Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, Jomas iela 1/5
PAR UZŅĒMUMU
Jūrmalas pilsētas dome ir vēlēta vietējas pārvaldes institūcija, kas nodrošina pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību. Pašvaldības dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, īsteno pašvaldības noteiktās un brīvprātīgās funkcijas. Pašvaldības dome izstrādā un izpilda pilsētas budžetu, ir atbildīga par augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un pievilcīgas pilsētvides, tās infrastruktūras nodrošināšanu un attīstību.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu inženieris

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde ievieš, uztur un attīsta nepieciešamo infrastruktūru un informācijas sistēmas pašvaldības funkciju un to veicamā darba atbalstam. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

Jūrmalas teātra gaismu operators, skaņu operators

Teātra pirmā spēles grīda bija Lielupē, Meža prospektā, kur 1979.  gadā aktrise un režisore Irīna Liepa dibināja Jūrmalas teātri – studiju.

1984. gadā teātrī debitē vēlāk ilggadējais Jūrmalas teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors Aigars Balulis, kurš iedibina un realizē Jūrmalas teātra māksliniecisko konceptu. Izrādes teātrī iestudē režisore Gunta Mīlenberga, režisors Imants Jaunzems u.c.

Teātra repertuārā ir iekļauti klasiķu un mūsdienu autoru darbus. Neiztrūkstoša repertuāra daļa ir izrādes bērniem.

Kopš 1993. gada teātris atrodas Bulduros, Muižas ielā 7. Jūrmalas teātrī no 2000. gada darbojas Jūrmalas Jauniešu teātris un 2008. gada janvārī savu pirmo darbu parādīja Jūrmalas leļļu teātris – studija. Studijas vadītāja un leļļu autore ir Inguna Radziņa.

No 2016. gada augusta par Jūrmalas teātra māksliniecisko vadītāju strādā Imants Jaunzems.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Muižas iela 7, Jūrmala

Jūrmalas teātra sabiedrisko attiecību speciālists

Teātra pirmā spēles grīda bija Lielupē, Meža prospektā, kur 1979.  gadā aktrise un režisore Irīna Liepa dibināja Jūrmalas teātri – studiju.

1984. gadā teātrī debitē vēlāk ilggadējais Jūrmalas teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors Aigars Balulis, kurš iedibina un realizē Jūrmalas teātra māksliniecisko konceptu. Izrādes teātrī iestudē režisore Gunta Mīlenberga, režisors Imants Jaunzems u.c.

Teātra repertuārā ir iekļauti klasiķu un mūsdienu autoru darbus. Neiztrūkstoša repertuāra daļa ir izrādes bērniem.

Kopš 1993. gada teātris atrodas Bulduros, Muižas ielā 7. Jūrmalas teātrī no 2000. gada darbojas Jūrmalas Jauniešu teātris un 2008. gada janvārī savu pirmo darbu parādīja Jūrmalas leļļu teātris – studija. Studijas vadītāja un leļļu autore ir Inguna Radziņa.

No 2016. gada augusta par Jūrmalas teātra māksliniecisko vadītāju strādā Imants Jaunzems.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Muižas iela 7, Jūrmala

Jūrmalas teātra vadītājs

Teātra pirmā spēles grīda bija Lielupē, Meža prospektā, kur 1979.  gadā aktrise un režisore Irīna Liepa dibināja Jūrmalas teātri – studiju.

1984. gadā teātrī debitē vēlāk ilggadējais Jūrmalas teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors Aigars Balulis, kurš iedibina un realizē Jūrmalas teātra māksliniecisko konceptu. Izrādes teātrī iestudē režisore Gunta Mīlenberga, režisors Imants Jaunzems u.c.

Teātra repertuārā ir iekļauti klasiķu un mūsdienu autoru darbus. Neiztrūkstoša repertuāra daļa ir izrādes bērniem.

Kopš 1993. gada teātris atrodas Bulduros, Muižas ielā 7. Jūrmalas teātrī no 2000. gada darbojas Jūrmalas Jauniešu teātris un 2008. gada janvārī savu pirmo darbu parādīja Jūrmalas leļļu teātris – studija. Studijas vadītāja un leļļu autore ir Inguna Radziņa.

No 2016. gada augusta par Jūrmalas teātra māksliniecisko vadītāju strādā Imants Jaunzems.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Muižas iela 7, Jūrmala

Kauguru Kultūras nama vadītāja

Kauguru kultūras nams ir radoša vieta, kur notiek dažādi kultūras pasākumi – koncerti, muzikāli - literāri pasākumi, uzvedumi, diskusiju vakari, kino seansi, kā arī dažādu gadskārtu svinības. Kultūras namā darbojas radošie kolektīvi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa iela 110, Jūrmala

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Kultūras nodaļa koordinē un kontrolē pašvaldības pārraudzībā esošo kultūras organizāciju darbu; administrē un uzrauga pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu juridiskām personām kultūras jomā; sniedz organizatorisko un metodisko palīdzību kultūras mantojuma saglabāšanas un kultūras jaunrades jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām organizācijām; koordinē pašvaldības teritorijā esošo kultūras jomā strādājošo darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un tālākizglītību; organizē un vada vietēja un starptautiska mēroga kultūras projektus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Muižas iela 7, Jūrmala

Jūrmalas pilsētas domes deputāte. Tūrisma un kurortoloģijas komitejas priekšsēdētāja

Jūrmalas pilsētas domē ir 15 vēlēti deputāti. Vairāk informācijas: https://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/deputati/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

Jūrmalas pilsētas domes deputāte. Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Jūrmalas pilsētas domē ir 15 vēlēti deputāti. Vairāk informācijas: https://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/deputati/

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

Jūrmalas pilsētas domes deputāte. Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja

Jūrmalas pilsētas domē ir 15 vēlēti deputāti. 

Vairāk informācijas: https://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/deputati/ 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

Eksperte kultūras projektu jautājumos

Kultūras nodaļa koordinē un kontrolē pašvaldības pārraudzībā esošo kultūras organizāciju darbu; administrē un uzrauga pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu juridiskām personām kultūras jomā; sniedz organizatorisko un metodisko palīdzību kultūras mantojuma saglabāšanas un kultūras jaunrades jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām organizācijām; koordinē pašvaldības teritorijā esošo kultūras jomā strādājošo darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un tālākizglītību; organizē un vada vietēja un starptautiska mēroga kultūras projektus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Muižas iela 7, Jūrmala

Tūrisma informācijas centra speciālists

Jūrmalas tūrisma informācijas centrs atrodas pašā Jūrmalas centrā – Majoros. Tas ir ērti sasniedzams, jo ir izvietots blakus dzelzceļa stacijai, autobusa pieturai un autostāvvietai.

Tūrisma informācijas centra darbinieki latviski, angliski un krieviski sniegs bezmaksas informāciju par apskates objektiem pilsētā, naktsmītnēm, SPA un medicīnas tūrisma iespējām, atpūtu ģimenēm ar bērniem un atpūtu dabā, ekskursiju iespējām Jūrmalā un ārpus Jūrmalas, pasākumiem, sabiedriskā transporta kustības grafikiem u.c. informāciju.

Informācijas centrā ir iespējams saņemt brošūras par Jūrmalu, Latvijas reģioniem, Latviju kopumā, kā arī par atsevišķam pilsētām un to tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu. Apmeklētāju ērtībai informācijas centrs bezmaksas piedāvā datoru ar Interneta pieslēgumu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Lienes iela 5, Jūrmala

Vecākā referente Kultūras nodaļā

Kultūras nodaļa koordinē un kontrolē pašvaldības pārraudzībā esošo kultūras organizāciju darbu; administrē un uzrauga pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu juridiskām personām kultūras jomā; sniedz organizatorisko un metodisko palīdzību kultūras mantojuma saglabāšanas un kultūras jaunrades jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām organizācijām; koordinē pašvaldības teritorijā esošo kultūras jomā strādājošo darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un tālākizglītību; organizē un vada vietēja un starptautiska mēroga kultūras projektus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Muižas iela 7, Jūrmala

Sabiedrisko attiecību speciālists Sabiedrisko attiecību nodaļā

Sabiedrisko attiecību nodaļa izplata un skaidro mediju pārstāvjiem pašvaldības oficiālo viedokli un informāciju, kā arī regulāri sniedz informāciju par aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, skaidro jaunu lēmumu pieņemšanas nepieciešamību; apkopo plašsaziņas līdzekļu pieprasījumu pēc informācijas un veic nepieciešamos pasākumus šīs informācijas iegūšanai un skaidrošanai; nodrošina pašvaldības mājas lapas un sociālo mediju profilu saturisko attīstību; organizē un koordinē žurnālistu tikšanās un intervijas ar pašvaldības amatpersonām; nodrošina pašvaldības normatīvo aktu un sludinājumu publicēšanu laikrakstos un pašvaldības mājas lapā; nodrošina pašvaldības foto arhīva izveidi un pilnveidošanu; nodrošina pašvaldības informatīvā izdevuma "Jūrmalas Avīze" sagatavošanu un izplatīšanu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmala

Mārketinga speciāliste

Mārketinga nodaļa izstrādā un koordinē pašvaldības mārketinga stratēģijas īstenošanu biznesa vides nostiprināšanā, investīciju un tūristu piesaistē. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Lienes iela 5, Majori, Jūrmala

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe.

Vairāk informācijas: https://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/deputati/50938-rita-sproge-priekssedetaja-vietniece

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

Jūrmalas pilsētas muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore

Drīz pēc Jūrmalas pilsētas dibināšanas 1959. gada 11. novembrī, tika dibināts arī Jūrmalas pilsētas muzejs. Muzeja krājumā ir vairāk nekā 60 tūkstoši priekšmetu, kas stāsta par dzīvi kūrortā no 19. gadsimta beigām līdz pat mūsdienām, lielākā peldkostīmu kolekcija Latvijā, senās Jūrmalas pastkartes, ievērojamu mākslinieku darbi. Muzeja plašās un modernās izstāžu zāles kļuvušas pazīstamas visā Latvijā. Tās atzinīgi novērtējuši gan mākslinieki, gan mākslas cienītāji. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Tirgoņu iela 29, Majori, Jūrmala

Jūrmalas pilsētas muzeja krājumu glabātāja

Drīz pēc Jūrmalas pilsētas dibināšanas 1959. gada 11. novembrī, tika dibināts arī Jūrmalas pilsētas muzejs. Muzeja krājumā ir vairāk nekā 60 tūkstoši priekšmetu, kas stāsta par dzīvi kūrortā no 19. gadsimta beigām līdz pat mūsdienām, lielākā peldkostīmu kolekcija Latvijā, senās Jūrmalas pastkartes, ievērojamu mākslinieku darbi. Muzeja plašās un modernās izstāžu zāles kļuvušas pazīstamas visā Latvijā. Tās atzinīgi novērtējuši gan mākslinieki, gan mākslas cienītāji.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Tirgoņu iela 29, Majori, Jūrmala

Jūrmalas pilsētas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

Drīz pēc Jūrmalas pilsētas dibināšanas 1959. gada 11. novembrī, tika dibināts arī Jūrmalas pilsētas muzejs. Muzeja krājumā ir vairāk nekā 60 tūkstoši priekšmetu, kas stāsta par dzīvi kūrortā no 19. gadsimta beigām līdz pat mūsdienām, lielākā peldkostīmu kolekcija Latvijā, senās Jūrmalas pastkartes, ievērojamu mākslinieku darbi. Muzeja plašās un modernās izstāžu zāles kļuvušas pazīstamas visā Latvijā. Tās atzinīgi novērtējuši gan mākslinieki, gan mākslas cienītāji. 

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Tirgoņu iela 29, Majori, Jūrmala

Muzeja "Aspazijas māja" izglītojošā darba vadītāja

Tagadējā muzeja "Aspazijas māja" ēkā latviešu dzejniece Aspazija pavadīja sava mūža nogali. Ēka ir Valsts nozīmes koka arhitektūras un vēstures piemineklis. Mūža nogalē dzejniece izteica vēlējumu, lai māja Dubultos kļūtu par radošu personību satikšanās vietu.

1996.gadā Aspazijas māja tika atvērta apmeklētājiem kā dzejnieces piemiņas vieta un pilsētas muzeja filiāle. Šodien "Aspazijas māja" ir kļuvusi par rakstnieku, mākslinieku, fotogrāfu un Latvijas inteliģences tikšanās mājvietu. Dzeja un mūzika, māksla un vēsture, draudzīgas sarunas veido "Aspazijas mājas" īpašo auru.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti, Jūrmala

Muzeja "Aspazijas māja" apmeklētāju centra speciāliste

Tagadējā muzeja "Aspazijas māja" ēkā latviešu dzejniece Aspazija pavadīja sava mūža nogali. Ēka ir Valsts nozīmes koka arhitektūras un vēstures piemineklis. Mūža nogalē dzejniece izteica vēlējumu, lai māja Dubultos kļūtu par radošu personību satikšanās vietu.

1996.gadā Aspazijas māja tika atvērta apmeklētājiem kā dzejnieces piemiņas vieta un pilsētas muzeja filiāle. Šodien "Aspazijas māja" ir kļuvusi par rakstnieku, mākslinieku, fotogrāfu un Latvijas inteliģences tikšanās mājvietu. Dzeja un mūzika, māksla un vēsture, draudzīgas sarunas veido "Aspazijas mājas" īpašo auru.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Z.Meierovica prospekts 18/20, Dubulti, Jūrmala

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas inspektors

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības iestāde, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota pašvaldības iestāde, kas darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policiju.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Dubultu prospekts 2, Jūrmala

Ekskursijas