Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
C.T.Co, SIA
Meistaru iela 33, Valdlauči
PAR UZŅĒMUMU
C.T.Co limited is a Europe-oriented IT solutions and services provider, based in Riga, Latvia (EU) with a track record of delivering enterprise solutions to top global clients for more than 17 years. As one of the largest R&D companies in Latvia, C.T.Co established itself as a most advanced and reliable IT company in enterprise apps market space. It was selected as a strategic partner by Com Tec Co Group Int., an international technology group, rendering IT consulting services and innovative solutions to global enterprises and financial institutions. For more than 16 years of successful relationship with the Group, C.T.Co proved to be one of its most reliable R&D services providers. The company is committed to maintaining high quality standards through a strong sum of out-of-the-box approach, seasoned teams passionate about innovation, over a decade of expertise in the domain, and challenging working environment. C.T.Co is a leader in Agile application development, maintaining long-term trusted relationships with reputable European & international companies since 2000. The company has successfully delivered a continuum of mission-critical enterprise applications to top global organizations.
NOZARE
Datorprogrammēšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
C.T.Co, SIA

Production Operation Support Specialist

Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem un organizācijas struktūru, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā.

C.T.Co, SIA

Test Engineer

Datorsistēmu testētājs pirms izstrādātās sistēmas, programmatūras nodošanas ikdienas lietošanā novērtē programmatūras atbilstību izstrādātajam sistēmas projektam, meklē iespējamās kļūdas, nepilnības vai neatbilstības izstrādātajām sistēmas prasībām, pielietojot dažādus testēšanas paņēmienus. Viņš sāk darbu jau pie daļēji izstrādātas programmas.

C.T.Co, SIA

Technical Writer

Tehniskais rakstītājs piedalās programmatūras izstrādē, izveidojot interaktīvu dokumentāciju, kas tiks piegādāta klientam. 

C.T.Co, SIA

Software Developer (.NET/UI)

Programmētājs izplāno, sagatavo, izstrādā, testē (pārbauda), uztur un uzlabo datora programmatūru. Programmētāja galvenais uzdevums ir soli pa solim aprakstīt kādu procesu datoram saprotamā programmēšanas valodā, lai pēc programmas izstrādes arī tāds datora lietotājs, kuram nav iepriekšēju zināšanu par programmēšanu, varētu pilnīgāk izmantot datora piedāvātās iespējas, lietojot izveidoto programmu.

C.T.Co, SIA

Recruitment Specialist

Personāla atlases speciālists ir tas cilvēks, kuru pašu pirmo iepazīstam tad, kad vēlamies pieteikties darbā sevis izvēlētajā uzņēmumā. Tas ir cilvēks, kurš ir atbildīgs par uzņēmuma darbiniekiem gan no darbinieku, gan no vadītāju puses.

Personāla atlases speciālista ikdiena tiek pavadīta komunikācijā ar uzņēmuma vadību un darbiniekiem, kā arī dažādu atskaišu un darbinieku novērtējumu pārskatu veidošanā. Maldīgs ir uzskats, ka HR speciālists visu dienu pavada intervējot cilvēkus ar šķietami dīvainiem testiem un jautājumiem novērtējot viņu atbilstību izvēlētajam amatam.

Personāla speciālista darba pienākumi ir atkarīgi no uzņēmuma lieluma un darbības nozares, lielākos uzņēmumos personāla atlases speciālista darba specifika ir nedaudz šaurāka, koncentrējoties uz, piemēram, personāla atlases organizēšanu vai darbinieku novērtēšanu. Mazākos uzņēmumos darbības specifika ir plašāka un ietver visu – sākot no stratēģijas izstrādes, beidzot ar potenciālo darbinieku atlasi.

C.T.Co, SIA

Software Developer (Java)

Programmētājs izplāno, sagatavo, izstrādā, testē (pārbauda), uztur un uzlabo datora programmatūru. Programmētāja galvenais uzdevums ir soli pa solim aprakstīt kādu procesu datoram saprotamā programmēšanas valodā, lai pēc programmas izstrādes arī tāds datora lietotājs, kuram nav iepriekšēju zināšanu par programmēšanu, varētu pilnīgāk izmantot datora piedāvātās iespējas, lietojot izveidoto programmu.

C.T.Co, SIA

UI/UX Designer

Datordizaina speciālisti prot plānot un organizēt savu vai citu darbu, izmantojot mūsdienīgu datorizētu programmnodrošinājumu, prot izstrādāt projektējamā objekta vizuālizāciju digitālā formātā; prot izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli izmainīt grafisko attēlu un telpisko bjektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā) un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta realizācijai nepieciešamo dokumentāciju. Datordizaina speciālists savā praksē spēj profesionāli pamatoti noformulēt darba uzdevumu un realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot datortehnikas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas.

C.T.Co, SIA

Test Engineer

Datorsistēmu testētājs, pirms izstrādātās sistēmas (programmatūras) nodošanas ikdienas lietošanā, novērtē programmatūras atbilstību izstrādātajam sistēmas projektam, meklē iespējamās kļūdas, nepilnības vai neatbilstības izstrādātajām sistēmas prasībām, pielietojot dažādus testēšanas paņēmienus. Viņš sāk darbu jau pie daļēji izstrādātas programmas.

C.T.Co, SIA

IT Program Manager

The IT program manager oversees a team of information systems professionals who are engaged in various projects. Program managers differ from project managers in that their roles are broader in scope. While a project manager focuses on a particular initiative, for example, the program manager manages a range of initiatives to achieve a particular organizational outcome. The program manager's role requires a degree of technical knowledge, but emphasizes business management skill.