Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Kokneses pagasta bibliotēka
1905.g.ielā 7, Kokneses pag., Kokneses novads
PAR UZŅĒMUMU
Radoša, mūsdienu iespējām un izaicinājumiem atvērta iestāde, kura balstās uz senām, bagātām Kokneses kultūrvides tradīcijām. Darbs ar apmeklētājiem, informācijas meklēšanu, atlasi, pasākumu, izstāžu veidošana.
NOZARE
Bibliotēku un arhīvu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Bibliotekārs

Intensīvs, izaicinājumiem bagāts, radošs darbs komunikabliem cilvēkiem. Jāprot orientēties datu bāzēs, meklēt dažādu informāciju, mācīties pašam un apmācīt citus!

Minimālais vecums: 8

Vietu skaits: 3

Adrese: 1905.gada ielā 7, Kokneses pilsēta, Aizkraukles novads, LV-5113

Ekskursijas