Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Biznesa augstskola Turība
Graudu iela 68
PAR UZŅĒMUMU
Biznesa augstskola Turība - lielākā privātā augstskola Baltijā! Turībā zināšanas iet roku rokā ar praktiskajām iemaņām - tas ir salikums, ko augstu vērtē darba devēji ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Galvenie studiju virzieni - uzņēmējdarbības vadība, tiesību zinātnes, tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, komunikācija, iekšējā drošība un civilā aizsardzība. Šobrīd augstskola var lepoties ar vairāk nekā 15 000 absolventu!
NOZARE
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Biznesa augstskola Turība

Pasniedzēja

Iespēja pavadīt interesantu dienu kopā ar Juridiskās fakultātes pasniedzēju, ieskatīties augstskolas dzīvē no pasniedzēju perspektīvas. Piedalīties lekcijās un iepazīt studiju procesu kopā ar jau pieredzējušajiem studentiem.

Biznesa augstskola Turība

Pasniedzēja

Iespēja pavadīt interesantu dienu ar Komunikācijas fakultātes pasniedzēju, ielūkojoties komunikācijas nozares aizkulisēs, uzzinot, kādas ir TV darba aizkulises, kā tiek plānotas lekcijas, ekskursijas un praktiskie darbi. 

Biznesa augstskola Turība

Rektors un valdes priekšsēdētājs

Iespēja piedalīties augstskolas augstākās vadības darba ikdienā, piedaloties gan vadības sapulcē un gūstot priekšstatu, kā tiek organizēts darba un studiju process augstskolā, gan piedaloties dažādās ikdienas tikšanās, kurās rektors pārstāv augstskolu. 

Biznesa augstskola Turība

Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne

Iespēja gūt izpratni par fakultātes darba organizēšanu, piedaloties vadības sapulcē, iegūt izpratni par fakultātes vadības sadarbību ar pasniedzējiem, studentiem un citiem darbiniekiem. Piedalīties lekcijā un gūt priekšstatu par to, kā pasniedzēji gatavojas lekcijām, kā plāno darbu ar studentiem, un kā praksē notiek lekcijas. 

Biznesa augstskola Turība

Juridiskās fakultātes dekāns

Iespēja gūt izpratni par fakultātes darba organizēšanu, piedaloties vadības sapulcē, iegūt izpratni par fakultātes vadības sadarbību ar pasniedzējiem, studentiem un citiem darbiniekiem. Piedalīties lekcijā un gūt priekšstatu par to, kā pasniedzēji gatavojas lekcijām, kā plāno darbu ar studentiem, un kā praksē notiek lekcijas. 

Biznesa augstskola Turība

Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne

Iespēja gūt izpratni par to, kā tiek organizēts fakultātes darbs, piemēram, plānotas lekcijas, piesaistīti pasniedzēji u.tml., kā arī klātienē apmeklēt lekciju un redzēt, kā norisinās pasniedzēja ikdienas darbs ar studentiem. Tā ir iespēja uzzināt arī biznesa veidošanas pamatus kopā ar augstskolas studentiem. 

Biznesa augstskola Turība

Sabiedrisko attiecību speciālists

Iespēja piedalīties publicitātes materiālu – preses relīzes, viedokļa raksta, intervijas – tapšanā, gūt ieskatu mediju attiecībās, komunikācijā ar sabiedrību u.tml. Iespēja piedalīties intervijā, tās sagatavošanas un realizēšanas procesā. 

Biznesa augstskola Turība

Attīstības direktore

Ēnojot Biznesa augstskolas Turība Attīstības direktori, būs iespēja gūt izpratni par mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību procesiem uzņēmumā, piedalīties mārketinga aktivitāšu plānošanā un realizēšanā. Iespējas piedalīties intervijas tapšanā un publicitātes materiālu veidošanā, kā arī pasākumu plānošanā.