Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Pašvaldības SIA "Ventspils reiss"
Robežu iela 7
PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmums nodrošina pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētā un starppilsētu maršrutos, kā arī pēc pasūtījuma tūrisma maršrutos. Piecus gadus pēc kārtas izcīnījis Latvijas Drošākā pasažieru pārvadātāja titulu un atzinību "Ģimenei draudzīgs komersants", trīskārtējs Latvijas Ilgtspējas Indeksa Zelta kategorijas laureāts un Videi draudzīgs uzņēmums. Pašlaik iesaistījies ES projektā par videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstību, kura ietvaros paredzēts iegādāties 14 elektriskos autobusus. Uzņēmums, kura autobusu parks ir viens no modernākajiem Latvijā; uzņēmums, kura darbinieki sporto, piedaloties gan nozares rīkotajās spartakiādēs, gan valsts un starptautiskā mērogā sacensībās novusā, zemledus peldēšanā un skriešanā; uzņēmums, kurā atbalsta darbinieku veselīgu dzīvesveidu, maksājot "nesmēķētāju" piemaksu. Nāc un iepazīsties! Iespējams, kļūsi par mūsējo!
NOZARE
Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

autobusa vadītājs

veic pasažieru pārvadājumus ar dažādas ietilpības autobusiem starppilsētu un Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos; tirgo autobusu biļetes; orientējas likumdošanā, kas saistīta ar pasažieru pārvadājumiem; jābūt D kategorijas autovadītāja tiesībām un 95.kodam; pārzina autobusu vadītāju darba un atpūtas laika organizāciju, vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Robežu iela 7

galvenā grāmatvede

Enotājam būs iespēja iepazīt visas struktūrvienības, kurā ir 4 darbinieki, darbu; grāmatveži analizē ekonomiskos procesus, finanšu aprises un daraba ražīguma procesus, iesaistās uzņēmuma budžeta veidošanā,  seko līdzi tā izpildei,  veido dažādas finanšu atskaites, organizē un vada plānošanas analīzes darbu; veic dažādu rēķinu apmaksu, aprēķina un organizē algu izmaksas u.c.Jābūt labām datorprasmēm un svešvalodu zināšanām

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Robežue iela 7

valdes priekšsēdētājs

vada pašvaldības SIA,pieņem lēmumus par darbinieku pieņemšanu, sadarbojas ar pilsētas domi, nosaka un formulē uzņēmuma vai iestādes darbības pamatprincipus, plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma vai iestādes mērķiem, saskaņā ar LR un starptautisko likumdošanu un nozares aktiem. Nepieciešama augsta atbildības sajūta, līdera īpašības, prasme organizēt un komunicēt, kā arī risināt dažādus konfliktus; nepieciešams orientēties juridiskajos jautājumos, pārzināt lietišķo etiķeti

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Robežu iela 7

inženieris/autoelektriķis

organizē darbu uzņēmuma remontu zonā, seko līdzi autobusu tehnisko apskašu grafikam, plāno apkopes un remontus, kā arī saskaņo tos ar dispečeru; veic autoelektriķa pienākumus, strādājot ar modernajām tehnoloģijām

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Robežu iela 7, Ventspils

personāldaļas vadītāja

Apkopo datus par uzņēmuma darbiniekiem, plāno auditus un seko līdz kvalitātes sertifikātu termiņu ievērošanai, seko, lai uzņēmums ievērotu vides un veselības aizsardzības noteikumus, organizē un seko līdz darba aizsardzības noteikumu ievērošanai. Veido datu bāzes, orientējas valsts liumdošanā, kas saistīta ar personas datu aizsardzību u.c. ar personālu saistītiem jautājumiem; nepieciešamas zināšanas psiholoģijā, labas komunikācijas spējas

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

inženieris

Organizē nepārtrauktu ražošanas procesu uzņēmumā, kas saistīts ar autotransporta ekspluatāciju, remontu, garantijas remontu, apdrošināšanu. Konsultē uzņēmuma darbiniekus par pareizu valdības rīkojumu, tehnisko standartu un normu ievērošanu, aktualizē izmaiņas normatīvos dokumentos. Darbojas dažādos projektos un iepirkumos.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Pārvadājumu daļas vadītājs, autoostas administrators

Vada un organizē pārvadājumus gan pilsētas, gan starppilsētu maršrutos, veido autobusu kustības grafikus, plāno maršrutus, seko līdzi pasažieru plūsmai un veic nepieciešamās korekcijas maršrutos un reisos; atbild par autoostas apsaimniekošanu un  biļešu tirdzniecības sistēmu, strādā ar modernajām informācijas tehnoloģijām. Organizē dispečerdienesta darbību, koordinē pasūtījuma braucienus, organzizē darbu ar sadarbības partneriem, apkopo informāciju, veido datu bāzes. Sniedz informāciju dažād;am publikācijām socoālajos tīklos un medijos. Pārzina autobusu vadītāju darba un atpūtas laika organizāciju. Orientējas ārvalstu likmdošanā, kas saistīta ar pasažieru pārvadājumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Robežu iela 7, Ventspils

automehāniķis

Veic autobusu tehniskās apkopes un remontus, kā arī pēc nepieciešamības - remontus ārpus uzņēmuma bāzes. Apkalpo SETRA un MRCEDES BENZ autobusus; veic riepu maiņu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Robežu iela 7, Ventspils

Ekskursijas