Nosaukums
Uzņēmums

Remontdarbu vadītājs

Remontdarbu vadītāja pienākumos ietilpst:

• remontējamo objektu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) apsekošana un fotofiksācija pirms darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā;

• būvmateriālu pasūtīšana;

• darbu apjomu noteikšana turpmākai tāmju sagatavošanai;

• darba kvalitātes kontrole;

• veicamo darbu saskaņošana ar pasūtītāju un inženieri.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011

Namu pārvaldnieks

Namu pārvaldnieka uzdevumos ietilpst savā pārraudzībā noteiktās dzīvojamās mājas, kas nozīmē to regulāru apsekošanu, teritorijas labiekārtošanas darbu plānošanu, mājas lietas vešanu. Namu pārvaldnieks arī uztur ciešu sadarbību ar klientiem, piemēram, piedalās dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un tiekas ar māju pilnvarotām personām.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Pārslas iela 10, Rīga, LV-1002

Iecirkņa "Kuzeme" vadītājs

Iecirkņa vadītājs plāno, organizē, kontrolē un pilnveido teritoriāla iecirkņa apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nodrošinot sanitāro iekštelpu un teritorijas apkopi, kārtējās un ārkārtas apsekošanas, avārijas situāciju likvidēšanu, organizējot gan nelielus, gan arī plānotus remontdarbus. Šī amata pienākumos ietilpst arī klientu pieņemšana.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Mārtiņa iela 7, Rīga, LV-1048

Iecirkņa "Zemgale" vadītāja vietniece

Iecirkņa vadītāja vietnieks plāno, organizē, kontrolē un pilnveido teritoriāla iecirkņa apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nodrošinot sanitāro iekštelpu un teritorijas apkopi, kārtējās un ārkārtas apsekošanas, avārijas situāciju likvidēšanu, organizējot gan nelielus, gan arī plānotus remontdarbus. Šī amata pienākumos ietilpst arī klientu pieņemšana.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Pārslas iela 10, Rīga, LV-1002

Valdes priekšsēdētājs

Gribi būt liela kuģa kapteinis, bet negribi braukt tālu no mājām? Iepazīsties ar uzņēmuma valdes priekšsēdētāja darbu – ikdienā viņš sastopas ar riskiem un stihijām, nodrošina pārvaldīšanas procesa nepārtraukto kvalitatīvu vadību un uzraudzību vairāk nekā 4200 daudzdzīvokļu mājās Rīgā, kuras var salīdzināt ar lielu kuģu floti. Aiz viņa ir milzīga komanda, kurai ir jāstrādā kā precīzam pulkstenim - bez kavējumiem jāreaģē uz izaicinājumiem un aktualitātēm. Šādam cilvēkam jābūt ne tikai zinošam, bet arī drosmīgam un pārliecinātam par saviem spēkiem, jo tikai tad viņam var uzticēties komanda un klienti. Viņa galvenie uzdevumi ir paaugstināt dzīvojamo māju apsaimniekošanas kvalitāti un veicināt dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidi, sekmējot ātru un kvalitatīvu dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanu dzīvojamo māju uzturēšanai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011

Klientu sadarbības un komunikācijas pārvaldes direktors

Rutīnu šeit nestapt! Klientu sadarbības un komunikācijas pārvaldes direktora ikdiena aizrit, ne tikai pārraugot savus darba rūķus, bet arī esot uzņēmuma balss. Lai cik bangojoša būtu jūra, viņš tiek galā ar katru vilni, saglabājot vēsu prātu un nosakot, kurā virzienā kuģim jādodas. Ja tomēr gadījusies kāda sūce, viņš nekavējoši veic darbus, lai novērstu problēmu. Ja Tevī ņurd interese par to, kā norisinās komunikācija, izmantojot dažādus mediju kanālus, starp uzņēmumu un plašu auditoriju, gaidīsim Tevi “Ēnu dienā 2019”.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011