Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
SIA LATGRAN
Meža iela 4 B, Jaunjelgava
PAR UZŅĒMUMU
Latvijā reģistrētais uzņēmums SIA „LatGran” nodarbojas ar industriālo kokskaidu granulu ražošanu un realizāciju. „LatGran” mērķis ir arī turpmāk attaisnot savu klientu uzticību kā drošs piegādātājs un partneris. Uzņēmums ir dibināts 2004. gadā un tā īpašnieks ir AS "Graanul Invest". Gandrīz visa gatavā produkcija tiek eksportēta uz Eiropas Savienības valstīm – Dāniju, Zviedriju, Beļģiju un Nīderlandi. Produkcija bez starpniekiem tiek piegādāta galapatērētājiem – Eiropas spēkstacijām un koģenerācijas stacijām. Visās četrās rūpnīcās Latvijā ir nodarbināti aptuveni 120 darbinieki un kopumā tiek saražots vairāk kā 500 000 tonnu kokskaidu granulu gadā.
NOZARE
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu unpīto izstrādājumu ražošana
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
SIA LATGRAN

Iepirkumu struktūrvienības vadītājs

 SIA „LatGran” uzņēmums nodarbojas ar granulu ražošanu, kuras iegūst ražošanas procesā izejmateriālu ( šķeldu un skaidu) saspiežot zem liela spiediena. Lai spētu saražot produktu, par to ir atbildīgs Iepirkumu struktūrvienības vadītājs, kurš atbild par izejvielas (malkas, skaidu, šķeldas) iepirkšanu, kontrolē materiālu plūsmu uzņēmumos, veic pārrunas par plānotajām piegādēm, analizē iepirkumu cenas u.c.

Ja Tev patīk strādāt individuāli un grupā, spēj plānot un organizēt savu laiku, piesakies ēnot amatu Iepirkumu struktūrvienības vadītājs un Tu uzzināsi daudz jauna!

 

SIA LATGRAN

Dežurants - pieņēmējs

Dežurants - pieņēmējs uzņēmumā veic teritorijas apsekošanu, izejvielas(apaļkoka, šķeldas, skaidas) pieņemšanu, uzmērīšanu un novērtēšanu. Granulu paraugu testēšanu.

SIA LATGRAN

Lietvede

 

Ja Tevi saista rakstīšana, papīri un zini, ka katrai lietai ir jābūt savā vietā, tad nāc ēnot mūsu uzņēmuma Lietvedi, kura pārzina uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus; pārzina darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus un prot tos piemērot; nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru; organizē uzņēmuma pasākumus.

 

 

SIA LATGRAN

Vides aizsardzības vecākā speciāliste

Mūsu biznesa mērķi ir balstīti uz principiem – augstākā kvalitāte produktam, minimāla uzņēmējdarbības ietekme uz vidi, energoefektīva ražošana un maksimāli droša darba vide.

Šo politiku īstenojam sadarbībā ar uzņēmuma Vides aizsardzības vecāko speciālisti, kura īsteno pastāvīgu pārvaldības sistēmas pilnveidošanu ar regulāriem darbības rezultātu pārskatiem vides jomā; izvērtē ietekmi uz vidi, izvēloties videi un darbinieku drošībai draudzīgākos risinājumus; pastāvīgi seko līdzi vides piesārņojuma rādītājiem gan ekoloģiskas darbības veicināšanai, kā arī veic nepieciešamos vides aizsardzības pasākumus ārkārtas situācijās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA LATGRAN

Darba aizsardzības vecākais speciālists

Mūsu biznesa mērķi ir balstīti uz principiem – augstākā kvalitāte produktam, minimāla uzņēmējdarbības ietekme uz vidi, energoefektīva ražošana un maksimāli droša darba vide.

Šo politiku īstenojam sadarbībā ar uzņēmuma Darba aizsardzības vecāko speciālistu, kurš nodrošina arodveselības un darba drošības normatīvo aktu un citu uzņēmumam saistošo prasību ievērošanu; īsteno pastāvīgu pārvaldības sistēmas pilnveidošanu ar regulāriem darbības rezultātu pārskatiem darba drošības jomā un jaunu mērķu izvirzīšanu; pastāvīgi rūpējas par drošu darba vidi un veselībai nekaitīgu apstākļu radīšanu saviem darbiniekiem un ikvienam uzņēmuma apmeklētājam.

 

SIA LATGRAN

Sagādnieks

 

Katra diena nes sevī jaunu izaicinājumu! Ja esi atbildīgs, patīk plānot, organizēt un vadīt, piesakies ēnot Sagādnieku, jo tieši viņš veic sarunas ar klientiem, slēdz līgumus par rezerves daļu un citu preču iepirkšanu, balstoties uz uzņēmuma vajadzībām; izvērtē uzņēmumam nepieciešamās un esošās rezerves un nosaka iegādājamo preču daudzumu un kvalitāti; iegūst informāciju par nepieciešamo preču vai pakalpojumu cenām, to piedāvājumiem, izvēlas un iegādājas uzņēmumam izdevīgāko variantu; atbildīgs, lai uzņēmums laicīgi tiktu nodrošinātas ar visiem nepieciešamajiem palīglīdzekļiem; veic rezerves daļu inventarizāciju; uzrauga uzņēmuma autoparku.

 

SIA LATGRAN

Dežurants-pieņēmējs

Dežurants - pieņēmējs uzņēmumā veic teritorijas apsekošanu, izejvielas(apaļkoka, šķeldas, skaidas) pieņemšanu, uzmērīšanu un novērtēšanu. Granulu paraugu testēšanu.

SIA LATGRAN

Dežurants-pieņēmējs

Dežurants - pieņēmējs uzņēmumā veic teritorijas apsekošanu, izejvielas(apaļkoka, šķeldas, skaidas) pieņemšanu, uzmērīšanu un novērtēšanu. Granulu paraugu testēšanu.

SIA LATGRAN

Sagādes aģents

 

Ja Tevi interesē loģistika un nepatīk rutīna, piesakies ēnot Sagādes aģentu, kura amats irdinamisks un neprognozējams, kurā neiestājas ikdienas rutīna, braucot pa Latvijas ceļiem un ne tikai. Katra diena var atnest jaunus maršrutus, interesantus uzdevumus un problēmsituācijas, kuru atrisināšana rada gandarījumu. Paralēli braukšanai jāveic nepieciešamo preču/pakalpojumu iegāde uzņēmuma ražošanas un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, par vislabākajām cenām un ar  vislabāko kvalitāti. Darbs ofisā pie pavaddokumentu apstrādes, preču pasūtīšanas un meklēšanas.

 

 

 

 

SIA LATGRAN

Enerģētiķis

Mūsu biznesa mērķi ir balstīti uz principiem – augstākā kvalitāte produktam, minimāla uzņēmējdarbības ietekme uz vidi, energoefektīva ražošana un maksimāli droša darba vide. Šo politiku īstenojam sadarbībā ar uzņēmuma Enerģētiķi, kurš pastāvīgi pārvalda un pilnveido energotehniskās iekārtas; seko līdzi energoresursu izmantošanas rādītājiem; plāno energoveiktspējas uzlabojumus un izglīto darbiniekus, veicot apmācību drošai un energoefektīvai iekārtu ekspluatācijai.

 

SIA LATGRAN

Iepirkumu speciālists

 „LatGran” produkts ir zāģu skaidu un citu kokrūpniecības blakus produktu izcelsmes kurināmais – kokskaidu granulas, kuras iegūst ražošanas procesā izejmateriālu ( šķeldu un skaidu) saspiežot zem liela spiediena. Lai spētu saražot produktu, par to ir atbildīgs Iepirkumu speciālists, kurš organizē izejvielas – malkas, skaidu, šķeldas iepirkšanu no esošajiem klientiem, kā arī  piesaista jaunus. Analizē izejvielu krājumus uzņēmumā un to kustību noliktavās. Atbild par apaļā kokmateriāla, skaidas un kurināmās šķeldas uzmērīšanu un novērtēšanu.

Ja Tev patīk strādāt individuāli un grupā, spēj plānot un organizēt savu laiku, piesakies ēnot amatu Iepirkuma speciālistu un Tu uzzināsi daudz jauna!

SIA LATGRAN

Inženierkomunikāciju tehniķis

Ja esi aktīvs, atbildīgs un Tev piemīt spēja analizēt, plānot un noteikt prioritātes, piesakies ēnot inženierkomunikāciju tehniķi, jo tieši šādām īpašībām jāpiemīt, lai spētu veikt iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ugunsaizsardzības, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, degvielas uzpildes staciju, aukstumiekārtu sistēmu izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu.