Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
SIA TROJA
Bauskas iela 143
PAR UZŅĒMUMU
Kokapstrādes uzņēmums. Pamatdarbības veids ir standarta bērza saplākšņa pārstrāde augstākas pievienotās vērtības produktos. Ražojam arī šūpuļzirdziņus, mēbeles, skrituļošanas rampas un ceļazīmes no bērza saplākšņa.
NOZARE
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu unpīto izstrādājumu ražošana
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
SIA TROJA

Iepirkumu aģents

Preču un pakalpojumu iepirkšana.  Nepieciešamo materiālu un pakalpojumu piegādātāju apzināšanu, cenu aptaujas veikšana, sagatavot cenu salīdzinājumus, izveidot un papildināt piegādātāju datu bāzi.

SIA TROJA

Projektu vadītājs-ķīmisko procesu tehnologs

Jaunu produktu ražošanas izvērtēšana, tehnoloģiju un iekārtu izpēte un ieviešana. Pētniecība un problēmu situāciju analīze, tehnoloģisko procesu un dokumentācijas izstrāde, kā arī darbi nepārtraukta ražošanas procesa nodrošināšanai saistībā ar koksnes-plastmasu kompozīta ražošanu.

SIA TROJA

Ražošanas nodrošināšanas un projektu realizācijas daļas vadītājs

Nodrošināt uzņēmuma darbību nodrošinot ražošanas iekārtu, transporta līdzekļu, pamatlīdzekļu un palīgiekārtu nepārtrauktu darbu, organizējot to apkalpošanu un remontu. Nodrošināt jaunu objektu projektēšanu un celtniecību investīciju programmu ietvaros un atsevišķu projektu realizāciju. Organizēt materiālu un pamatlīdzekļu pasūtīšanu un iegādi. Organizēt un veikt nekustamā īpašuma nomu, pirkšanas – pārdošanas procedūrasNodrošināt uzņēmuma darbību nodrošinot ražošanas iekārtu, transporta līdzekļu, pamatlīdzekļu un palīgiekārtu nepārtrauktu darbu, organizējot to apkalpošanu un remontu. Nodrošināt jaunu objektu projektēšanu un celtniecību investīciju programmu ietvaros un atsevišķu projektu realizāciju. Organizēt materiālu un pamatlīdzekļu pasūtīšanu un iegādi. Organizēt un veikt nekustamā īpašuma nomu, pirkšanas – pārdošanas procedūras

SIA TROJA

Kokapstrādes tehnologs

Kokapstrādes tehnologs izstrādā ražošanas tehnoloģijas un darba laika normas; veic izejmateriālu patēriņu un izmaksu aprēķinus, atbild par tehnoloģiskās un ražošanas dokumentācijas izstrādi un sagatavošanu; nodrošina jauno produktu ieviešanu ražošanā.