Vakances nosaukums
Uzņēmums

LAA prezidents / LTAB valdes priekšsēdētājs

Prezidents vada asociācijas ikdienas darbu, sasauc sēdes, izstrādā asociācijas darbības plānu un budžetu, koordinē sadarbību un priekšlikumu izstrādi apdrošināšanas nozari ietekmējošajā likumdošanā, informē un izglīto sabiedrību par aktualitātēm apdrošināšanas nozarē, sadarbojas ar medijiem. Šobrīd LAA prezidents vienlaicīgi ir arī Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs, līdz ar to ēnotājiem būs iespēja iepazīties gan ar asociācijas, gan LTAB darbību tuvplanā un sekot līdzi prezidenta ikdienas darbam atkarībā no konkrētajā dienā paredzētās dienas kārtības.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Lomonosova iela 9