Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
SIA JELGAVAS TIPOGRĀFIJA
Langervaldes iela 1A
PAR UZŅĒMUMU
SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” ir viens no lielākajiem poligrāfijas uzņēmumiem Baltijā, kas ik gadu saražo vairāk nekā 5 miljoni grāmatu, veidojot 17 miljonu EUR apgrozījumu. Darbam ar klientiem, grāmatu izdevējiem Baltijā un Lielbritānijā, meklējam projektu vadītāju, kam uzticēt pilna cikla pārdošanas projektu vadību, sākot ar klienta vajadzību izzināšanu un salāgošanu ar ražošanas iespējām, līdz drukātas grāmatas smaržai klienta noliktavā. Mēs esam TAISNĪGI un ATVĒRTI, PROFESIONĀLI un SOCIĀLI ATBILDĪGI
NOZARE
Cita veida izdevumu iespiešana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ražošanas tehnologs

Ražošanas tehnologs JELGAVAS TIPOGRĀFIJĀ veicina vienādu tehnoloģisko risinājumu pielietošanu ražošanas tehnologu komandā, konsultēt un sniegt atbalstu pārējiem ražošanas procesā iesaistītajiem, pārbauda klientu iesniegto failu atbilstību ražošanas tehnoloģijai un pasūtījuma aprēķinam, sniedz priekšlikumus izmaiņu veikšanai, nodod informāciju materiālu pasūtījumu veikšanai un darbu izpildei apakšuzņēmējiem, risina ar ražošanas tehnoloģiju saistītos nestandarta jautājumus, u.c. daudzus tehnoloģiskos procesus. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Langervaldes iela, 1A

Mārketinga speciālists SIA BALTS

SIA BALTA eko dibināja 1998. gadā un piedāvāja inovatīvus risinājumus plānotāju, piezīmju grāmatu un kalendāru ražošanā. 2005. gadā, sperot stratēģisku soli uzņēmuma attīstībā, tika parakstīts sadarbības līgums ar SIA JELGAVAS TIPOGRĀFIJA, kļūstot par tās meitas uzņēmumu.

2021. gadā notika zīmola maiņa, pārtopot par BALTS paper goods, turpinot fokusēties uz papīra piezīmju grāmatu, plānotāju un kalendāru ražošanu. Tiecamies uz attīstību, tādēļ nemitīgi darbojamies savas darbības uzlabošanas un paplašināšanas virzienā, stiprinot esošās vērtības, pilnveidojot darbības principus un apgūstot arvien jaunus eksporta tirgus.

SIA BALTS mārketinga speciālists

Mārketinga speciālists uzņēmumā SIA BALTS darbojas pie mārketinga stratēģijas un plānu izstrādes, to realizēšanas, zīmola atpazīstamības veicināšanas pasākumu izstrādes un realizēšanas; veic tirgus izpēti un nozares aktualitāšu monitorēšanu; veido komunikācijas satura veidošanu sociālajos tīklos (FB, IG, Linkedin u.c); veicina e-komercijas attīstīšanu, u.c. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Langervaldes iela, 1A

Uzņēmuma vadītājs SIA BALTS

SIA BALTA eko dibināja 1998. gadā un piedāvāja inovatīvus risinājumus plānotāju, piezīmju grāmatu un kalendāru ražošanā. 2005. gadā, sperot stratēģisku soli uzņēmuma attīstībā, tika parakstīts sadarbības līgums ar SIA JELGAVAS TIPOGRĀFIJA, kļūstot par tās meitas uzņēmumu.2021. gadā notika zīmola maiņa, pārtopot par BALTS paper goods, turpinot fokusēties uz papīra piezīmju grāmatu, plānotāju un kalendāru ražošanu. Tiecamies uz attīstību, tādēļ nemitīgi darbojamies savas darbības uzlabošanas un paplašināšanas virzienā, stiprinot esošās vērtības, pilnveidojot darbības principus un apgūstot arvien jaunus eksporta tirgus.

Uzņēmuma vadītājs BALTS SIA

Rūpējas par uzņēmuma darbības stratēģijas izstrādi un ieviešanu, iekšējo procesu darbības sekmīgu nodrošināšanu, komandas veidošanu, finanšu situācijas analīzi un plānošanu, lēmumu pieņemšanu, pārdošanas un mārketinga stratēģiju uzraudzību un virzīšanu,  jaunu biznesa ideju meklēšanu, izvērtēšanu un ieviešanu, darījumu sarunu vešanu un darījumu slēgšanu, uzņēmuma reprezentēšanu sabiedrībā u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Langervaldes iela 1a

Radošo projektu vadītājs

Radošo projektu vadītājs JELGAVAS TIPOGRĀFIJĀ ir cilvēks, kurš rūpējas par dažādu radošu ideju ģenerēšanu, un to izpildi. Radošo projektu vadītājam ir cieša sasaiste ar iekšējo un ārējo mārketinga projektu realizāciju, ar darbinieku saliedēšanās pasākumu organizēšanu, ar darbinieku vizuālā tēla, t.i., darba apģērba dizainu veidošanu u.tml. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Langervaldes iela 1A

Ražošanas plānošanas enģelis

Ražošanas plānošanas enģelis JELGAVAS TIPOGRĀFIJĀ nodrošina vienmērīgu, savlaicīgu un loģisku ražošanas darbu plūsmu, ievērojot termiņus un noteiktos kvalitātes standartus. Ikdienas pienākumos ietilpst poligrāfijas iekārtu darbības un darbaspēja noslodzes plānošana, ražošanas jaudu aprēķināšana, izpildes termiņu plānošana, materiālu pieejamības monitorēšana, iesaistīšanās komandā, savu zināšanu pilnveidošana.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Langervaldes iela 1A

Ilgtspējas attīstības direktors

Ilgstpējas attīstības direktors JELGAVAS TIPOGRĀFIJĀ analizē uzņēmuma ietekmi uz vidi un sabiedrību, izstrādā priekšlikumus negatīvās ietekmes  (piemēram - CO2 izmešu) mazināšanai, koordinē ilgtspējas pārskatu sagatavošanu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Langervaldes iela 1A

Ekskursijas