadošais pētnieks

Iepazīstināšu ar pētnieka darba ikdienu un kā līdz tam nonācu. Īss ieskats ar praktisku darbošanos profesijā, kurā nav divu vienādu dienu.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Pētnieks (mikrobiologs), lektors

Iepazīstināšu ēnas ar mikrobiologa ikdienu, parādīšu laboratoriju un pastāstīšu par šobrīd veiktajiem eksperimentiem.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

vadošais pētnieks

Vai vēlies iepazīties ar vadošā pētnieka ikdienu? Nāc ēnu dienā uz RTU VASSI un noskaidro kāda ir zinātnieka ikdiena, kādi ir galvenie darba pienākumi un uzzini sev interējošo informāciju par darbu universitātē un zinātnē. Ēnu dienas ietvaros notiks praktiska darbošanās, ekskursijas un citas interesantas lietas. Ja Tevi šis uzrunāja,tad Tev ir iespēja būt ēnai zinātnes nozarē strādājošam vadošajam pētniekam.