Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvia (JA Latvia) īsteno karjeras izglītības programmu Ēnu diena jau kopš 2001. gada. Šajā laikā Ēnu diena kļuvusi par atpazīstamu un spēcīgu zīmolu gan skolu vidē, gan potenciālo darba devēju vidū visā Latvijā. Par šīs programmas labajām sekmēm liecina mūsu 2013. gada aptaujas dati - tikai 6% no JA Latvia programmu absolventiem bija aktīvi darba meklētāji iepretim augstajam 28% jauniešu bezdarba līmenim valstī.

Šodien Ēnu diena kā praktiskās karjeras izglītības un profesionālās orientācijas programma ir nepieciešama mūsu jauniešiem vēl vairāk kā jelkad agrāk. Darba tirgus attīstības tendences paredz, ka jauniešiem ir jābūt ne tikai apveltītiem ar kādām specifiskām zināšanām, bet arī jāspēj analizēt liela apjoma informācija, jāspēj sarunāties vairākās svešavalodās un no viņiem tiek sagaidīts tas, ko sauc par emocionālo inteliģenci. Turklāt tehnoloģijas ienes ļoti būtiskas korekcijas arī pašu profesiju piedāvājumā, regulāri radot jaunas, vēl līdz šim nezināmas profesijas. Tas viss prasa, lai jauniešiem savlaicīgi būtu iespēja klātienē iepazīties ar profesionālo darba vidi un jau skolas laikā - gadu no gada - iepazīties ar sev interesējošo profesionālās darbības jomu.

Tikai sadarbojoties skolotājiem ar skolēniem un potenciālajiem darba devējiem, mēs varam palīdzēt jauniešiem atrast katram savu vietu dzīvē. JA Latvia no savas puses nodrošina jauniešu satikšanos ar saviem potenciālajiem darba devējiem vai gūt iedvesmu savam biznesam, izmantojot Latvijā lielāko tiešsaistes karjeras izglītības biržu skolu jauniešiem enudiena.lv.

Šajā platformā mēs piedāvājam savā veidā "slēgt darījumus" ar potenciālajiem Ēnu devējiem - uzņēmumu, organizāciju, iestāžu pārstāvjiem. Aicinām būt par atbalsta punktiem savās skolās un palīdzēt jauniešiem ar Ēnu dienas norisi un vakanču izvēli. Aicinām rūpīgi iepazīstieties ar informāciju, kas paredzēta skolēniem - Ēnotājiem, lai sniegtu viņiem noderīgu padomu. Lūgums palīdzēt saviem skolēniem nopietni sagatavoties Ēnu dienai un rosināt viņus dalīties ar saviem pieredzes stāstiem portāla sadaļā Pieredzes stāsti.

Mēs patiesi ceram, ka platforma enudiena.lv palīdzēs mums vēl vairāk tuvināties un apsolam, ka turpināsim strādāt, lai piedāvātu jums arvien jaunus, pedagoģiskajā darbā noderīgus risinājumus.

JA Latvia komanda vienmēr ar prieku jūs atbalstīs un atbildēs uz jūsu jautājumiem. 

Lai mums kopā izdodas!

Vizuālie materiāli

Ēnu diena 2020 oficiālie vizuālie materiāli, ko skolotāji, skolas var izvietot uz skolas informācijas stenda, ievietot savās mājaslapās, sociālo mediju profilos un lietot citām vajadzībām, aicinot skolēnus piedalīties Ēnu dienā!

Ēnu dienas plakāts.png HORIZONTĀLS | VERTIKĀLS | KVADRĀTS

 

Skolēniem svarīgi un noderīgi dokumenti

Apliecinājuma zīme - šis dokuments skolēnam ir jāizdrukā, Ēnu dienā jāņem līdzi un dienas beigās jāaizpilda kopā ar savu Ēnu devēju. Tā apliecina dalību Ēnu dienā. To ir iespēja pēc tam pievienot savam CV, piesakoties darbā, apmaiņas mācību programmai vai studijām.

Paraugs intervijas jautājumiem palīdzēs neapjukt un satraukumā zināt, ko jautāt un par ko runāt ar Ēnu devēju. Iesakām to izlasīt pirms Ēnu dienas, papildināt ar saviem jautājumiem, lai skolēni būtu gatavi sarunai.

Skolēna Ēnu dienas atspoguļojuma lapa ir aizpildāma pēc Ēnu dienas, lai novērtētu ieguvumus un apkoptu iegūto informāciju. Jautājumi palīdzēs apkopot domas par Ēnu dienā piedzīvoto.

Datu apstrādes forma - līdz ar 2018.gada 25.maijā spēkā stājušos Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Ēnu devējiem, lai varētu Ēnu dienas laikā uzņemt foto, kā arī saņemt informāciju no ēnotājiem, ir nepieciešams skolēnu aizpildīts pieteikums dalībai Ēnu dienai. Tādēļ skolēniem saviem Ēnu devējiem ir iepriekš jāiesūta vai arī Ēnu dienas datumā līdzi jāņem vecāku aizpildīta datu apstrādes forma.

Ēnu diena 2020 Nolikums.

 

Ēnošana 1.- 7. klasē

Skolotājus un vecākus aicinām palīdzēt skolēniem izvērtēt viņu iespējas ēnot un kur to darīt. 1.-3. klašu skolēniem iesakām ēnot savus vecākus, radiniekus vai klasesbiedru vecākus, lai gūtu pirmo priekšstatu par to, kas ir profesija un amats, kā norisinās viņu darbadiena. 4.-7. klases skolēniem jau ir iespēja doties ēnot, izvēloties kādu no www.enudiena.lv pieejamajām vakancēm. Tā kā Ēnu devēji norāda arī ierobežojumus ēnotāja vecumam, tad, pirms sākt izskatīt lapā pieejamās vakances, tad aicinām tās apskatīt no skolēna, kurš ēnos, reģistrētā profila. Kādēļ šādi? Jo tad jums būs iespēja atzīmēt Rādīt tikai pieejamās, kas nozīmēs, ka tagad varēsiet izskatīt tikai tās vakances, uz ko skolēnam ir iespēja pieteikties. 

Esam sagatavojuši materiālu skolēniem, lai veiksmīgāk sagatavotos Ēnu dienai, kā arī lai kopumā tā būtu skolēniem pēc iespējas lietderīgāka. Šeit pieejams materiāls 1.-4.klašu skolēniem, šeit 5.-7.klašu skolēniem.