Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
SIA "Cēsu klīnika"
Slimnīcas iela 9
PAR UZŅĒMUMU
SIA „Cēsu klīnika” ir 24 stundu neatliekamās palīdzības lokālā daudzprofilu slimnīca, kura nodrošina stacionāro un ambulatoro ārstēšanu, sniedzot iedzīvotājiem stacionāro veselības aprūpi akūto un hronisko slimību gadījumā, plānveida veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā, kā arī nodrošina speciālistu ambulatori konsultatīvo palīdzību un diagnostiku. Cēsu klīnikas prioritātes: - Pacientu un darbinieku drošība; - Medicīnisko pakalpojumu kvalitāte; - Augsta atbildība par uzticētajiem pienākumiem.
NOZARE
Slimnīcu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
SIA "Cēsu klīnika"

Uzņemšanas nodaļas ārsts

Uzņemšanas nodaļā tiek veikta: diennakts neatliekamā medicīniskā palīdzība; pacientu izmeklēšana; pacientu observācija (novērošana) līdz 24 stundām. Uzņemšanas nodaļā tiek sniegta neatliekamā palīdzība pacientiem ar akūtām saslimšanām vai hronisku slimību paasinājumiem, kā arī palīdzība tiek sniegta tiem pacientiem, kuri tiek nogādāti slimnīcā ar ātro medicīnisko palīdzību. Uzņemšanas nodaļas ārsts nosaka pacienta diagnozi un uzsāk ārstēšanās procesu.

! Šobrīd visā Latvijā pieaug saslimstība ar dažāda vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc, ja Cēsu klīnikā tiks izsludināta karantīna, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena tiks atcelta.

SIA "Cēsu klīnika"

Anesteziologs - reanimatologs

Anesteziologs - reanimatologs iepazīstas ar pacienta paredzamās manipulācijas vai operācijas apjomu, slimības smagumu, slimības vēsturi, pacienta veselības stāvokli, pārbaužu un analīžu rezultātiem, pacienta fizioloģiskajām īpatnībām, kaitīgajiem ieradumiem un plānotās operācijas vai medicīniskās manipulācijas veidu. Ārsts izvērtē, vai anestēzija konkrētam pacientam ir iespējama un pieļaujama. Izvērtē arī varbūtējos anestēzijas riskus, izvēlas katram cilvēkam atbilstīgu un pieļaujamu anestēzijas veidu, izstrādā pacienta anestēzijas plānu. Anesteziologs - reanimatologs nodrošina anestēziju jeb narkozi un arī pacienta dzīvības procesu uzturēšanu operāciju un citu medicīnisku manipulāciju laikā, pēc narkozes novērošanas un atsāpināšanas.

! Šobrīd visā Latvijā pieaug saslimstība ar dažāda vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc, ja Cēsu klīnikā tiks izsludināta karantīna, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena tiks atcelta.

SIA "Cēsu klīnika"

Traumatologs

Traumatologs sniedz pirmo palīdzību, ārstniecību un konsultāciju jebkuru traumu gadījumā. Traumatologs pielieto dažādas diagnostikas metodes: analīzes, laboratoriskie izmeklējumi; rentgens; datortomogrāfija; u.c. nepieciešamie izmeklējumi.

! Šobrīd visā Latvijā pieaug saslimstība ar dažāda vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc, ja Cēsu klīnikā tiks izsludināta karantīna, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena tiks atcelta.

SIA "Cēsu klīnika"

Ķirurgs

Ķirurgs ir ārsts, kurš specializējies iedzimtu un iegūtu slimību diagnostikā un ķirurģiskā ārstēšanā.

! Šobrīd visā Latvijā pieaug saslimstība ar dažāda vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc, ja Cēsu klīnikā tiks izsludināta karantīna, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena tiks atcelta.

SIA "Cēsu klīnika"

Pediatrs

Pediatrs ir bērnu ārsts, kurš specializējies bērnu slimību diagnostikā, ārstēšanā un to profilaksē. Pediatrs rūpējas par bērnu veselīgu augšanu un attīstību dažādos bērnu vecuma posmos – jaundzimušā, zīdaiņa, maza bērna, pirmsskolas vecumā, jaunākajā, vidējā un vecākajā skolas posmā līdz pat 18 gadu vecumam.

! Šobrīd visā Latvijā pieaug saslimstība ar dažāda vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc, ja Cēsu klīnikā tiks izsludināta karantīna, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena tiks atcelta.

SIA "Cēsu klīnika"

Radiologa asistents

Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā, staru terapijā veselības aprūpes iestādēs. Radiologa asistents sadarbojas ar radiologiem, un citiem medicīnas nozaru speciālistiem iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā.

! Šobrīd visā Latvijā pieaug saslimstība ar dažāda vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc, ja Cēsu klīnikā tiks izsludināta karantīna, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena tiks atcelta.

SIA "Cēsu klīnika"

Ergoterapeits

Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos. Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, viņa ģimeni, draugiem un aprūpētājiem. Vairākumā gadījumu ergoterapeits sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem - strādā multiprofesionālā komandā.

! Šobrīd visā Latvijā pieaug saslimstība ar dažāda vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc, ja Cēsu klīnikā tiks izsludināta karantīna, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena tiks atcelta.

SIA "Cēsu klīnika"

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālists, kurš izvērtē cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm (t.sk., darbu) un saistību ar pašsajūtu (piem., sāpēm). Pēc rūpīgas pacienta izmeklēšanas un izvērtēšanas, kopīgi ar pacientu (vajadzības gadījumā arī iesaistot piederīgos, piem., bērniem) tiek izvirzīti terapeitiskie mērķi un izvēlētas atbilstošas un pacientam pieņemamas terapijas metodes.

! Šobrīd visā Latvijā pieaug saslimstība ar dažāda vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc, ja Cēsu klīnikā tiks izsludināta karantīna, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena tiks atcelta.

SIA "Cēsu klīnika"

Medicīnas māsa

Medicīnas māsa ir ārstniecības persona, kas veic pacientu aprūpi (bērniem un pieaugušajiem) pie dažādām saslimšanām, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu un veic injekcijas, brūču pārsiešanas un daudz citas manipulācijas, kā arī nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos.

! Šobrīd visā Latvijā pieaug saslimstība ar dažāda vīrusa saslimšanām, tostarp gripu, tāpēc, ja Cēsu klīnikā tiks izsludināta karantīna, rūpējoties par klīnikas apmeklētāju un pacientu drošību un veselību, Ēnu diena tiks atcelta.