Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Pārtikas un veterinārais dienests
Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
PAR UZŅĒMUMU
Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības un labturības valsts uzraudzība un kontrole
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

pārtikas inspektors

Pārtikas inspektori visās dienesta struktūrvienībās (informācija par struktūrvienībām un to atrašanās vietām pieejama mūsu tīmekļvietnē https://www.pvd.gov.lv/lv/parvaldes) veic pārtikas aprites objektu uzraudzību un kontroli. Iespējams, ka iepazīstoties ar pārtikas inspektoru, Tu apmeklēsi kādu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vai tirdzniecības vietu. 

Minimālais vecums: 9

Vietu skaits: 4

Adrese: Peldu iela 30

veterinārās jomas eksperts

Veterinārā uzraudzība ietver ne tikai produktīvo, bet arī citu dzīvnieku, piemēram, kažokžvēru, mājas (istabas) dzīvnieku, cirka dzīvnieku veselības un labturības prasību ievērošanas kontroli.

Iespēja ēnot ne tikai Rīgā, bet arī 11 teritoriālajās struktūrvienībās.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Peldu iela 30

pārtikas uzraudzības jomas eksperts

Pārtikas aprite ir viena no visstingrāk reglamentētajām uzņēmējdarbības jomām un uzņēmējiem, kuri iesaistās kādā no pārtikas aprites posmiem, jābūt gataviem ievērot veselu virkni prasību. Uzzināsi, kā tiek plānots un organizēts eksperta darbs tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un ražošanas daļās.

Pieteikties vari ne tikai ēnošanai Rīgā, bet arī dienesta pārvaldēs reģionos, tāpēc pieteikumā norādi sev vēlamāko vietu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Peldu iela 30

eksperts veterināro zāļu reģistrācijas daļā

Veterināro zāļu novērtēšanai ir būtiska nozīme, jo veseliem un pienācīgi aprūpētiem dzīvniekiem ir nepieciešamas kvalitatīvas, drošas un efektīvas zāles. Produktīvajiem dzīvniekiem paredzētām veterinārajām zālēm nosaka ierobežojuma periodu dzīvnieku izcelsmes produktu izmantošanai pārtika.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Peldu iela 30

veterinārais inspektors

Iespēja iepazīt veterinārās jomas inspektora darbu visos Latvijas reģionos (piesakoties lūdzam norādīt, informācija par 11 reģionālajām pārvaldēm, t.sk. Rīgu, pieejama mūsu tīmekļvietnē https://www.pvd.gov.lv/lv/parvaldes), sākot no dienesta struktūrvienības līdz dalībai pārbaudē uzraudzības objektā.

Veterinārie inspektori veic veterināro objektu uzraudzību: dzīvnieku novietnes, veterinārās aptiekas, zooveikali  dzīvnieku labturība u.c. jautājumos.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Peldu iela 30

Ekskursijas