Vakances nosaukums
Uzņēmums

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" būvniecības projektu vadītājs

Būvniecības projektu un būvdarbu vadīšana ielu un ceļu būvē. Ēna iepazīs procesu, kā jauns vai pārbūvējams ceļš no rasējuma uz papīra kļūst par dabā īstenotu objektu. Tā kā patlaban būvniecībā ir tā saucamā tehnoloģiskā pauze saistībā ar ziemas klimatu, ēnas darbu iepazīs birojā un, iespējams, ekskursijas veidā. "Igates" pamatnodarbošanās ir ceļu, ielu, laukumu un meža ceļu būvniecība. Lai nodrošinātu veicamā darba kvalitāti, esam izveidojuši un attīstījuši bruģa, asfalta un minerālmateriālu ražotnes, kas rada papildus darba vietas un veicina gan pilsētas, gan novada attīstību. Attīstot pārnozaru sadarbību "Igate" ir saistīta arī ar inovatīvu koka objektu izbūves uzņēmumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Satiksmes ielā 7, Jelgava

Docente LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja piedalīties lekcijās un praktiskajos darbos un uzzināt vairāk par krāšņumaugu pavairošanu (nodarbības būs Jelgavas pilī, kā arī būs praktiskās nodarbības laboratorijās Strazdu ielā). Varēs vairāk uzzināt par augu pavairošanu ar sēklām un augu daļām (dzinumi, saknes, ceru dalīšana, lapas utt.).

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Docente LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja piedalīties lekcijās un praktiskajos darbos un uzzināt vairāk par augkopību, kā arī piedalīties darbā laboratorijā pie graudu kvalitātes rādītāju noteikšanas. Papildu tam varēs uzzināt vairāk par studijām LLU.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava

Asistents LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja piedalīties praktiskajos darbos par augu aizsardzību (augu kaitīgo organismu ierobežošanu) un uzzināt vairāk par studijām LLU.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

Profesore LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar profesora ikdienu LLU Lauksaimniecības fakultātē, vairāk uzzinot tieši par meža kaitēkļiem un slimībām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

Asociētā profesore LLU Lauksaimniecības fakultātē

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Lauksaimniecības fakultātes asociētā profesora ikdienu, vairāk uzzinot par augu slimībām. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Strazdu iela 1, Jelgava

LLU lektors, ainavu arhitekts

Ēnu dienas laikā būs iespējams uzzināt, kas ir ainavu arhitektūra, ko dara ainavu arhitekts, kā kļūt par ainavu arhitektu un daudz tuvāk iepazīt 3D modelēšanu un animēšanu veidojot virtuālus ārtelpas modeļus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 22, Jelgava

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis veic visa veida servisa darbus traktoriem, kombainiem un piekabināmajai tehnikai. 

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Rubeņu ceļš 46c

VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldes zvejas inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Zemgales reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 11 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā zvejas inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs, kā arī, kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava

PĀRDEVĒJS - KONSULTANTS/-E

Vēlies uzsākt pirmos soļus karjerā? NĀC, ĒNO, IZZINI -  Pārdevēja - Konsultanta darbu. Esot par RD Electronics Pārdevēju - Konsultantu TU uzzināsi  jaunākās aktualitātes tehnoloģiju jomā, kā arī, kā komunicēt ar klientiem, būt elastīgam, palīdzēt klientiem izvēlēties piemērotākos risinājumus mājai un darbam. Pieredze klientu apkalpošanā tiek augstu novērtēta darba tirgū.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 4

Adrese: Driksas iela 4, Jelgava

PĀRDEVĒJS - KONSULTANTS/-E

Vēlies uzsākt pirmos soļus karjerā? NĀC, ĒNO, IZZINI -  Pārdevēja - Konsultanta darbu. Esot par RD Electronics Pārdevēju - Konsultantu TU uzzināsi  jaunākās aktualitātes tehnoloģiju jomā, kā arī, kā komunicēt ar klientiem, būt elastīgam, palīdzēt klientiem izvēlēties piemērotākos risinājumus mājai un darbam. Pieredze klientu apkalpošanā tiek augstu novērtēta darba tirgū.

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 4

Adrese: Driksas iela 4, Jelgava

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ Vārpiņa”

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Kronvalda ielā 22, Jelgava

Policists

Par mums

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzīšana;

Patrulēšana Jelgavas pilsētā, saņemto izsaukumu apkalpošana 24 stundas diennaktī;

Profilaktisku pasākumu veikšana likumpārkāpumu novēršanai;

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība Jelgavas pilsētas pašvaldības oficiālajās peldvietās peldsezonas laikā;

Administratīvo pārkāpumu atklāšana, novēršana un personu administratīvā aizturēšana;

Administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lietu par administratīviem pārkāpumiem izskatīšana, nodošana izskatīšanai pēc piekritības;

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrole Jelgavas pilsētā;

Kuģošanas līdzekļu satiksmes ievērošanas kontrole Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas esošajos publiskajos ūdeņos;

Fizisko un juridisko personu iesniegumu un sūdzību pieņemšana un izskatīšana;

Sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Mazais ceļs 3, Jelgava

Policists

Par mums

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzīšana;

Patrulēšana Jelgavas pilsētā, saņemto izsaukumu apkalpošana 24 stundas diennaktī;

Profilaktisku pasākumu veikšana likumpārkāpumu novēršanai;

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība Jelgavas pilsētas pašvaldības oficiālajās peldvietās peldsezonas laikā;

Administratīvo pārkāpumu atklāšana, novēršana un personu administratīvā aizturēšana;

Administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lietu par administratīviem pārkāpumiem izskatīšana, nodošana izskatīšanai pēc piekritības;

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrole Jelgavas pilsētā;

Kuģošanas līdzekļu satiksmes ievērošanas kontrole Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas esošajos publiskajos ūdeņos;

Fizisko un juridisko personu iesniegumu un sūdzību pieņemšana un izskatīšana;

Sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava

VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldes vides inspektors

Ēnotājs Valsts vides dienesta Zemgales reģionālajā vides pārvaldē, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 11 novados, varēs gūt ieskatu vides aizsardzības speciālistu darbā.

Būs iespēja pārliecināties, kā strādā vides inspektori, gatavojoties dodoties pārbaudēs uz uzņēmumiem, kuru darbībai ir ietekme uz vidi, kā arī kā tiek gatavoti un izsniegti administratīvie akti.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava

Zemgales reģiona nodaļas vadītāja vietniece

CFLA Zemgales reģiona nodaļas vadītāja vietniece Vineta Silkane-Brača savas zināšanas un pieredzi velta Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzībai - viņas pārziņā ir nodrošināt iepirkumu dokumentācijas pārbaudes un uzraudzīt, kā ar ES fondu atbalstu atdzimst dažādas vēsturiskas vietas jaunā veidolā, piemēram, Krustpils pils, pilsdrupas Dobelē un Koknesē, Ogres sanatorijas ēka un Jelgavas restaurācijas centrs. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 3

Adrese: Pasta iela 43, Jelgava

Inženierinspektors

AS “Sadales tīkls” Inspekcijas un darba aizsardzības funkcijas Inspicēšanas daļas inženierinspektors īsteno uzņēmuma darba drošības un veselības aizsardzības politiku, nodrošina darba vietu, ražošanas telpu, dienesta un sadzīves telpu atbilstību drošības prasībām, piedalās darbinieku zināšanu pārbaudēs. Inženierinspektors ir kā izmeklētājs, jo ikdienā veic arī notikušo negadījumu, ugunsgrēku un aizdegšanās gadījumu iemeslu izmeklēšanu u.tml.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgava, Elektrības iela 10

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneri

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dažādu sporta veidu treneri

Lielā iela 11, Jelgava

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Ražošanas vadītājs-izpilddirektors

Nodrošināt ražošanas procesu norisi un pasūtījumu savlaicīgu, precīzu izpildi; nodrošināt  produktu kvalitātes kontroli; personāla atlase un vadīšana.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002

Tehnoloģisko procesu vadītājs

Pienākumi - plānot ražošanas procesu, piedalīties jaunu produktu un tehnoloģisku procesu izstrādē, darbinieku vadīšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002

Produktu kvalitātes kontrolieris

Pienākumi - veikt gatavās produkcijas kvalitātes atbilstības standartu, normu un noteikumu prasībām regulāras pārbaudes uzņēmuma testēšanas laboratorijā un uz uzņēmuma iekārtām.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002

Produktu attīstības nodaļas vadītājs

Pienākumi - produktu attīstības nodrošināšanas pasākumu kopuma plānošana un realizācija;Pastāvīga produktu pārdošanas argumentācijas dokumentu uzturēšana pēc vienotiem standartiem;Produktu mārketinga materiālu un prezentāciju izstrāde.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002

Produktu attīstības nodaļas projektu vadītājs

Pienākumi - uzņēmuma produktu mārketinga materiālu izstrāde; Produktu prezentāciju izstrāde, pastāvīga to attīstība, produktu prezentēšana; Produktu grupu informācijas vadība WEB lapā.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002

Personala speciālists

Personāla speciālists kārto personāla lietvedību un nodrošina personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi. Personāla speciālists veic personāla atlases procesus un konsultē darbiniekus.  Organizē dažādus iekšējos pasākumus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku novads

Vides un būvzinātņu fakultātes prodekāns un Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras asociētais profesors

Vides un būvzinātņu fakultātes prodekāns un Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras asociētais profesors aicina "ēnotājus" 12. februārī apmeklēt nodarbības kopā ar studentiem studiju kursā “Ģeodēziskie tīkli”. Līdz ar to “’ēnotājam”  būs iespēja iepazīties kā un kas tiek mācīts, kā arī to, kā norit darbs ar studentiem. “Ēnotāji” varēs iepazīties ar koordinātu atskaišu sistēmām mobilajos viedierīcēs. Būs iespēja uzzināt arī no studējošajiem sev interesējošus jautājumus. “Ēnotājs” varēs vairāk uzzināt par apgūstamajām profesijām Vides un būvzinātņu fakultātē un to pielietojumu tautsaimniecībā. Jaunietis tiks iepazīstināts arī ar studiju un sabiedriskajām aktivitātēm un iespējām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava

Datorsistēmu tehniķis

Strādā Jelgavas novada pašvaldības INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻĀ, nodrošinot informācijas tehnoloģiju atbalstu visiem Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

IT administrators

Strādā Jelgavas novada pašvaldības INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻĀ, nodrošinot informācijas tehnoloģiju atbalstu visiem Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Informācijas sistēmu ekspluatācijas sektora vadītājs

Strādā Jelgavas novada pašvaldības INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻĀ, nodrošinot informācijas tehnoloģiju atbalstu visiem Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Darba drošības un vides speciālists

Darba drošības un vides specialista uzdevums Dinex Latvia ir uzturēt un attīstīt  drošu un veselību veicinošu darba vidi, mazinot nelaimes gadījumu riskus.

Nodrošināt ar  darba aizsardzību un vidi saistīto procesu atbilstību Latvijas likumdošanas prasībām  un uzņēmuma korporatīvajiem noteikumiem.

Izstrādāt,  adaptēt un ieviest  ar vidi un darba aizsardzību saistīto dokumentāciju. Nodrošināt darbinieku apmācību darba aizsardzības jomā.

Ko tas nozīmē ēnai? Iespēja apskatīt ražotni no Darba drošības un vides perspektīvas. Redzēt ikdienas darbus, instruējot darbiniekus un izvēloties atbilstošos darba aizsardzības līdzekļus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Rubeņu ceļš 58, Cenu pag., Ozolnieku nov.

Izglītības metodiķis Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā

Plāno, vada un koordinē mācību procesu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā. Vada un organizē IKT ierīkošanu un tās lietotāju apmācību; vada IKT darbību, analizējot darba plūsmu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 37

IT skolotājs

Īsteno sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām atbilstošu un dzīves situācijām pietuvinātu mācību procesu. Lieto daudzveidīgas mācību metodes, paņēmienus un mācību līdzekļus atbilstoši izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 37

Arhitektūras tehniķis, Inženiera palīgs

Būs iespēja redzēt darbā Arhitektu, Arhitekta palīgu, Inženieri. Ja patrāpīsies situācija, varēs piedalīties sapulcē, tikšanās u.t.t.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Skolotāju iela 4, Jelgava

Vecākais klientu apkalpošanas speciālists

Gūsti ieskatu SIA "Fortum Jelgava" klientu apkalpošanas nodaļas ikdienā, ēnojot Vecāko klientu apkalpošanas speciālistu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 47

Prokurors

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros.

Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

"Ēnu dienas" ietvaros skolēniem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar prokurora darba ikdienu, iespējams, tikties ar ģenerālprokuroru, kā arī uzzināt daudzus interesantus faktus par prokuratūru un tās izveides vēsturi.

Aicinām pieteikties vidusskolas vecuma ''ēnotājus".

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

Karjeras konsultants

   Karjeras konsultants sniedz individuālas konsultācijas karjeras izvēles, karjeras attīstības, pilnveides jomā, grupu konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar izglītības turpināšanu vai integrāciju darba tirgū. Veic klienta profesionālās piemērotības, interešu vai spēju izpēti.Organizē karjeras pasākumus, iepazīstina interesentus ar izglītības turpināšanas iespējām Jelgavas tehnikumā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pulkveža O.Kalpaka 37, Jelgava

Medmāsa

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jelgavas poliklīnika”

Medicīnas māsa ir medicīnisko izglītību ieguvusi ārstniecības persona, kas veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos un veic profesionālās izglītības darbu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgava, LV-3001

Kardiologs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jelgavas poliklīnika”

Kardiologs - tas ir ārsts, kurš specializējies sirds slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē.

Sirds un asinsvadu slimības ir tipiskas mūsu laikmeta slimības, ko veicina stress, mazkustīgs dzīvesveids, nepareizs uzturs un kaitīgi ieradumi. Tās ik gadus skar aizvien jaunākus cilvēkus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgava, LV-3001

Biomasas kurināmā procesa vadītājs

Iepazīsti Latvijā lielākās biomasas koģenerācijas stacijas kurināmā procesa organizēšanu un vadīšanu. Kurināmā process ietver izdevīgākā kurināmā izvēli, kurināmā apzināšanu un izpēti, kurināmā iepirkuma procedūras oganizēšanu, pārrunu vešanu ar kurināmā piegādātājiem un līgumu slēgšanu, kurināmā piegāžu loģistikas organizēšanu, kā arī kurināmā pieņemšanas organizēšanu koģenerācijas stacijā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rūpniecības iela 73A

Siltumapgādes dienesta vadītājs

Unikāla iespēja iepazīties ar Siltumapgādes dienesta vadīšanu un attīstību Jelgavā, kas sevī ietver siltumenerģijas pārvades un piegādes nodrošināšanu Fortum klientiem Jelgavā, un avārijas dienesta darva koordinēšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rūpniecības iela 73A

veikala vadītājs

Aicinām iepazīties ar mazumtridzniecības darba specifiku un konkrētāk ar veikala vadītāja ikdienu, respektīvi, to, ko ikdienas pircējs neredz, bet kas ir sakārtots - prece, darbinieki, vide. Šīs visas sadaļas ir veikala vadītāja redzeslokā un visbiežāk vienlaicīgi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Stacijas iela 2, Eleja

Jelgavas daļas ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Jelgavas daļas ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Dobeles iela 16, Jelgava

Administratīvā departamenta vadītāja

Administratīvais departaments ir Pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir savas kompetences ietvaros nodrošināt un organizēt Pašvaldības grāmatvedības, nodokļu administrēšanas, lietvedības, klientu apkalpošanas, personāla, darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības procesu. ​

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānotājs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

(vidusskolēniem)

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Lielā iela 11

Zirgu veterinārārsts

Iespēja iepazīt veterinārārsta darba ikdienu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē un zirgu klīnikā - ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Veterinārārsts zirgu klīnikā

Iespēja iepazīt veterinārārsta darba ikdienu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, zirgu klīnikā - ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Mazo dzīvnieku veterinārārsts

Iespēja iepazīt mazo dzīvnieku veterinārārsta ikdienas pienākumus, kā arī uzzināt vairāk par studiju iespējām LLU Veterinārmedicīnas fakultātē.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Mazo dzīvnieku veterinārārsts

Iespēja iepazīt veterinārārsta darba ikdienu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, precīzāk - mazo dzīvnieku veterinārārsta ikdienas darba pienākumus un atbildību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: P. Helmaņa iela 8, Jelgava

Speciālists darbam ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Speciālists darbam ar senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

  

Sabiedrības integrācijas pārvalde

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Skolas iela 8, Jelgava

Vadītāja vietnieks, pirmskolas izglītības skolotājs

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ Zemenīte”

-            Vadītājas vietnieks izglītības jomā

-            Pirmsskolas izglītības skolotājs

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Blaumaņa iela 14, Jelgava, LV-3001

Kultūras projektu vadītājs

Kultūras projektu vadītājs (2 jaunieši)

Nometnes vieta "Lediņi"

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Lediņu ceļš 1, Jelgava, LV-3001