Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Zvērināts notārs Evita Mančinska
Stabu iela 19-108,Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Zvērināts notārs klientiem sniedz juridisko palīdzību, sastādot un apliecinot dažādus darījumus, piemēram, par īpašumu pārdošanu, dāvināšanu, ieķīlāšanu, slēdz uztura līgumus utt., kārto mantojuma lietas, šķir laulības, sagatavo un apliecina pilnvaras, piekrišanas, izdod izpildu dokumentus utt. Zvērināts notārs savā amata darbībā pakļauts vienīgi likumam un pilda savus pienākumus kā neatkarīgs, neitrāls fizisko un juridisko personu civilo tiesību un likumisko interešu nodrošinātājs.
NOZARE
Juridiskie pakalpojumi
PAPILDUS
-
-
-

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

zvērināts notārs

juridisko pakalpojumu sniegšana, konsultēšana, mantojuma lietu kārtošana, bezstrīdus laulības šķiršanas, pilnvaru, piekrišanu apliecināšana utt.- notāra sniegtā juridiskā palīdzība klientiem.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Stabu iela 19-108

Ekskursijas