Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Satversmes tiesa
J.Alunāna iela 1, Rīga
PAR UZŅĒMUMU
Satversmes tiesa
NOZARE
Tieslietu iestāžu darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Satversmes tiesa

Satversmes tiesas juridiskā departamenta vadītājs

Sveicināti, jaunieši! 

Šogad interesentiem būs unikāla iespēja kļūt par Satversmes tiesas juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales ēnām un sekot līdzi Satversmes tiesas juridiskā departamenta vadītājas ikdienas gaitām, kā arī piedalīties Satversmes tiesas Juridiskā departemanta darbā.

__

Īsumā:

- Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija.

- Latvijas Republikas Satversmē (Latvijas Republikas pamatlikumā) un Satversmes tiesas likumā noteiktās kompetences ietvaros Satversmes tiesa izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei.

- Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, kurus apstiprina Saeima.

 

Plašāka informācija ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā: 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/  

Satversmes tiesa

Satversmes tiesas padomnieks

Sveicināti, jaunieši! 

Šogad interesentiem būs unikāla iespēja kļūt par Satversmes tiesas padomnieka Ulda Krastiņa ēnām un sekot līdzi Satversmes tiesas padomnieka ikdienas gaitām, kā arī piedalīties Satversmes tiesas Juridiskā departemanta darbā.

__

Īsumā:

- Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija.

- Latvijas Republikas Satversmē (Latvijas Republikas pamatlikumā) un Satversmes tiesas likumā noteiktās kompetences ietvaros Satversmes tiesa izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei.

- Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, kurus apstiprina Saeima.

 

Plašāka informācija ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā: 

 http://www.satv.tiesa.gov.lv/

Satversmes tiesa

Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Sveicināti, jaunieši! 

Šogad interesentiem būs unikāla iespēja kļūt par Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles ēnām un sekot līdzi Satversmes tiesas priekšsēdētājas ikdienas gaitām, kā arī piedalīties Satversmes tiesas Juridiskā departemanta darbā.

Iepazīties ar Inetas Ziemeles biogrāfiju var šeit: http://www.satv.tiesa.gov.lv/satversmes-tiesa/struktura/tiesas-sastavs/ineta-ziemele/ 

__

Īsumā:

- Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija.

- Latvijas Republikas Satversmē (Latvijas Republikas pamatlikumā) un Satversmes tiesas likumā noteiktās kompetences ietvaros Satversmes tiesa izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei.

- Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, kurus apstiprina Saeima.

 

Plašāka informācija ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā: 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/satversmes-tiesa/struktura/tiesas-sastavs/ 

 

Satversmes tiesa

Satversmes tiesas tiesnesis

Sveiciens, Jaunieši!

Šogad interesentiem būs unikāla iespēja kļūt par Satversmes tiesas tiesneša Artūra Kuča ēnām un sekot līdzi Satversmes tiesas tiesneša ikdienas gaitām, kā arī piedalīties Satversmes tiesas Juridiskā departemanta darbā.

Ar Artūra Kuča biogrāfiju var iepazīties šeit: http://www.satv.tiesa.gov.lv/satversmes-tiesa/struktura/tiesas-sastavs/arturs-kucs/ 

__

Īsumā:

- Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija.

- Latvijas Republikas Satversmē (Latvijas Republikas pamatlikumā) un Satversmes tiesas likumā noteiktās kompetences ietvaros Satversmes tiesa izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei.

- Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, kurus apstiprina Saeima.

 

Plašāka informācija ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā: 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/satversmes-tiesa/struktura/tiesas-sastavs/