Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, Jomas iela 1/5
PAR UZŅĒMUMU
Jūrmalas pilsētas dome ir vēlēta vietējas pārvaldes institūcija, kas nodrošina pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību. Pašvaldības dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, īsteno pašvaldības noteiktās un brīvprātīgās funkcijas. Pašvaldības dome izstrādā un izpilda pilsētas budžetu, ir atbildīga par augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un pievilcīgas pilsētvides, tās infrastruktūras nodrošināšanu un attīstību.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Jūrmalas pilsētas dome

Sabiedrisko attiecību speciālists sabiedrisko attiecību nodaļā

Sabiedrisko attiecību nodaļa izplata un skaidro plašsaziņas līdzekļiem pašvaldības oficiālo viedokli un informāciju, kā arī sniedz regulāru informāciju par aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, skaidro jaunu lēmumu pieņemšanas nepieciešamību; apkopo plašsaziņas līdzekļu pieprasījumu pēc informācijas un veic nepieciešamos pasākumus šīs informācijas iegūšanai un skaidrošanai; nodrošina pašvaldības mājas lapas un sociālo mediju profilu saturisko attīstību; organizē un koordinē žurnālistu tikšanās un intervijas ar pašvaldības amatpersonām; nodrošina pašvaldības normatīvo aktu un sludinājumu publicēšanu laikrakstos un pašvaldības mājas lapā; nodrošina pašvaldības foto arhīva izveidi un pilnveidošanu; nodrošina pašvaldības informatīvā biļetena sagatavošanu un izplatīšanu.

Jūrmalas pilsētas dome

Kauguru bibliotēkas vecākais bibliotekārs

Kauguru bibliotēka ir Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienība. No 2003.gada 1.jūnija Kauguru bibliotēka un bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa atrodas Engures ielā 4a.

Jūrmalas pilsētas dome

Kauguru bibliotēkas vadītāja

Kauguru bibliotēka ir Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienība. No 2003.gada 1.jūnija Kauguru bibliotēka un bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa atrodas Engures ielā 4a.

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas vecākais bibliotekārs

Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde.

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienības ir Asaru bibliotēka, Bulduru bibliotēka, A.Kronenberga Slokas bibliotēka, Ķemeru bibliotēka, Kauguru bibliotēka un Dubultu bērnu bibliotēka.

Bibliotēku krājumus veido aptuveni 143 000 vienību.

Jūrmalas pilsētas dome

Tūrisma informācijas centra speciālists

Tūrisma nodaļa:

- nodrošina kūrorta tiesiskās sistēmas izveides veicināšanu valstī un statusa iegūšanu un saglabāšanu Jūrmalai;

- veicina Jūrmalas kā kūrorta vietas un tajā pieejamo kūrorta produktu, pakalpojumu, to daudzveidības un nemitīgas attīstības popularizēšanu; 

- piedalās ar tūrisma saistīto projektu un dokumentu, tai skaitā nacionālā, līmenī izstrādāšanā un realizēšanā;

- apzina un uztur informāciju par tūrisma objektiem pašvaldībā;

- veicina privātās investīcijas tūrisma komercdarbības projektu realizācija; sniedz bezmaksas informāciju par tūrisma iespējām Jūrmalā, un iespēju robežās arī Latvijā;

- veicina izglītojošo darbu tūrisma jomā, kā arī tūrisma komercdarbības jomā.

Jūrmalas pilsētas dome

Mārketinga speciālists

Mārketinga nodaļa izstrādā un koordinē pašvaldības mārketinga stratēģijas īstenošanu biznesa vides nostiprināšanā, investīciju un tūristu piesaistē. 

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas domes deputāts

Jūrmalas pilsētas domē ir 15 iedzīvotāju vēlēti deputāti. 

Vairāk informācijas: https://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/deputati/ 

Jūrmalas pilsētas dome

Muzeja "Aspazijas māja" vadītāja

Muzejs "Aspazijas māja" ir ēka, kurā latviešu dzejniece Aspazija pavadīja sava mūža nogali. Māja ir Valsts nozīmes koka arhitektūras un vēstures piemineklis. Ēka celta 1903.gadā, un tā piesaista uzmanību ar daudzveidīgu fasādes apdari. 1996.gadā Aspazijas māja tika atvērta apmeklētājiem kā dzejnieces piemiņas vieta un pilsētas muzeja filiāle. Mūža nogalē dzejniece izteica vēlējumu, lai māja Dubultos kļūtu par radošu personību satikšanās vietu.

Šodien "Aspazijas māja" kļuvusi par rakstnieku, mākslinieku, fotogrāfu un Latvijas inteliģences tikšanās mājvietu. Dzeja un mūzika, māksla un vēsture, draudzīgas sarunas veido "Aspazijas mājas" īpašo auru.

Jūrmalas pilsētas dome

Muzeja "Aspazijas māja" apmeklētāju centra speciālists

Muzejs "Aspazijas māja" ir ēka, kurā latviešu dzejniece Aspazija pavadīja sava mūža nogali. Māja ir Valsts nozīmes koka arhitektūras un vēstures piemineklis. Ēka celta 1903.gadā, un tā piesaista uzmanību ar daudzveidīgu fasādes apdari. 1996.gadā Aspazijas māja tika atvērta apmeklētājiem kā dzejnieces piemiņas vieta un pilsētas muzeja filiāle. Mūža nogalē dzejniece izteica vēlējumu, lai māja Dubultos kļūtu par radošu personību satikšanās vietu.

Šodien "Aspazijas māja" kļuvusi par rakstnieku, mākslinieku, fotogrāfu un Latvijas inteliģences tikšanās mājvietu. Dzeja un mūzika, māksla un vēsture, draudzīgas sarunas veido "Aspazijas mājas" īpašo auru.