Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
C.T.Co, SIA
Meistaru iela 33, Valdlauči
PAR UZŅĒMUMU
C.T.Co limited is a Europe-oriented IT solutions and services provider, based in Riga, Latvia (EU) with a track record of delivering enterprise solutions to top global clients for more than 20 years. As one of the largest R&D companies in Latvia, C.T.Co established itself as a most advanced and reliable IT company in enterprise apps market space. It was selected as a strategic partner by Com Tec Co Group Int., an international technology group, rendering IT consulting services and innovative solutions to global enterprises and financial institutions. For more than 20 years of successful relationship with the Group, C.T.Co proved to be one of its most reliable R&D services providers. The company is committed to maintaining high quality standards through a strong sum of out-of-the-box approach, seasoned teams passionate about innovation, over a decade of expertise in the domain, and challenging working environment. C.T.Co is a leader in Agile application development, maintaining long-term trusted relationships with reputable European & international companies since 2000. The company has successfully delivered a continuum of mission-critical enterprise applications to top global organizations.
NOZARE
Datorprogrammēšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Test Engineer

Datorsistēmu testētājs pirms izstrādātās sistēmas, programmatūras nodošanas ikdienas lietošanā novērtē programmatūras atbilstību izstrādātajam sistēmas projektam, meklē iespējamās kļūdas, nepilnības vai neatbilstības izstrādātajām sistēmas prasībām, pielietojot dažādus testēšanas paņēmienus. Viņš sāk darbu jau pie daļēji izstrādātas programmas.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Valdlauči, Meistaru 33

UI/UX Designer

Datordizaina speciālisti prot plānot un organizēt savu vai citu darbu, izmantojot mūsdienīgu datorizētu programmnodrošinājumu, prot izstrādāt projektējamā objekta vizuālizāciju digitālā formātā; prot izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli izmainīt grafisko attēlu un telpisko bjektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā) un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta realizācijai nepieciešamo dokumentāciju. Datordizaina speciālists savā praksē spēj profesionāli pamatoti noformulēt darba uzdevumu un realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot datortehnikas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

HR Assistant

Personāldaļas asistents ir svarīga komandas daļa, kas steidz palīgā visos jautājumos, kur vajadzīga kāda palīdzība.

Ikdienas pienakumos ietilpst e-pasta pārbaude, komunikācija ar kandidātiem, sarakste.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

Accountant

Grāmatvežiem mūsu kompānijā ir liela atbildība, viņu pienākumos ietilpst:

 - Izstrādāt uzņēmuma kontu plānu;

- Sastādīt atskaites valsts institūcijām par aprēķinātiem un ieturētiem nodokļiem;

- Aprēķināt darba samaksu, nodokļus;

- Uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus, pašu kapitālu, saistības, ;

-Sastādīt uzņēmuma gada pārskatu;

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

Business Analyst

Biznesa analītiķis nodarbojas ar klientu (uzņēmumu) nepieciešamo pārmaiņu veidošanu, novērtēšanu, analīzi, dokumentāciju, komunikāciju. Viņš klientiem piedāvā dažādus risinājumus, lai uzlabotu, piemēram, uzņēmuma struktūru, administratīvās un finanšu izmaksas, veicinātu uzņēmuma attīstību.

Biznesa analītiķis ar atbildīgs par vajadzīgo izmaiņu identificēšanu, nosaka izmaiņu ietekmi uz uzņēmuma darbību, saglabā un dokumentē izvirzītās prasības un rūpējas, lai tās tiktu nodotas IT speciālistiem, lai viņi izveidotu atbilstošas informācijas sistēmas. Biznesa analītiķis ne tikai konstatē vajadzīgās pārmaiņas, bet piedalās procesu attīstībā no sākotnējās koncepcijas izstrādes līdz īstenošanai. Viņam ir jādod efektīvi risinājumi, kas sniedz reālas biznesa priekšrocības īsos laika termiņos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

Test Engineer

Datorsistēmu testētājs, pirms izstrādātās sistēmas (programmatūras) nodošanas ikdienas lietošanā, novērtē programmatūras atbilstību izstrādātajam sistēmas projektam, meklē iespējamās kļūdas, nepilnības vai neatbilstības izstrādātajām sistēmas prasībām, pielietojot dažādus testēšanas paņēmienus. Viņš sāk darbu jau pie daļēji izstrādātas programmas.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

Software Developer (JavaScript)

JavaScript Programmētājs izplāno, sagatavo, izstrādā, testē (pārbauda), uztur un uzlabo datora programmatūru. Programmētāja galvenais uzdevums ir soli pa solim aprakstīt kādu procesu datoram saprotamā programmēšanas valodā, lai pēc programmas izstrādes arī tāds datora lietotājs, kuram nav iepriekšēju zināšanu par programmēšanu, varētu pilnīgāk izmantot datora piedāvātās iespējas, lietojot izveidoto programmu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

Software Developer (.NET/UI)

.NET programmētājs izplāno, sagatavo, izstrādā, testē (pārbauda), uztur un uzlabo datora programmatūru. Programmētāja galvenais uzdevums ir soli pa solim aprakstīt kādu procesu datoram saprotamā programmēšanas valodā, lai pēc programmas izstrādes arī tāds datora lietotājs, kuram nav iepriekšēju zināšanu par programmēšanu, varētu pilnīgāk izmantot datora piedāvātās iespējas, lietojot izveidoto programmu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

UI/UX Designer

Datordizaina speciālisti prot plānot un organizēt savu vai citu darbu, izmantojot mūsdienīgu datorizētu programmnodrošinājumu, prot izstrādāt projektējamā objekta vizuālizāciju digitālā formātā; prot izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli izmainīt grafisko attēlu un telpisko bjektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā) un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta realizācijai nepieciešamo dokumentāciju. Datordizaina speciālists savā praksē spēj profesionāli pamatoti noformulēt darba uzdevumu un realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot datortehnikas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

Ekskursijas