Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts robežsardzes koledža
Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601
PAR UZŅĒMUMU
1.Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īstenošana. 2.Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošana. 3.Kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana un īstenošana Valsts robežsardzes personālam. 4.VRS kinologu un dienesta suņu apmācību veikšana. 5.VRS Teritoriālo pārvalžu ārštata ātrās reaģēšanas vienību apmācību veikšana. 6.Iesaistīšanās Valsts robežsardzei deleģēto uzdevumu veikšanā.
NOZARE
Valsts pārvalde
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valsts robežsardzes koledžas VRK Prof.ID Trešās mācību rotas komandieris

Mācību rotas komandieris plāno un nodrošina rotas darbību tai uzticēto pienākumu un uzdevumu izpildei, organizē kadetu audzināšanas darbu, rūpējas par kadetu vispārējo un profesionālo sagatavotību, radošo, fizisko un profesionālo spēju attīstību, sekmē pašapziņas celšanu un profesionālās ētikas normu ievērošanu, plāno un organizē rotas sadzīvi un saimniecisko darbību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras docents

Īsteno ar Valsts robežsardzes pamatfunkcijām saistītās izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas, vada teorētiskās un praktiskās nodarbības kadetiem mācību priekšmetos, organizē kārtējos un noslēguma pārbaudījumus pasniedzamajos mācību kursos, izstrādā un aktualizē pasniedzamo mācību kursu, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents

Īsteno ar Valsts robežsardzes pamatfunkcijām saistītās izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas, vada teorētiskās un praktiskās nodarbības kadetiem mācību priekšmetos, organizē kārtējos un noslēguma pārbaudījumus pasniedzamajos mācību kursos, izstrādā un aktualizē pasniedzamo mācību kursu, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas komandieris

Mācību rotas komandieris plāno un nodrošina rotas darbību tai uzticēto pienākumu un uzdevumu izpildei, organizē kadetu audzināšanas darbu, rūpējas par kadetu vispārējo un profesionālo sagatavotību, radošo, fizisko un profesionālo spēju attīstību, sekmē pašapziņas celšanu un profesionālās ētikas normu ievērošanu, plāno un organizē rotas sadzīvi un saimniecisko darbību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas komandieris

Mācību rotas komandieris plāno un nodrošina rotas darbību tai uzticēto pienākumu un uzdevumu izpildei, organizē kadetu audzināšanas darbu, rūpējas par kadetu vispārējo un profesionālo sagatavotību, radošo, fizisko un profesionālo spēju attīstību, sekmē pašapziņas celšanu un profesionālās ētikas normu ievērošanu, plāno un organizē rotas sadzīvi un saimniecisko darbību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākais inspektors

Dienesta suņu fiziskā sagatavošana, barošana, kopšana, apmācība un ikdienas treniņi. Teorētisko un praktisko nodarbību vadīšana kinologiem un dienesta suņiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākais inspektors

Dienesta suņu fiziskā sagatavošana, barošana, kopšana, apmācība un ikdienas treniņi. Teorētisko un praktisko nodarbību vadīšana kinologiem un dienesta suņiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektors

Vada fiziskās sagatavotības nodarbības kadetiem (sports, tuvcīņa), izstrādā un aktualizē vispārējās sporta disciplīnas, sagatavo kadetus sporta sacensībām, piedalās Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas sacensībās (tiesnesis).

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra priekšnieks

Organizē, plāno un vada Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra darbību, nodrošina objektu (šautuve (VRK un "Janapolē"), sporta zāle, trenažieru zāle, cīņu zāle, baseins) sagatavošanu šaušanas nodarbībām un sporta pasākumiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Ekskursijas

Ekskursija Valsts robežsardzes koledžā

Ekskursijas ietvaros ir iespēja apskatīt mācību auditorijas, bibliotēku, Profesionālās un taktiskās apmācības centru. Apmeklēt Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas ekspozīciju, kas atspoguļo Latvijas robežsardzes hronoloģisku attīstību. Neatņemama ekskursijas sastāvdaļa ir Kinoloģijas centra apmeklējums, kur klātienē var vērot kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus.

Adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV – 4601

Pieejamais laiks: Darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.16:30

Dalībnieku skaits: Min 10 Max 40

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Valsts robežsardzes koledža piedāvā ekskursiju, kuras laikā ir iespēja iepazīties ar Valsts robežsardzes koledžu, tās vēsturi un darbību. Visiem interesentiem tiek sniegta sīkāka informācija par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā, par kadetu ikdienu un robežsargu dienesta specifiku.

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Valsts robežsardzes koledžas materiāltehniskās bāzes apskate