Vakances nosaukums
Uzņēmums

mērnieks, ģeodēzists

Mērnieks veic lauka un kamerālos (biroja) darbus, kuru rezultātā tiek iegūti telpiskie dati par apvidu un tie tiek izmantoti plānu un citu dokumentu sagatavošanai. Mērnieks ir sertificēta persona.

Ir 2 galvenās jomas ar noteiktām sertificēšanās prasībām, mērīšanas mērķi un rezultātu:

1. zemes kadastrālā uzmērīšana - zemes īpašuma robežu uzmērīšana un plānu (un citu dokumentu) sagatavošana reģistrēšanai Valsts kadastra sistēmā un īpašumtiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā.

2. ģeodēziskie darbi - topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu sagatavošana, izpildmērījumu veikšana un plānu sagatavošana, būvasu nospraušana būvobjektos. 

Ēnu dienā būs iespēja uzzināt:

kāda ir atšķirība starp zemes kadastrālo un topogrāfisko uzmērīšanu;

kādi instrumenti tiek izmantoti mērīšanai lauka darbos,

kā notiek lauka darbi (labu laikapstākļu gadījumā - ja nebūs nokrišņu),

kā tiek sagatavoti plāni. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Andreja Paulāna iela 3A, Preiļi, Preiļu novads