Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
ZAAO
Rīgas iela 32, Valmiera
PAR UZŅĒMUMU
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ar 20 gadu darba pieredzi. Nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes, kuras realizē Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA". Apsaimnieko reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru "Daibe"
NOZARE
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Personāla daļas vadītāja

Galvenie pienākumi - darbs personāla programmā; darbinieku pieņemšanas, atlaišanas dokumentācijas sagatavošana; rīkojumu sagatavošana; atvaļinājumu noformēšanal  jaunākās likumdošanas pārzināšana; struktūrvienības vadīšana; lietu nomenklatūras ievērošana; jauno darbinieku ievadīšana darbā; vakanču sludinājumu sagatavošana

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Valmiera, Rīgas iela 32

Valdes priekšsēdētājs

Galvenie pienākumi - uzņēmējdarbības vides analīze; darbības plānošana, prioritāšu noteikšana; sanāksmju vadīšana; uzņēmuma pārsāvēšana dažāda līmeņa vadītāju sanāksmēs; atskaišu sagatavošana īpašniekiem; budžeta izpildes kontrole.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Valmiera, Rīgas 32

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ikdienas pienākumi - mediju attiecību veidošana, preses relīžu rakstīšana, mājas lapas satura rediģēšana, sociālo tīklu kontu apkalpošanas organizēšana, mediju monitoringa veikšana, prezentmateriālu nodrošināšana, stratēģisko dokumentu izstrāde, drukas darbu koordinēšana

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Valmiera, Rīgas 32

Biroja vadītāja

Ikdienas pienākumi - komunikācijas nodrošināšana strap struktūrvienībām, priekšsēdētāja darba kārtības koordinēšana, tehniskā atbalsta nodrošināšana kolēģiem, lietvedība, sapulču protokolēšana

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Valmiera, Rīgas 32

Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības vadītājs/vecākais programmētājs

Galvenie pienākumi - nodrošināt struktūrvienības darbību, lietotājprogrammu izstrāde un uzturēšana, komunikācija ar citām struktūrvienībām problēmsituāciju risināšanai

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Valmiera, Rīgas 32

Vides inženieris

Ikdienas pienākumi - notekūdeņu, ražošanas ūdeņu monitorings, attīrīšanas iekārtu uzturēšana, normatīvo aktu ievērošana A kategorijas atļaujām, uzskaišu vešana.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, "Stūri"

Loģistikas nodaļas vadītājs

Ikdienas pienākumi - maršrutu plānošana un optimizācija, darba uzdevumu noteikšana speciālistiem, darba lapu sagatavošana, komunikācijas nodrošināšana starp struktūrvienībām, komunikācija ar klientiem problēmsituāciju gadījumā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Valmiera, Rīgas iela 32

vides izglītības pedagogs/ projektu vadītājs

Ikdienas pienākumi - nodarbību vadīšana dažāda vecuma skolēniem par vides tēmām - lekcijas, laboratorijas darbi, ekskursijas. Pasākumu plānošana un vadīšana, konkursu rīkošana. Projektu pietekumu sagatavošana.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Valmiera, Rīgas 32

Ekskursijas

Vides projektu vadītājs (Dabas un tehnoloģiju parks "URDA")

Online saziņa interneta platformā - prezentācija ar aprakstošu video, ar video par mācību materiāliem, stāsts par mācību infrastruktūru, aktuālajiem realizējamajiem projektiem, jautājumu un atbilžu sesija ar vides projektu vadītāju. www.urda.lv

Adrese: Dabas un tehnoloģiju parks "URDA", Pārgaujas novads

Pieejamais laiks: Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Dalībnieku skaits: Min 3 Max 25

Ekskursija pieejama: 10.-12. klases skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Ekskursijas valoda: lv

Sagaidāmais rezultāts: Online saruna ar vides projektu vadītāju, kuram ir gan projektu rakstīšanas, vadīšanas prasmes, gan pedagoga prasmes, gan mācību programmu izstrādes kompetence

Veids, kādā tiks nodrošināts sagaidāmais rezultāts: Saruna ar vidusskolas vecuma jauniešiem Google Meet interneta platformā līdz 1.5h

Vairāk par profesijām:
 

Dabas izglītības speciālists