Vakances nosaukums
Uzņēmums

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabriedrisko attiecību speciālists informē sabiedrību par Zemkopības ministrijas jaunajām politikas iniciatīvām, izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem vai grozījumiem tajos, kā arī par citām aktualitātēm.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga

Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītājs

Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītājs koordinē valsts politikas veidošanu valsts meža zemes pārvaldības, meliorācijas un lauksaimniecības zemes tirgus pārvaldības jomā.

Nodaļas darbības mērķis ir veicināt zemes resursu ilgtspējību, zemes pieejamību tautsaimniecībai, enerģētias neatkarību un klimata pārmaiņu ietekmes seku mazināšanu lauku teritorijās.

Ēnu dienā skolēni tiks iepazīstināti ar meža politikas veidošanas procesu un meža departamenta ierēdņu darbu Zemkopības ministrijā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga

Meža resursu un medību nodaļas vadītājs

Meža resursu un medību nodaļas vadītājs piedalās un sniedz priekšlikumus meža politikas un tās īstenošanas instrumentu izstrāde.

Šajā ministrijas nodaļā ierēdņi izstrādā tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus par meža apsaimniekošanas un izmantošanas, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības, meža bioloģiskās daudzveidības, atmežošanas un medību jautājumiem.

Meža resursu un medību nodaļas mērķis ir veicinā meža un medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 

Ēnu dienā skolēni tiks iepazīstināti ar meža politikas veidošanas procesu un meža departamenta ierēdņu darbu Zemkopības ministrijā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītājs

Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītājs vada, organizē un kontrolē Meža stratēģijas un atbalsta nodaļas darbu, kā arī izstrādā un aktualizē meža nozares politikas plānošanas dokumentus.

Nodaļas komanda analizē informāciju par meža nozares konkurētspēju, koordinē departamenta kompetencē esošos klimata politikas jautājumus, veido sabiedriskās attiecības meža nozarē, koordinē sabiedrības informēšanu un pilnveido sabiedrības zināšanas un izpratni par meža nozari.

Tāpat nodaļā izstrādā meža nozares attīstības un atbalsta projektus, analizē un izvērtē meža nozares ekonomisko situāciju un valsts mežu apsaimniekošanas efektivitāti.

Ēnu dienā skolēni tiks iepazīstināti ar meža politikas veidošanas procesu un meža departamenta ierēdņu darbu Zemkopības ministrijā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Zemkopības ministrs

Ministrs ir valdības biedrs, kurš politiski vada kādu no ministrijām. 

Vadot ministriju, ministrs realizē konstitūcijā un likumos noteiktos uzdevumus un funkcijas atbilstošā valsts pārvaldes nozarē, kā arī bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju un nosaka tās darbības stratēģiju. Atbilstoši ministrs ir izpildvaras pārstāvis, kurš atbildīgs likumdevējvaras priekšā. 

Šogad ēnām būs iespēja arī paviesoties 32. starptautiskajā lauksaimniecības biznesa izstādē "PAVASARIS 2024".

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Republikas laukums 2