Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
C.T.Co, SIA
Meistaru iela 33, Valdlauči
PAR UZŅĒMUMU
C.T.Co limited is a Europe-oriented IT solutions and services provider, based in Riga, Latvia (EU) with a track record of delivering enterprise solutions to top global clients for more than 20 years. As one of the largest R&D companies in Latvia, C.T.Co established itself as a most advanced and reliable IT company in enterprise apps market space. It was selected as a strategic partner by Com Tec Co Group Int., an international technology group, rendering IT consulting services and innovative solutions to global enterprises and financial institutions. For more than 20 years of successful relationship with the Group, C.T.Co proved to be one of its most reliable R&D services providers. The company is committed to maintaining high quality standards through a strong sum of out-of-the-box approach, seasoned teams passionate about innovation, over a decade of expertise in the domain, and challenging working environment. C.T.Co is a leader in Agile application development, maintaining long-term trusted relationships with reputable European & international companies since 2000. The company has successfully delivered a continuum of mission-critical enterprise applications to top global organizations.
NOZARE
Datorprogrammēšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

IT Project Manager

Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs plāno, organizē un kontrolē programmatūras izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas vai informācijas tehnoloģiju konsultāciju vai informācijas sistēmu audita projektus atbilstoši nozares standartiem un kvalitātes prasībām, lai apmierinātu pasūtītāja vajadzības.

Valodas: LV/ENG/RUS

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

Test Engineer

Datorsistēmu testētājs pirms izstrādātās sistēmas, programmatūras nodošanas ikdienas lietošanā novērtē programmatūras atbilstību izstrādātajam sistēmas projektam, meklē iespējamās kļūdas, nepilnības vai neatbilstības izstrādātajām sistēmas prasībām, pielietojot dažādus testēšanas paņēmienus. Viņš sāk darbu jau pie daļēji izstrādātas programmas.Valodas: LV/ENG/RUS

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Valdlauči, Meistaru 33

Data Architect

Datu mācība izmanto un kombinē daudzveidīgas metodes no dažādām zinību nozarēm - matemātikas, statistikas, datu apstrādes, tēlu atpazīšanas un mašīnmācīšanās, programmēšanas, datu vizualizācijas, nenoteiktības modelēšanas, datu noliktavām un mākoņdatošanas - izvirzot par mērķi datu nozīmes noskaidrošanu un datu produktu veidošanu.

Labi datu zinātnieki spēj veikt visdažādākos datu apstrādes uzdevumus, t.sk. atrast un interpretēt datu avotus, apstrādāt lielus datu apjomus, neraugoties uz aparatūras, programmnodrošinājuma un tīkla ierobežojumiem, sapludināt datu avotus, nodrošināt datu kopu nepretrunīgumu, radīt vizualizācijas, kas palīdz radīt izpratni par datiem, un būvēt daudzveidīgus rīkus, kas ļautu citiem efektīvi strādāt.Valodas: LV/ENG/RUS

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

Software Developer

Programmētājs izplāno, sagatavo, izstrādā, testē (pārbauda), uztur un uzlabo datora programmatūru. Programmētāja galvenais uzdevums ir soli pa solim aprakstīt kādu procesu datoram saprotamā programmēšanas valodā, lai pēc programmas izstrādes arī tāds datora lietotājs, kuram nav iepriekšēju zināšanu par programmēšanu, varētu pilnīgāk izmantot datora piedāvātās iespējas, lietojot izveidoto programmu.Valodas: LV/ENG/RUS

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

DevOps Engineer

DevOps inženieris ievieš procesus un metodoloģijas, lai līdzsvarotu vajadzības visā programmatūras izstrādes dzīves ciklā, sākot no kodēšanas un izvietošanas līdz apkopei un atjauninājumiem.Valodas: LV/ENG/RUS

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

Recruitment Manager

Personāla atlases direktors ir tas cilvēks, kuru pašu pirmo iepazīstam tad, kad vēlamies pieteikties darbā sevis izvēlētajā uzņēmumā. Tas ir cilvēks, kurš ir atbildīgs par uzņēmuma darbiniekiem gan no darbinieku, gan no vadītāju puses.

Personāla atlases direktora ikdiena tiek pavadīta komunikācijā ar uzņēmuma vadību un darbiniekiem, kā arī dažādu atskaišu un darbinieku novērtējumu pārskatu veidošanā. 

Personāla direktora darba pienākumi ir atkarīgi no uzņēmuma lieluma un darbības nozares, lielākos uzņēmumos personāla atlases speciālista darba specifika ir nedaudz šaurāka, koncentrējoties uz, piemēram, personāla atlases organizēšanu vai darbinieku novērtēšanu. Mazākos uzņēmumos darbības specifika ir plašāka un ietver visu – sākot no stratēģijas izstrādes, beidzot ar potenciālo darbinieku atlasi.Valodas: LV/ENG/RUS

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Meistaru 33, Valdlauči

Ekskursijas