Vakances nosaukums
Uzņēmums

Zemessardzes 3. Latgales brigādes 34.kājnieku bataljona virsseržants

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību.

Bataljona (vienības) virsseržants ir tieši pakļauts bataljona komandierim un ir bataljona instruktoru un kareivju tiešais priekšnieks.

Bataljona virsseržants  piedalās bataljona instruktoru profesionālās izaugsmes un apmācības plānošanā, vada bataljona instruktoru un kareivju fizisko sagatavošanu un organizē sporta pasākumus bataljonā, piedalās militāro ceremoniju organizēšanā, viesu sagaidīšanā un pavadīšanā un nodrošina bataljona tradīciju veidošanu un uzturēšanu.

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt karavīru un zemessargu ikdienu, iepazīties ar karavīra ekipējumu un bruņojumu.

Esat gaidīti Ēnu dienā  2024 gada 4.aprīlī plkst.10.00, Līdotaju 1a, Daugavpilī.

IZMANTO IESPĒJU UZZINĀT VAIRĀK PAR ZEMESSARDZI! NĀC "ĒNOT"!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Daugavpils, Līdotaju 1a

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daļas vadītājs

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daļas vadītājs organizē un pārrauga nekustāmā īpašuma nodokļa iekasēšanu pašvaldībā. Nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Daugavpils, Rīgas iela 2

Sociālā dienesta psihologs

Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem - klientiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot cilvēkiem izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stipras puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Daugavpils, Rīgas iela 2

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs plāno un organizē pašvaldības ārējo un iekšējo komunikāciju, informācijas sniegšanu; plāno un vada pašvaldības publiskā tēla veidošanu. Analizē un plāno pašvaldības komunikatīvo mērķu realizēšanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Iekšēja audita daļas iekšējais auditors

Iekšējais auditors nodrošina sistemātisku pasvaldības iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu – plāno, organizē un veic uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus, kuros sniedz novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai, finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pilnību, darbības atbilstību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, resursu izmantošanas lietderību un aizsardzību pret iespējamiem zaudējumiem, kā arī sniedz konsultācijas izveidotās iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Ēnas devējs Augšdaugavas novada deputāts, sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītājs Aleksejs Mackevičs.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja ir Augšdaugavas novada pašvaldības domes patstāvīgā komiteja, kura izskata veselības un sociālos jautājumus atbilstoši noteiktajai kompetencei.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

bibliotekārs

Ja vēlies zināt ,kā strādā bibliotēka , ko  dara bibliotekārs , pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus BIS ALISE sistēma,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datu bāzēs,  izlikt plauktos  izstādes un daudz ko citu , ko dara bibliotekārs,  tad piesakies ēnot Augšdaugavas novada Šēderes pagasta  bibliotēkas bibliotekāri Rutu.  

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Skolas ielā 2, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474

bibliotekārs

Ja vēlies zināt ,kā strādā bibliotēka , ko  dara bibliotekārs , pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus BIS ALISE sistēma,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datu bāzēs,  izlikt plauktos  izstādes un daudz ko citu , ko dara bibliotekārs,  tad piesakies ēnot Augšdaugavas novada Pilskalnes  pagasta  bibliotēkas bibliotekāri Zitu.  

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Parka iela 3, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5447

bibliotekārs

Ja vēlies zināt ,kā strādā bibliotēka , ko  dara bibliotekārs , pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus BIS ALISE sistēma,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datu bāzēs,  izlikt plauktos  izstādes un daudz ko citu , ko dara bibliotekārs,  tad piesakies ēnot Augšdaugavas novada Šēderes  pagasta Pašulienes  bibliotēkas bibliotekāri Auriku

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Pašuliene 6 – 1, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5447

bibliotekārs

Ja vēlies zināt ,kā strādā bibliotēka , ko  dara bibliotekārs , pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus BIS ALISE sistēma,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datu bāzēs,  izlikt plauktos  izstādes un daudz ko citu , ko dara bibliotekārs,  tad piesakies ēnot Augšdaugavas novada Eglaines   pagasta  bibliotēkas bibliotekāri Onu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Stendera iela 7, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV 5444

bibliotekārs

Ja vēlies zināt ,kā strādā bibliotēka , ko  dara bibliotekārs , pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus BIS ALISE sistēma,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datu bāzēs,  izlikt plauktos  izstādes un daudz ko citu , ko dara bibliotekārs,  tad piesakies ēnot Augšdaugavas novada Dvietes   pagasta  bibliotēkas bibliotekāri Vencislavu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: “Lauku ambulance”, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5441

bibliotekārs

Ja vēlies zināt ,kā strādā bibliotēka , ko  dara bibliotekārs , pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus BIS ALISE sistēma,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datu bāzēs,  izlikt plauktos  izstādes un daudz ko citu , ko dara bibliotekārs,  tad piesakies ēnot Augšdaugavas novada Bebrenes   pagasta  bibliotēkas bibliotekāri Ilonu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Pagastmāja , Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5439

bibliotekārs

Ja vēlies zināt ,kā strādā bibliotēka , ko  dara bibliotekārs , pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus BIS ALISE sistēma,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datu bāzēs,  izlikt plauktos  izstādes un daudz ko citu , ko dara bibliotekārs,  tad piesakies ēnot Augšdaugavas novada Subates pilsētas  bibliotēkas bibliotekāres Aiju un Anitu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Tirgus laukums -20, Subate, Augšdaugavas novads, LV-5447

bibliotekārs

Ja vēlies zināt ,kā strādā bibliotēka , ko  dara bibliotekārs , pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus BIS ALISE sistēma,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datu bāzēs,  izlikt plauktos  izstādes un daudz ko citu , ko dara bibliotekārs,  tad piesakies ēnot Ilūkstes pilsētas  bērnu bibliotēkas bibliotekāres Ingrīdu un Skaidrīti.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Jēkabpils iela-10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads. LV-54447

bibliotekārs

Ja vēlies zināt ,kā strādā bibliotēka , ko  dara bibliotekārs , pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus BIS ALISE sistēma,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datu bāzēs,  izlikt plauktos  izstādes un daudz ko citu , ko dara bibliotekārs,  tad piesakies ēnot Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas darbiniekus Ināru , Olgu un Gaņu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela -12, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Dabas resursu nodaļas vadītājs

Vides aizsardzības speciālists pašvaldībā koordinē aizsargājamu dabas teritoriju apsaimniekošanu, pārrauga publiskos ūdeņus, piedalās parku apsaimniekošanā, kontrolē vides aizsardzības pārkāpumus novadā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Ķieģeļu iela 4, Kalkūni

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi; dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem; sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Pedagoģe karjeras konsultante

Pedagogs karjeras konsultants veic karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu, konsultē, informē un izglīto izglītojamos karjeras veidošanas jautājumos. Vada grupu nodarbības un sniedz individuālās karjeras konsultācijas par darba pasauli, izglītības iespējām, pašnovērtējuma veikšanu un karjeras lēmumu pieņemšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Budžeta nodaļas vadītājs

Budžeta nodaļas vadītājs piedalās budžeta sastādīšanā un tā izpildes kontrolē, izstrādā un ievieš pārskatu sistēmu un nodrošina pārskatu precizitāti, kontrolē naudas plūsmu. Tāpat arī konsultē struktūrvienību vadītājus finanšu jautājumos, vada struktūrvienības darbu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Sociālais dienesta sociālā darbiniece

Sociālais darbinieks identificē klienta sociālās problēmas, izvērtē situāciju. Palīdz klientiem atrast nepieciešamos resursus, lai risinātu problēmu. Sociālais darbinieks palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar nabadzību, vardarbību, atkarību un garīgajām saslimšanām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste

Klientu apkalpošanas speciālists informē klientus par organizācijas pakalpojumiem, palīdz atrisināt dažādus jautājumus, aizpildīt dokumentus; lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Tūrisma attīstības un mārketinga speciāliste

Tūrisma attīstības un mārketinga speciāliste komunicē un sadarbojas ar novada tūrisma uzņēmējiem, plāno tūrisma maršrutus, plāno un organizē ar tūrismu saistītus pasākumus, konsultē tūristus un interesentus par tūrisma iespējām.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Attīstības pārvaldes projektu vadītājs

Pašvaldības attīstības plānošanas procesa koordinēšana, organizēšana, vadīšana. Projektu vadītājs nodrošina projektu ieceru identificēšanu, iniciēšanu un projektu pieteikumu izstrādi finansējuma piesaistei. Sekmē jaunu projektu attīstības iespējas pašvaldībā. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 7

Informācijas sistēmu administrators

Datorsistēmu un datortīklu administrators veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Administrators konfigurē un administrē datorsistēmas un datortīklus, nodrošina to drošību un sniedz atbalstu lietotājiem, kā arī dokumentē informācijas tehnoloģiju infrastruktūru.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Jaunatnes lietu speciālists

Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni plānošana un īstenošana, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Jaunatnes lietu speciālists veicina jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu un dzīves prasmju apgūšanu caur neformālo izglītību.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Personāla daļas vadītājs

Risina ar personālu saistītus jautājumus, analizē, novērtē un pilnveido uzņēmuma personāla vadības sistēmu; izstrādā uzņēmuma organizatorisko struktūru jeb amatus un tajos veicamos pienākumus; plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus, piesaista un atlasa uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus; organizē jauno darbinieku ievadīšanu darbā un palīdz viņiem iejusties veicamajos pienākumos un uzņēmuma kolektīvā; organizē un vada darbinieku apmācības; organizē un vada personāla lietvedības procesu; izstrādā un īsteno pasākumus, kā plānot uzņēmuma darbinieku karjeru, attīstīt viņu prasmes un spējas, nodrošināt viņu pēctecību, motivēt viņus; ievieš un vada personāla novērtēšanas sistēmu; izstrādā uzņēmuma darbinieku atalgojumu sistēmu; apkopo un sniedz dažādām iestādēm nepieciešamos statistikas datus par uzņēmuma personālu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Uztur un vada pašvaldības informācijas tehnoloģiju infrastruktūras tehnisko kārtību, organizē un veic IT sistēmu ieviešanu un attīstību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Sociālā dienesta sociālā darba speciālists

Sociālais darbinieks identificē klienta sociālās problēmas, izvērtē situāciju, novērtē klienta prasmes un stiprās puses, kā arī palīdz klientiem atrast nepieciešamos resursus, lai risinātu problēmu pašvaldībā. Sociālie darbinieki palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar nabadzību, vardarbību, atkarību un garīgajām saslimšanām u.c. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils