Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
SIA "Rīgas meži"
Ojāra Vācieša 6, K-1
PAR UZŅĒMUMU
SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā. Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS".
NOZARE
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Ilgtspējas projektu vadītāja

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā. Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Ilgtspējas projektu vadītāja viens no amata pienākumiem - vadīt (ieviest, uzturēt un attīstīt) ilgtspējas jeb ESG projektus, kā arī nodrošināt par tiem savlaicīgu un kvalitatīvu iekšējo un ārējo komunikāciju.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: O.Vācieša iela 6-k1, Rīga

Valdes priekšsēdētāja

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā. Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Valdes priekšsēdētājas darba pienākumi  - vadīt uzņēmumu, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbību un nodrošināt lēmumu izpildi. Kā arī daudz citu pienākumu ar kuriem būs iespēja iepazīties Ēnu dienā!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: O.Vācieša iela 6, k-1

Kvalitātes procesu vadītājs

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā. Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Kvalitātes procesu vadītājs  - uzrauga kapitālsabiedrības kvalitātes vadības sistēmas darbību, analizē to un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: O.Vācieša iela 6, k-1

Mežizstrādes meistars

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā. Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Kokzāģētavas "Norupe" darbinieki sola parādīt darbu gan kokzāģētavā, gan arī mežā, kur tiek realizēta mežizstrāde.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Tīnūžu pagasts, Ogres novads kokzāģētava "Norupe"

Mežzinis

Uzņēmums "Rīgas meži" Rīgā apsaimnieko 5,5 tūkstošus ha meža. Ēnu dienā Rīgas mežniecības mežzinis parādīs mežsarga ikdienas darbu urbānajos Rīgas mežos: meža ilgtspējīga apsaimniekošana un kopšana.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Ojāra Vācieša iela 6, K-1

Mežsargs

Tīreļu mežniecība apsaimnieko Rīgai piederošos mežus Daugavas kreisajā krastā - Babītes, Mārupes, Olaines un Ķekavas novados. Tā ir lielākā no SIA "Rīgas meži" mežniecībām. Tās speciālisti ēnu dienā iepazīstinās ar mežniecības darbu, ilgtspējīgu un viedu meža apsaimniekošanu.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Adrese: Gaismas iela 11, Gaismas, Stūnīšu ciems, Olaines pagasts

Vides izglītības projektu vadītājs

SIA "Rīgas meži" īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Vides izglītības projektu vadītāji piedāvā iespēju jauniešiem un citiem interesentiem iepazīties ar meža dzīves ciklu un apskatīt dabā visu procesu – “no sēklas līdz kokam”, kā arī iepazīt Rīgas dārzu un parku vēsturi un dabas daudzveidību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Vides izglītības centrs, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Jurists

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā.

Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Jurista amata pienākumos analizēt  un piemērot tiesību normas, izstrādāt   juridiskus dokumentus, kā arī veikt citas juridiskas darbības. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: O.Vācieša iela 6 k-1

Iekšējā audita speciālists

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā.

Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Iekšējā audita speciālists uzņēmumam palīdz sasniegt mērķus, ieviešot sistemātisku, disciplinētu pieeju, lai novērtētu un paaugstinātu riska vadības, kontroles un korporatīvās vadības procesu iedarbīgumu. 

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: O.Vācieša iela 6 k-1

Nekustamā īpašuma speciālists

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā.

Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Nekustamā īpašuma speciālista  pienākumos ir nodrošināt kapitālsabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodoto Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu, kā arī pašas kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas vadību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: O.vācieša iela 6 k-1

Parka dārznieks

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā.

Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Rīga jau gadiem lepojas ar “Dārzu un parku” dārznieku veidotajām greznajām vasaras ziedu kompozīcijām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: O.Vācieša iela 6 k-1

Kokkopis

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā.

Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Kokkopja jeb arborista lielākais rūpals ir  Rīgas koku drošība un  veselība, kas paildzina koku mūžu, tajā pašā laikā, padarot drošāku apkārtējo vidi gan cilvēkiem gan saimnieciskas nozīmes objektiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: O.Vācieša iela 6 k-1

Iepirkumu speciālists

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā. Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS". 

Iepirkumu  speciālista  pienākumos ir nodrošināt un kontrolēt  kapitālsabiedrības iepirkumu procesu kārtību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: O.Vācieša iela 6 k-1

IT administrators

SIA "Rīgas meži" ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tajā ir četras mežniecības: Juglas Katrīnas, Rīgas un Tīreļu, kokaudzētava "Norupe" un kokzāģētava "Norupe" Ogres novadā. Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks". Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu "EkVidO2" jeb "EKOLOĢIJA | VIDE | GAISS".  

IT admininistratora pienākumi - servera, darbstaciju un tīkla infrastruktūras uzturēšana un attīstība.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: O.Vācieša iela 6 k-1

Ekskursijas